Aktiv aldring: En viktig del av velvære i alderdommen

Å nå høy alder kan være en vanskelig prosess på grunn av alt det innebærer. Her forteller vi hvordan du kan forbedre livskvaliteten hos eldre med aktiv aldring.
Aktiv aldring: En viktig del av velvære i alderdommen
Laura Reguera

Skrevet og verifisert av psykologen Laura Reguera.

Siste oppdatering: 08 november, 2023

Det er ikke alltid lett å tenke på, men tiden går for alle. På et tidspunkt i livet ditt kommer du til et punkt som de som enda ikke har kommet dit, ikke forstår ennå. Vi snakker om alderdom. Når vi tenker på det nå kommer et spørsmål til oss: Er det det samme for alle? Sannheten er at det ikke er det. Hver og en av oss er fortsatt unik i løpet av denne siste delen av livet. Derfor er det viktig å påpeke forskjellene mellom aktiv aldring og passiv aldring.

Disse forskjellene går langt utover kun fysiske problemer. Du kan også se dem, for eksempel i hvilke følelser som er mest i lyset. Faktum er at aktivitetsnivået en person holder gjennom livet, har stor innvirkning på alle forhold knyttet til deres tilstand av velvære. Fortsett å lese for å finne ut hvorfor aktiv aldring er så viktig for ditt velvære!

“Når jeg blir fortalt at jeg er for gammel til å gjøre noe, prøver jeg å gjøre det med en gang.”

-Pablo Picasso-

Din psykiske tilstand påvirker levetiden og livskvaliteten

I de siste århundrene har vi gjort store fremskritt i vår hygiene og personlige pleie. Vi vet mye mer om sykdommer og hvordan vi skal behandle dem. Folk taler for sikkerhet i de ulike områdene av livet. Alt dette har et klart resultat – det er flere og flere som lever lengre og lengre.

Men det er ikke bare vårt fysiske velvære som har innflytelse, vår mentale trivsel har det også. Selv om folk tradisjonelt sett har sett vår psykologiske tilstand som en sekundær faktor og satt den fysiske først begynner dette å forandre seg. Og det endrer seg så mye at det har blitt en nøkkelfaktor i den nåværende forskningen innen alderdom.

“Vi ønsker alle å klare oss til alderdommen, men vi nekter alle for at vi har gjort det.”

-Quevedo-

Eldre mann og kvinne

For eksempel har noen studier vist at din kognitive evne, din egen evaluering av trivsel, følelsen av å være nyttig og deltakelse i aktiviteter hver dag er de beste forutsetningene for et langt liv. Hva fremhever alt dette? Det fremhever viktigheten av aktiv aldring for vår livskvalitet.

Hva innebærer aktiv aldring?

Aktiv aldring betyr at eldre deltar i sosiale aktiviteter og fortsetter å lete etter og ha nye erfaringer som vil øke deres læring og være hyggelig for dem. Det innebærer også individuell utvikling, selvrealisering og trivsel i løpet av årene. Det vil si at målet er at folk skal leve lykkelige. Poenget er at deres “plager” skal være et så lite hinder for deres trivsel som mulig.

For å gjøre dette må du ta hensyn til personens alder, deres fysiske og psykologiske helse, deres kognitive effektivitet, deres sosiale kompetanse, deres personlige selvkontroll og deres generelle livstilfredshet.

De kan oppnå gode nivåer av alle disse tingene ved å jobbe på tre grunnleggende områder: Å unngå sykdommer og handicap, opprettholde høye nivåer av kognitiv og fysisk funksjon, og bygge videre på forpliktelsen til livet de har på sine eldre dager.

“En vakker alderdom er vanligvis belønningen for et vakkert liv.”

Pythagoras

Hvilke fordeler har aktiv aldring?

Din virkemåte, tenkemåte og følelse har innvirkning på helsen din og deltakelse i et sosialt liv og sikkerhet når du når alderdommen. Det vil si at de spiller en rolle i hvorvidt de eldes aktivt. Så livsstilen deres vil ha stor innflytelse på deres velvære.

For eksempel, hvor ofte du gjør mentale oppgaver er en faktor som kan holde hjernen din frisk. Så det er en god idé å gjøre aktiviteter som kryssord, sudoku eller å spille sjakk. På denne måten kan du unngå kognitiv forverring forbundet med demens. Men i tillegg til å utøve minne, oppmerksomhet eller konsentrasjon er det andre ting å tenke på.

Eldre mann

En annen viktig ting for aktiv aldring er at en person føler seg så kompetent som mulig i sitt daglige liv. Det er bra for dem å føle seg i stand til å fortsette å kontrollere sitt liv eller helsevilkår. Dette vil hjelpe dem mye når det gjelder å øke selvtillit og velvære.

Til slutt har forskere funnet ut at det å være i stand til å komme seg eller ikke fra en sykdom, avhenger mye på hvordan en person takler stressende situasjoner. Med andre ord vil det ikke være ønskelig å unngå slike situasjoner. Men hvis du prøver å konfrontere dem på en aktiv måte, får du flere muligheter til å overleve… Praktiser aktiv aldring!

Bilder med tillatelse fra Lotte Meijer, Cristina Gottardi og Neill Kumar.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.