5 Antonio Damasio-sitater for å forstå emosjoner

Hver dag opplever vi en rekke følelser. Noen ganger sterkere enn andre, og derfor blir det vanskelig å forstå dem. Disse setningene kan bringe oss litt nærmere en forståelse av dem.
5 Antonio Damasio-sitater for å forstå emosjoner
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 15 april, 2024

Antonio Damasio-sitater kommuniserer bestandig viktigheten av emosjoner for menneskets utvikling. Få nevrologer har bidratt så mye i feltet for menneskelig emosjon og motivasjon som Damasio. Mennesker kaller ham ikke for “hjernemagikeren” for ingenting.

Vilayanur Ramachandran er en annen prestisjefull og velkjent nevrolog fra Universitetet i California. Han sa en gang at homo sapiens er de fascinerende vesenene som hadde evnen til å se kosmos reflektere i deres egen hjerne. Denne poetiske sammenlignelsen er avslørende og sann. Øyeblikket vi begynte å reflektere på oss selv, tok vi et stort steg fremover som en art.

“Den bevisste hjernen er et resultat av godt artikulert arbeid av flere, og ofte mange, deler av hjernen.”

– Antonio Damasio-

På den andre siden kan vi ikke avvise at menneskets hjerne har nesten like mange mysterier som universet selv. Å se på det uforståelige mørket som er prikkete av stjerner som omringer oss hver kveld produserer nesten samme vertigo som å se inn i oss selv. I følge Antonio Damasio, vet vi mer om hjernen enn vi gjør om universet.

Damasio er en utrolig vitenskapsmann og en eksepsjonell lærer. Han er nysgjerrig og lidenskapelig. Han er en nevrofilosof som kan gi svar til spørsmål som vi alle stiller en gang. Til syvende og sist er alt vi er, alt vi føler, og alt vi har skap et samfunn og en sivilisasjon i den utrolige organet som vi kaller for menneskets hjerne.

En hjerne som er pyntet med blomster

Antonio Damasio-sitater som vil hjelpe deg å kjenne deg selv bedre

Mennesker er ulike andre dyr på grunn av en eneste grunn: sofistikert intelligensDet er noen deler av vår intelligens som skiller oss fra andre arter. En er at vi har en utrolig hukommelse. Den andre er vår bruk av språk. I tillegg til det, nevner Damasio et annet kritisk mennesketrekk: emosjoner.

Alt vi er og alt vi har oppnådd kommer fra våre følelser. De er det som motiverer oss til å finne løsninger til våre problemer. De presser oss til å finne alternativer og nye veier når vi møter hindringer. En annen kritisk del av Damasios teorier er den klare utmerkelsen han gjør mellom emosjoner og følelser.

I motsetning til det du kanskje har trodd, er de ikke det samme. Du vil legge merke til at dette dukker opp ganske ofte i Antonio Damasios sitater. Konseptet og sitatene kommer fra hans interessante bøker som Descartes’ feiltagelse, The Strange Order of Things og Følelsen av hva som skjer.

1. Følelser er mentale opplevelser

“Følelser åpner døren til et visst nivå av planlagt kontroll over automatiske emosjoner.”

Når du møter fare eller en person som gjør at du føler deg ukomfortabel, vil kroppen din reagere med en emosjon. Ditt hjertefrekvens vil øke, du får skjelvinger, magen din knyter seg …

Så, den mentale representasjonen som du har av den frykten og de etterfølgende tankene utgjør følelsen. Dette er, uten tvil, en av de mest velkjente sitatene fra Antonio Damasio. Emosjoner går foran følelser, de er kjemiske og organiske endringer. Men, den siste (følelser) er det som leder oss til å ta et valg. I det øvrige eksemplet, vil du kanskje bestemme deg for å løpe vekk fra personen som skremmer deg.

En kvinne som gjemmer seg i en eske

2. Menneskets samvittighet

Hva er samvittigheten til? Svaret er ganske enkelt. Samvittigheten er til for å utvide rekkevidden til sinnet av organismen. Og med det forbedre livet til organismen som har et sinn med utvidet rekkevidde.”

Antonio Damasio forklarer det på en rett frem måte: samvittigheten er tilstede i de fleste levende vesener. Det øyeblikket en hjerne (en primat, en delfin, en hund, eller til og med en reptil) skaper en følelse av selvet, dukker samvittigheten opp. Til slutt er ikke denne enheten i en del av hjernen. Det er helt enkelt en prosess som skjer.

Det er noe som forskjellgjør oss fra andre arter. Det er det faktum at evolusjon har utvidet vår samvittighet mye mer. Der finner vi kreativitet, minne og logisk fornuft.

3. Emosjoner driver livet

“Begynnelsen av alt var emosjoner. Følelser er da ikke en passiv prosess.”

Dette er blant de viktigste av alle Antonio Damasio-sitater hvis du vil forstå hans arbeid. Hans hypotese kommer fra det følgende prinsippet: en emosjon er et sett av kjemiske og nevroniske reaksjoner som former et bestemt mønster. Når du møter visse stimulier, skjer en viss reaksjon. Det er fordi hjernen er resultatet av en evolusjon av lærte oppførselsmønstre.

Så, etter det emosjonelle svaret kommer den mentale prosessen, følelsen. Med den regulerer vi emosjoner og kanaliserer den mot en viss oppførsel. Vi orienterer den mot en mer eller mindre effektiv type av reaksjon. Slik, kan vi si at emosjoner er teknisk sett livets start. De er det som førte oss til å handle.

To steinfigurer som berører hverandre

4. Viktigheten av medfølelse

“Vi må lære å mate de gode emosjonene som lar mennesker lykkes.”

Damasio har bestandig vist seg selv til å være sensitiv til menneskehetens sosiale krise. Det er vanlig å høre ham snakke om vold, ulikhet, og konflikt i hans presentasjoner. Han mener at vi har mistet mye av vår medfølelse. Han tror at vi lar oss selv bli dratt med av negative emosjoner som sinne og misnøye.

Vi må ha evnen til å skape et miljø som oppmuntrer positive emosjoner. Bare da vil vi lykkes, bare da vil vi forstå hverandre bedre.

“Jeg er helt imot ideen om at kunstig intelligens kan gjenskape menneskesinnet fordi det ikke har evnen til å ha følelser.”

Dette er et annet av de mest velkjente Antonio Damasio-sitater. Han uttrykker ofte skeptisisme om kunstig intelligens og dets fremtid med oss. Akkurat som han forklarte i hans siste bok “The Stranger Order of Things”, vil aldri denne typen enhet sammenlignes med menneskets samvittighet. Vi må huske at våre hjerner er resultatet av en sofistikert evolusjonsprosess.

Disse beregningsprosessene er grunnlagt av koder og silikon. De mangler tidlige opplevelser, emosjoner, frykt, sårbarhet, og selvfølgelig, samvittighet. Det er derfor de aldri vil ha følelser. De kan hjelpe oss på mange måter, men de vil aldri være intelligente vesener.

To roboter med barn

Som vi har sett i disse Antonio Damasio-sitater, er mennesker resultatet av en hjerneutvikling som er karakterisert av selv-klarhet, språk og mest av alt, emosjoner. Så, selv om dette organet er sammensatt av 100 000 millioner nevroner kan de virke som et mysterium pakket inn i en gåte. Vitenskapsmenn som Damasio hjelper oss å forstå mer og mer om det (og oss selv) hver dag.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.