Vet du hva unngåelse av emosjonelle koblinger er?

Vet du hva unngåelse av emosjonelle koblinger er?

Siste oppdatering: 03 januar, 2018

En emosjonell kobling er et tett følelsesmessig bånd vi skaper med folkene som bryr seg om oss og gir oss sikkerhet. Dette er selvfølgelig veldig intenst i begynnelsen av våre liv. I de første fasene er vi helt avhengige av beskyttelsen av menneskene rundt oss for å overleve. I den forstand dannes den følelsesmessige koblingen naturlig som en garanti eller forsikring om overlevelse. Men det markerer også, faktisk ganske mye, karakteren av våre tidligste forhold. Unngåelse av emosjonelle koblinger  er et annet viktig konsept vi vil utforske i dag.

Når de voksne som bryr seg om oss utfører sin rolle godt, vil vi sannsynligvis utvikle en sikker type av emosjonelle koblinger, uavhengig av temperamentet vårt. Vi er avhengige av den andre personen, men det fører ikke til noen følelser av angst eller frustrasjon. På den annen side, når vi ikke blir passet på eller vi blir avvist, er det sannsynlig at vi vil utvikle bånd av usikre emosjonelle koblinger. Dette er en form for avhengighet som er lastet full av nød og likegyldighet.

“Fiender som hat og emosjonelle koblinger har ingen ben, armer eller andre lemmer, og de har ikke noe mot eller ferdighet. Så, hvordan har de gjort meg til deres slave?”

-Shantideva-

Måten disse emosjonelle koblingene dannes på i våre første år av livet, vil ha stor innflytelse på måten vi danner affektive forhold med andre mennesker på. Med mindre vi gjør en bevisst intervensjon i det området. Så, vi kan si at disse følelsesmessige koblingene gir et dypt, nesten permanent merke. På den måten har det vi kan observere i voksen alder en tendens til å kopiere stilen av emosjonelle bånd som forsterket en person i sin barndom. På en eller annen måte har tidligere forhold av emosjonelle bånd allerede fortalt oss hva vi kan eller ikke kan forvente fra andre mennesker, enten det er sant eller ikke.

Teorien om emosjonelle koblinger

John Bowlby, en britisk psykoanalytiker, ble interessert i begrepet emosjonelle koblinger og utviklet en teori om det. Basert på hans observasjoner etablerte han ideen om at vi har en fylogenetisk disposisjon for å utvikle følelsesmessige bånd. Disse båndene er spesielt rettet mot alle mennesker som gir oss beskyttelse og sikkerhet. Eller menneskene som, enten de gjør det eller ikke, burde gi det til oss.

Bestemor og baby skaper emosjonelle koblinger

Mer nylig identifiserte psykologen Mary Dinsmore Ainsworth tre typer emosjonelle bånd. Disse er: sikre bånd, likegyldige eller motstandsdyktige bånd, og unngåelse eller avvisning av bånd. Ifølge hennes forskning utvikler flertallet av folk den første typen. Men det er også mange mennesker som faller under de to andre kategoriene.

Sikre emosjonelle koblinger lar oss konstruere tette og spontane affektive bånd. Usikre bånd (ambivalens og unngåelse) gir plass til tung undertrykkelse og vanskeligheter med å skape intime bånd med andre mennesker.

Hvor de ulike emosjonelle koblingene kommer fra

Når foreldrene har en god holdning og tilstrekkelig tilgjengelighet for barnet sitt, danner de tette emosjonelle bånd av sikkerhet. I dette scenariet handler barna på en forutsigbar måte. Hvis moren drar bort, gråter de og føler seg ukomfortable i noen få sekunder. Når hun kommer tilbake, viser de lykke og uttrykker kjærlighet og glede.

Baby og foreldre skaper emosjonelle koblinger

Hvis foreldrene er eksternt fjerne eller selv bare viser tegn på avvisning mot sitt barn, eller hvis de derimot er for overbærende, er det stor sannsynlighet for at barnet vil utvikle en usikker type følelsesmessig kobling. Når dette skjer, ser barna at deres behov ikke vil tilfredsstilles, eller de er redde for at de ikke vil bli tilfredsstilt på en stund. Derfor er deres angst eller unngåelse en måte å beskytte seg selv mot å bli forlatt på, eller mot likegyldigheten de forventer.

De kan til og med lære at det å vise kjærlighet irriterer de folkene som elsker dem mest: foreldrene deres. Så, de små begynner å spare foreldrene deres for sine følelser. I disse scenariene reagerer barnet nesten ikke når moren drar bort. Og når hun kommer tilbake, forblir barnet fjernt og selvopptatt. Slik utvikler de falsk uavhengighet.

Effekten av unngåelse av emosjonelle koblinger, og hvordan man overvinner det

Effektene av unngåelse av emosjonelle koblinger følger deg helt til voksenlivet. Barn som har vokst opp under disse omstendighetene, blir til voksne som viser seg å være nesten ute av stand til å uttrykke sine følelser. Men ikke bare ute av stand til å uttrykke dem, men også til å føle og identifisere dem. De vil prøve å distansere seg følelsesmessig fra alt og alle. De kan være likegyldige rundt andre og ambivalente om deres egne følelser.

“De er folk som vil prøve å finne en løsning på deres problemer i omverdenen, siden de ikke legger noen bevisst verdi på den indre.”

Denne situasjonen er spesielt gjenspeilet i parenes verden. De blir engstelige for å miste sin kjære. De tenker at de ved å ikke vise eller minimere sine følelser, vil beskytte seg mot eventuell lidelse. De løper bort fra autentiske dialoger og blir redd selv før de skjer. I stedet for å uttrykke deres misnøye med ord, vil de gjøre det med raserianfall og falske konflikter. De lider mye fordi de ikke kan elske rolig. I stedet elsker de som om det var en alvorlig trussel som henger over hodet deres. En trussel som de ofte ikke klarer å identifisere.

Selv om mønster av emosjonelle koblinger pleier å forbli værende, er det alltid mulig å raffinere og polere dem. Noen ganger gir en opplevelse av å miste en av deres kjære en refleksjon og endring av mønstre. Noen ganger oppnår folk det ved å se en psykoterapeut. Det er også mulig å bli bevisst på det og arbeide med det individuelt for å lære å koble til verden på en mer konstruktiv måte.

Å overvinne unngåelse av emosjonelle koblinger fungerer ved at man gjenoppretter forholdet mellom personen og deres indre verden. I mange tilfeller virker det ved at man gjenvinner en skadet, uidentifiserbar og smertefull mangel på selvtillit. Først når dette forholdet er sunt, er det mulig for personen å tenke på de indre verdenene til menneskene rundt dem. Så, muligheten for empati i å tenke på alle andres følelser kan bare fødes når de begynner å tenke på seg selv.

I denne forstand er det veldig viktig å endre kommunikasjonsmønstre. Å åpne dem opp, på godt og vondt. På den måten kan vi få muligheten til å uttrykke våre følelser på en kontrollert måte som vil gi alle andre en sjanse til å akseptere dem, validere dem, og i noen tilfeller komme overens med dem.

Det høres lett ut når vi sier det sånn, men hvis det er vanskelig å lære, er det enda vanskeligere å avlære noe. Det er tenkt at det vi lærer som spedbarn, eller mye av det vi lærer, er grunnen til at vi har konstruert resten av kunnskapen og vanene som kjennetegner oss nå. Noen ganger er det svært tilrådelig å få hjelp fra en profesjonell. Men jordskjelvet vi kan forårsake ved å flytte en bit som er så viktig som vår stil av emosjonelle koblinger, kan ødelegge oss.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.