Kommunikasjon - Ord er like viktige som handlinger

Eksperimenter har vist at ulike ord forårsaker forandringer i hjernen vår. Destruktive ord øker produksjonen av stresshormoner. Ord som bygger deg opp, på den andre siden, fremmer frigivelsen av hormoner som får oss til å føle oss bedre.
Kommunikasjon - Ord er like viktige som handlinger
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og verifisert av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 09 februar, 2019

Ordtak som “ord vil aldri skade meg” eller “det er bare ord” blir fremdeles gjentatt gang på gang av folk som ikke er klar over utviklingen i språkteori fra det 20. århundre og fremover. I dag vet vi at ord er handlinger av kommunikasjon. Eller, sagt på en annen måte, ord er like viktige som handlinger.

Sannheten er at vi er laget av ord, som igjen bare er manifestasjoner av våre ideer. Ideer er i sin tur byggeklossene av kultur. Vi forholder oss til oss selv, til andre og til ethvert objekt i verden takket være vår kultur, ideer og ord. Ord er en del av menneskets essens og de har en avgjørende betydning på livene våre. Det er derfor vi sier at ord er like viktige som handlinger.

“Velg ordene dine med forsiktighet, for de vil påvirke din lykke, dine relasjoner og din personlige rikdom.”

-Andrew B. Newberg-

De eneste ordene som ikke vil påvirke deg, er de som ikke er relatert til deg på noen måte. I kontrast vil ord som er direkte relatert til deg eller ting du identifiserer deg med, ha potensialet til å såre deg dypt. De vil ikke magisk forsvinne eller fordufte. De forblir inne i deg, de vil forme dine følelser, emosjoner og til og med bevisstheten din. I disse dager kan vi argumentere for at verbale uttrykk eller ord er like viktige, eller til og med viktigere enn konkrete handlinger.

Språk og dets innvirkning på hjernen

Ett av de mest signifikante funnene i forskning på språk er at alle språklige uttrykk fører til reaksjoner i hjernen vår. Både positive og negative ord skaper endringer som forskere faktisk kan observere. Psykiaterne Mark Waldman og Andrew B. Newberg har gjennomført et av de mest omfattende studiene i dette området. Sammen skrev de boken “Words Can Change Your Brain: 12 Conversation Strategies to Build Trust, Resolve Conflict, and Increase Intimacy“.

Ord er like viktige som handlinger.

Denne boken er proppfull av informasjon. Blant annet forteller de om hvordan forskere oppdaget interessante reaksjoner i hjernen da folk ble utsatt for ordene “ja” og “nei”. Når en setning starter med ordet “nei”, frigjør hjernen høyere mengder kortisol. Dette er stresshormonet. På den andre siden, dersom en setning starer med ordet “ja”, frigjør hjernen mer dopamin. Dopamin er et hormon kroppen bruker som belønning.

Langs de same linjene fant forskere ved Friedrich Schiller University Jena at kjærlige og positive verbale uttrykk aktiverer dorsomedial prefrontal cortex. Dette området i hjernen er relatert til selvbilde og emosjonell beslutningstaking. Med andre ord, vil trøstende og kjærlige ord forbedre selvbildet ditt, og kan hjelpe deg med å ta bedre emosjonelle beslutninger. Disse ulike studiene tjener som bevis for å støtte påstandene om at ord er like viktige som handlinger.

Positive og negative ord

Negative ord er de som sender en voldelig eller aggressiv melding, og som skader en person på en eller annen måte. Denne typen ord har en mye sterkere innvirkning som også varer lengre enn positive ord. Deres innflytelse er så stor at bare det å lese negative ord i et par sekunder kan øke nivået av angst betraktelig. Ord som “død”, “sykdom”, “tristhet”, “smerte”, “elendighet” og flere slike ord kan ha en dyp effekt på oss.

Både positive og negative ord har en dyp innvirkning på oss.

Noen studier mener de kan finne bevis for at ett negativt ord ikke er likt ett positivt ord. Dette gjelder spesielt når noen bruker et negativt ord direkte mot en annen person. Noen eksperter hevder at for å balansere ut ett negativt ord, må du høre fem positive. Det betyr at en unnskyldning alene ikke vil være nok. Du må si eller gjøre mye mer enn det.

Samtidig har forskere lagt merke til et interessant fenomen i arbeidsverdenen. For eksempel, har noen studier vist at dersom du ofte gir ansatte ros og takknemlighet for arbeidet de utfører, har de en tendens til å jobbe hardere. De viser også en tendens til å være mer samarbeidsvillige og produktive. Som du kan se, er ord like viktige som handlinger eller belønninger, selv i arbeidsverdenen.

Vær forsiktig med hva du sier

I gjennomsnitt bruker en person ca. 70 000 ord per dag. Siden det å snakke er så vanlig, ender vi ofte opp med å ta det for gitt. Likevel er det selve essensen av hva vi er, og grunnlaget for måten vi forholder oss til oss selv og andre på. Å bruke ordene våre på riktig måte har et stort potensiale for å forbedre eller forverre livet ditt.

Det er viktig å være forsiktig med hvordan vi bruker språket. Dette gjelder spesielt i spente situasjoner, de som er relatert til konflikt, eller de som er knyttet til interne problemer. Men, vi mener ikke at du bare bør være forsiktig med hvordan du snakker til andre. Du bør også være oppmerksom på hva du sier til deg selv. Noen ganger trenger vi bare å pause i et sekund, for å finne de ordene som på best måte uttrykker det vi tenker eller føler.

Ord er like viktige som handlinger

Vær oppmerksom både på hvordan du snakker til andre og deg selv.

“Ord er trylleformler. De setter fingeravtrykk etter seg i hjernen, og i en håndvending kan de forvandle seg til historiens forspor. Man må vokte seg for hvert ord.”

Franz Kafka

Den potensielle kraften i ord er enorm. Den colombianske psykiateren Carlos Cuéllar anbefaler at vi starter og avslutter dagen ved å uttrykke vår takknemlighet over å være i live. Han sier at disse enkle handlingene kan forbedre din fysiske og mentale helse betraktelig. La oss gjøre ord til våre allierte i vår søken etter et lykkelig liv, og ikke en felle vi kan falle ned i.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Lomas, C. (2011). El poder de las palabras y las palabras del poder: enseñanza del lenguaje y educación democrática. Textos de didáctica de la lengua y la literatura, (58), 9-21.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.