Thumb Author Equipo Editorial

Equipo Editorial

faglig gjennomgang


Utforsk Sinnet-redaksjonen består av fagpersoner innen mental helse, pedagoger og journalister som er dedikert til å lage innhold av høy kvalitet om psykologi, velvære og nevrovitenskap.

Om forfatteren

Redaksjonsteamet hos Utforsk Sinnet består av psykologer, psykisk helsepersonell, pedagoger, sosialarbeidere og journalister med omfattende opplæring og erfaring i å lage innhold om nevrovitenskap, psykologi og velvære. De er gode researchere som er engasjert i arbeidet sitt og fokusert på å bringe det psykologiske universet nærmere alle publikummere.

Ved å bruke et psykologisk, humanistisk og vitenskapelig synspunkt, søker våre eksperter å svare på spørsmålene vi alle stiller oss selv på et tidspunkt i livet, fra hvordan sinnet vårt fungerer, forholdet mellom hjernen og følelser, hvordan vi skal takle vanskelige situasjoner og hva vi kan gjøre for å forbedre oss selv og våre relasjoner.

I tillegg utfører de også psykologiske analyser på filmer, serier og aktuelle hendelser, fordi psykologi er en intrikat del av hverdagen vår.

I hver artikkel benytter redaksjonen hos Utforsk Sinnet seg av av den nyeste vitenskapelige forskningen og teoriene fra de viktigste og mest verdsatte forfatterne for å tilby relevant kvalitetsinnhold for å forbedre folks liv.


Siste artikler