De tre typene usikkerhet i livet

De ulike typene usikkerhet tvinger folk til å konfrontere situasjoner som de ikke har kontroll over eller til og med uten mulighet for framsyn.
De tre typene usikkerhet i livet

Siste oppdatering: 02 november, 2021

Psykologen Paul K.J. Han har katalogisert tre typer usikkerhet: sannsynlighet, tvetydighet og kompleksitet. Dette er et interessant bidrag siden usikkerhet vanligvis refereres til som usikkerhet som sådan, men formene den tar under visse omstendigheter er ikke spesifisert.

Hver av typene usikkerhet refererer til kilden eller årsaken til den tilstanden. Det er klart at usikkerhet ikke alltid skyldes den samme faktoren. Generelt har det å gjøre med en tilstand der det ikke finnes noen sikkerhet om utviklingen eller konsekvensene av noe, men dette fraværet av kunnskap kan skyldes ulike årsaker.

“Alt du trenger her i livet, er uvitenhet og selvsikkerhet. Da er du sikker på å lykkes.”

– Mark Twain –

De tre typene usikkerhet

Alle typer usikkerhet er en uunngåelig del av ethvert menneskes liv. Denne mangelen på sikkerhet kan forårsake uro eller til og med angst, selv om den er tilstede i nesten alt du gjør, selv om du later som om den ikke er det. Fortsett å lese for å studere hver enkelt mer detaljert.

En mann med usikkerhet.

1. Sannsynlighet, en av typene usikkerhet

Den første typen usikkerhet er sannsynlighet. Det er relatert til de situasjonene der det ikke er mulig å vekte risikonivået for en situasjon eller en beslutning. Dette skyldes generelt at mange variabler er i arbeid samtidig. Dermed er det umulig å forutsi konsekvenser og utfall.

Et eksempel på denne typen usikkerhet kan være en alvorlig sykdom. Det finnes informasjon om tilstanden og til og med en generell prognose for den. Det er imidlertid ingen sikkerhet for hvordan en person vil reagere på en behandling. Utviklingen er heller ikke definitiv.

Folk blir ofte ledet av en optimistisk bias under disse omstendighetene. Faktisk har de en tendens til å anta at det ikke vil være noen negative effekter til slutt, selv om det ikke er noe reelt grunnlag for denne påstanden. I slike situasjoner er det viktig å vurdere mulige negative scenarier også.

2. Tvetydighet

Den andre typen usikkerhet, ifølge Paul K.J. Han, er tvetydighet. Det tilsvarer de tilfellene der det er tvil om utviklingen eller effekten av en situasjon eller beslutning på grunn av mangel på pålitelig informasjon. Det som er tilgjengelig er ufullstendig, forvirrende eller ikke helt pålitelig.

En typisk situasjon, i dette tilfellet, kan være bruk av et eksperimentelt medikament. Det er ingen sikkerhet om effektiviteten, og det er heller ikke fullstendig bekreftet informasjon om mulige bivirkninger. Dermed kan den estimerte risikoen variere betydelig på et tidspunkt.

I en slik situasjon må du undersøke og samle så mye informasjon du kan, forhåpentligvis fra ulike pålitelige kilder. Det vil ikke fylle informasjonsgapet helt, men det er mulig å redusere usikkerhetsmarginen til en viss grad og ta en mer ansvarlig beslutning. Det er også viktig å beregne risikoen og vekte nytten. Dette er fordi for høy risiko eller for lav fordel tipper balansen mot å avstå fra å gjøre noe.

3. Kompleksitet

En person med martyrkompleks.

Den tredje og siste typen usikkerhet er kompleksitet. Det er et problem som er vanskelig å forstå i disse tilfellene fordi det er en ny eller uvanlig situasjon og det ikke finnes mye erfaring med den. Dermed fører dette til den mest intense følelsen av usikkerhet, da den avslører mange sårbarheter.

Et vanlig eksempel kan være skade på en datamaskin. Den slutter plutselig å virke og du bruker de kjente korrigerende tiltakene, men det er ikke nok. Et annet illustrerende eksempel var 2020-krisen. Den forvirret hele verden, og det fantes ingen klar handlingsplan.

Det er viktig å holde seg rolig når man står overfor denne typen usikkerhet. Ta en følelsesmessig avstand fra slike situasjoner for å se dem i perspektiv. Begynn deretter å tolke hva som skjer. Du må også venne deg til tanken om at løsningen ikke vil være umiddelbar. Derfor er det viktig å forske mer på det.

Alle typer usikkerhet framprovoserer en viss grad av bekymring fordi mennesker liker å “spille trygt”. En intelligent tilnærming er å akseptere det uunngåelige ved usikkerhet og lære å håndtere det.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.