Barndomstraumer og depresjon hos voksne

Barndomstraumer og depresjon hos voksne

Siste oppdatering: 10 desember, 2017

Ingen deler av livet er på samme tid så intens, fantastisk og sårbar som det barndommen er. Disse tidlige erfaringene kommer for alltid til å sette dype avtrykk, ikke bare på veien som livet vårt tar, men også på visjonen vi får på det.

Det båndet vi har med de som tar vare på oss, våre foreldre, som kan veilede oss, ha omsorg for oss og passe på at vi har det vi trenger, representerer grunnpilarene i vår utvikling slik at vi får muligheten til å vokse opp i trygge omstendigheter i autonomi.

Men noen ganger er det noe som går galt. Hvis vold eller ulykker inntreffer i våre liv, og gjør at retningen barndommen vår endrer seg, kommer de sporene til å bli værende i våre liv for alltid.

Det er et faktum – en virkelighet, og som barn, som mennesker som enda ikke har evnen til å forsvare seg selv eller helt og fullt forstå hvorfor det finnes ondskap eller tragedier, må vi fordøye alt uansett hvor vanskelig og alvorlig det er.

Psykiatere kaller disse situasjonene for  prematurt stress”, en merkelapp på hendelser som er forårsaket av fysiske eller emosjonelle traumer som i stor grad vil endre retningen på vår utvikling og modenhet.

Såret vil bli værende i våre hjerner. Denne alvorlige og plutselige økningen av stress og smerte etterlater seg en skade, som i det vi når voksen alder resulterer i at vi får en høyere risiko for å utvikle en eller annen form for depresjon. 

Liten jente tegner på en vegg

For lite affeksjon i barndommen: en av de viktigste årsakene til depresjon

Noen ganger er det ikke nødvendig at situasjoner blir så alvorlige som mishandling eller dårlig behandling av barn for at de skal etterlate spor. Ofte er det slik at barn som vokser opp uten familierøtter, eller med foreldre som ikke har visst hvordan, eller ikke ønsket å styrke dette livsviktige bandet med sine barn, gjør slik at barna når de blir voksne har mange områder der de mangler noe eller har feil. 

En sunn, lykkelig og komplett barndom, gjør at barnet vokser opp med visshet om at de er elsket, og at gjennom hvert av stegene de tar, alle valg og alle feil de gjør, har de alltid den ubetingede og unike støtten fra familien sin.

Utviklingen av selvtilliten deres vil gå hånd i hånd med den affeksjonen de mottar hos andre. Barnet kommer til å ha en positiv oppfatning av seg selv, fordi det er refleksjonen av det de har lært og oppdaget så langt i livet.

Men hvis de heller erfarer tomhet, latter og hån, kommer barnet til å vokse opp, ikke bare merket av dets usikkerhet, men også med en god del harme og mistillit.

Hvis de som burde ha tilbudt dem støtte og ubetinget kjærlighet bare gav dem en kald skulder og en dårlig holdning, er det vanskelig for dem å kunne klare å få et sunt forhold med en annen person. De blir fulle av mistillit og frykt.

Å komme seg over en vanskelig barndom

Psykiatere snakker om “biologisk sårbarhet”. Det er alle disse traumatiske eller negative opplevelsene i fortiden som har blitt en del av våre erfaringer, og sitter fast i hjernene våre.

Høye nivåer av stress forandrer og former mange av våre dypeste strukturer, og alt dette gjør oss til mer sårbare mennesker. Mennesker som har større risiko for å lide av depresjoner når de når voksen alder.

Vel, dette betyr ikke at alle som har opplevd traumer i løpet av barndommen nødvendigvis vil komme til å lide av depresjon? Svaret på dette er nei. Hver og en av oss vil ta et oppgjør med traumene vi har opplevd i fortiden på ulike måter. Det kan hende at for noen mennesker er disse tidligere hendelsene lett å reise seg fra, men for noen er de et sjokk som du må kjempe deg gjennom hver eneste dag.

Det er noe å assimilere, akseptere og ta et oppgjør med slik at livet kan gi dem en ny mulighet, og en ny sjanse til å være lykkelig igjen.

Men for andre er den biologiske og emosjonelle børen fremdeles en for tung bør å bære. Det handler ikke bare om å håndtere et forsinket minne, men det kan også ha stor innflytelse på hvordan du forholder deg til verden.

Jente opplever vanskeligheter i barndommen

De har kanskje mistet troen på seg selv og alt rundt dem. De kan ha vanskeligheter med å opprettholde vennskap og romantiske forhold. De kan nok lengte etter affeksjon, men de er ikke i stand til å akseptere det i frykt for å bli forrådt eller skadet.

Disse er profilene som kan innebære en viss form for kronisk angst, hypersensitivitet og emosjonell sårbarhet som de trenger å kjempe mot hver dag. Lykke i disse tilfellene, har en høy pris. Så, hvordan kan man klare seg? Åpenbart, ved innsats, viljestyrke og masse sosial støtte. 

Når noen har sett alle disse virkelighetene, da er det bare en ting som gjenstår å huske: viktigheten av å fortsette å beskytte barn. Aldri tro at et barn er en voksen i miniformat.

Et barn er sultent på positive følelser, og har behov for opplevelser fylt av ubetinget affeksjon, ord og sterke bånd. Et barn er ikke en voksen som er i stand til å forstå hvorfor andre voksne behandler dem dårlig. De er heller ikke i stand til å kunne forsvare seg selv. Det som skjer i løpet av de årene de er barn, vil være en del av livene deres for alltid. Aldri glem det.

Ta alltid vare på de små, og hvis du har vært offer for en vanskelig barndom, husk at lykke er ikke uoppnåelig for noen, og at det er verdt det å akseptere og komme over vonde opplevelser, og å lage seg et nytt liv.

Bilder: Lucy Campbell


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.