Lær hvordan du kan bli bedre til å diskutere

Er det mulig å ha en diskusjon uten å ende opp i en krangel? Hva er egentlig en diskusjon?
Lær hvordan du kan bli bedre til å diskutere

Siste oppdatering: 16 februar, 2019

Vi har vokst opp i en kultur med konstant krangling, hvor vi ofte er gretne for alt og ikke aksepterer en meningsforskjell. Vi diskuterer noe nesten hver dag, og vi gjør det ofte mer enn en gang. Det første vi gjør om morgenen er å diskutere med postmannen som har parkert foran garasjen vår. Ved middagstid diskuterer vi med barnet vårt om at han eller hun er oppslukt av telefonen under måltidet. Deretter kan vi diskutere med en venn som glemte å ringe oss tilbake, og for å toppe det hele, ender vi opp med å rope til partneren vår om kvelden før sengetid.

Det er sant at diskusjoner tar mye tid, men er de egentlig nyttige? Er det bra eller dårlig å ha så mange uenigheter? Er det mulig å diskutere uten å havne i en krangel?

Diskusjoner bringer oss nærmere andre

De fleste tror at diskusjoner innebærer å krangle med den andre personen, og går utover å være uenige og rope, ydmyke, ikke respekter eller diskvalifisere hverandre. Men med hensyn til Merriam-Websters ordboks definisjon av ordet, kan vi tydelig se hvordan konseptet krever å:

  • Gi grunner for eller mot noe
  • Vurdere fordeler og ulemper med (noe)
  • Bevise (eller prøve å bevise) ved å gi årsaker
To personer diskuterer sunt

På denne måten involverer diskusjoner to eller flere personer som håndterer et problem på en detaljert måte, lytter til hverandres ståsted, og går over motstående synspunkter tilsvarende. Som du kan se har begrepet diskusjon ingenting å gjøre med noen fiendtlige konfrontasjoner. For å gå tilbake til kjernen i ordets definisjon, betyr det å diskutere å utveksle og debattere meninger om et bestemt emne, i et forsøk for de involverte partene å kommunisere.

“Mange roper og argumenterer til den andre er stille. De tror de har overbevist den andre. Og de tar alltid feil.”

– Noel Clarasó –

Å diskutere innebærer å håndtere våre forskjeller

Så vil det å diskutere gi nytte til våre forhold? Generelt unngår vi å ha konfrontasjoner med andre. Likevel krever menneskelige relasjoner interaksjon, og det betyr at man forstår at hver enkelt har sin egen måte å tenke og handle på. Dette kan ofte utgjøre et problem, siden vi lett kan falle inn i mønsteret av å forvente at andre skal handle eller tenke på samme måte som vi gjør.

Forventninger om andres adferd, samt verdivurderinger om hva som er rett og galt, fører oss til en ikke-konstruktiv konfrontasjon. Å forvente at andre skal handle slik vi vil at de skal eller bare vente på at andre skal endre sitt synspunkt, setter et respektløst kommunikasjonsmiljø, noe som bare gjør forholdene mer kompliserte. Dette er sant fordi det vi krever, i stedet for å akseptere den som står foran oss, er at den andre personen skal være og oppføre seg i samsvar med vår egen overbevisning. Det er viktig å forstå at det ikke er noe galt med å ha en meningsforskjell.

Fordeler med å diskutere på riktig måte

Det er viktig å markere de to hovedfordelene som kommer fra å diskutere i henhold til den oppgitte definisjonen. De er følgende:

  • Unngå sosial isolasjon: Å diskutere betyr å etablere kommunikasjon og alle typer kommunikasjon innebærer også å skape et forhold. Vi er sosiale vesener, og som sådan må vi ha forhold til andre for å være emosjonelt sunne. I tillegg har vi rett til å uttrykke våre meninger og respekteres for det.
  • Berikelse av våre synspunkter: Å diskutere på en flytende måte tillater oss å åpne opp våre sinn. Langt fra å skyve oss fra hverandre vil det å dele forskjellige synspunkter, la oss sette oss i vår motparts sko, noe som gir oss et annet perspektiv. Selv om dette ikke betyr at andre vil forandre mening, vil det å dele disse forskjellene bringe oss nærmere hverandre og gjøre det enklere å nå en enighet. Bare å forstå vår motparts standpunkt, sammen med alle følelser og holdninger det innebærer, krever et betydelig nivå av personlig vekst.

“La oss alltid være bevisste på å motsi uten egenrådighet og bli motsagt uten irritasjon.”

– Marcus Tullius Cicero –

Et par argumenterer

Hvordan kan man håndtere diskusjoner?

De fleste problemer i våre relasjoner skyldes manglende anerkjennelse av hverandres måte å være på. Å diskutere tillater oss å gjøre rom for ulike meninger og perspektiver.

Det er ikke alltid lett å håndtere mennesker som er uenige med vår måte å tenke eller oppføre seg på. Nøkkelen ligger i å vite hvordan du uttrykker dine tanker og håndterer følelsene som oppstår fra konflikter.

Når man diskuterer, er det viktig å unngå å være passiv eller aggressiv i våre svar, samt respektere og bli respektert. Dette innebærer en konstant innsats i å bygge sunne grenser med den vi forholder oss til. Men da igjen, hvordan kan vi uttrykke vårt synspunkt samtidig som vi respekterer den andre personen? Det er tre viktige aspekter som gjør at du enkelt kan håndtere diskusjoner:

Aktiv og gjensidig lytting

For å opprettholde en dialog er lytting avgjørende. Å avbryte, dømme, diskvalifisere og avvise hva den andre føler eliminerer muligheten for å forstå dem fullstendig. På grunn av dette er det viktig å være oppmerksom på kroppsspråk, da emosjonell ladning av meldinger ofte overføres gjennom våre bevegelser. En manglende sammenheng mellom verbalt og nonverbalt språk kan gi oss mye informasjon. Det er også viktig å stilne tankene våre når noen snakker til oss. Vi bør unngå å tenke på hva vi vil svare når de slutter å snakke, siden det vil stoppe oss fra å fullt ut lytte til den gjeldene meldingen.

Selvsikkerhet

Selvsikkerhet er evnen til å uttrykke vår overbevisning uten å fornærme den andre personen eller underkaste seg deres vilje. Det innebærer direkte og balansert uttrykk for våre tanker og følelser gjennom selvtillit, og uten å la andre emosjonelle tilstander (som angst, sinne eller skyld) begrense oss. Å være selvsikker krever å svare ved å forsvare våre rettigheter, uten å innta en passiv, aggressiv og/eller påtvingende holdning.

Empati

Det er evnen til å oppfatte, dele og forstå hva den andre personen kan tenke eller føle. Empati tillater dyp kommunikasjon å finne sted, samt sammenhengen mellom de personlige tilstandene til de som deltar i diskusjonen. Som et resultat er egoistiske og polariserte standpunkter forhindret, siden du kan verdsette hva den andre føler.

Empati etter krangling

Løsningen for forholdskonflikter er utvilsomt å ikke unngå å diskutere, men å kunne håndtere forskjeller gjennom moden konfrontasjon. Det første trinnet er å anta at vi ikke besitter den absolutte sannheten og ikke tar helt rett på noe faktum eller noen situasjon.

“Målet med en diskusjon eller en debatt, bør ikke være seier, men fremgang.”

– Joseph Antoine René Joubert –


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.