Betydningen av fysisk omsorg for barn og voksne

Betydningen av fysisk omsorg for barn og voksne

Siste oppdatering: 03 desember, 2017

Vi undervurderer ofte verdien av fysisk interaksjon med de vi er glade i. Vi antar at fysisk kontakt ikke er nødvendig. Vår daglige kontakt med andre er redusert til ord og øyekontakt. Og vi tar ikke full fordel av den fysiske omsorgen vi kunne ha fått fra dem. Men hvor viktig kan fysisk omsorg egentlig være?

Vårt behov for å markere og beskytte våre personlige grenser kommer på bekostning av at vi gradvis reduserer mengden fysisk omsorg vi gir og mottar. I våre minimalistiske, sosialt korrekte uttrykk, kommer våre tullete vaner frem, de som gjør oss stadig mer ukomfortable og etterlater oss tomme på grunn av manglende ekthet

Ved å håndtere fysisk kontakt på denne måten, glemmer vi hvor viktig det er for vårt velvære og for vår fysiske, emosjonelle og psykiske helse. Å ta på eller å berøre et annet menneske tillater oss å formidle budskap som ord og handlinger alene ikke kan gjøre.

Fysisk omsorg er ikke bare for barn

I løpet av de siste tiårene, har det blitt forsket mye på og snakket mye om betydningen av fysisk omsorg for den fysiske og emosjonelle utviklingen hos barn og spebarn. Et flertall studier støtter oppunder teorien om at unge barn trenger fysisk kontakt og kjærtegn for å vokse opp og utvikle seg på en sunn måte. 

Men fysisk kontakt er ikke bare livsviktig for barn. Det er viktig for menneskers tilpasningsevne gjennom hele livet. Mennesker praktiserer noe som kalles for gunstig sosial oppførsel.

Gunstig sosial oppførsel er en frivillig handling som kommer en annen person til gode. Fra et evolusjonistisk perspektiv overlever sosiale grupper ved å delta i handlinger som fremmer samarbeid og skaper tillit, altruistiske handlinger som kommer alle til gode. Fysisk kontakt er en viktig del av gunstig sosial oppførsel.

Venner

Flere studier har vist at hudkontakt og varme kan forbedre vektøkningen hos prematurt fødte spebarn, og at berøring kan formidle komplekse følelser som empati og verdsettelse.

Det er også bevist at bare ved å ta på, eller bli tatt på av noen, så forbedres den kognitive og emosjonelle utviklingen, i tillegg til at tilbøyeligheten for depresjon minsker og at det senker utviklingen av Alzheimers. Kjærlig berøring kan til og med bidra til et sterkere immunforsvar hos personer i alle aldre.

Fysisk kontakt med barn

Å vise fysisk omsorg ovenfor barn er noe som vanligvis kommer naturlig, spesielt når barna er små. Deres hjelpeløse natur gjør at foreldre og andre familiemedlemmer ofte føler seg kallet til å beskytte og omfavne dem. Det er viktig å gi barn fysisk kontakt ved å holde dem i hendene, stryke dem over håret, klemme og kysse dem. Dette er ikke å skjemme bort barn, uansett alder, men snarere det motsatte. Denne intimiteten kommer både den voksne personen og barnet til gode og styrker forholdet mellom dem.

Mor og datter gir hverandre fysisk omsorg

Ettersom tiden går er det lett å glemme hvor viktige og hvor nødvendige disse gestene er, men barn trenger fortsatt denne kontakten. Selv når det virker som om de motsetter seg det, så verdsetter de kontakten. Kanskje trenger de den på en annen måte, mindre barnslig, mer diskre; kanskje når dere er alene og ikke alle kan se.

Fysisk kontakt med ens partner og andre voksne

Den fysiske intimiteten vi har med vår partner, og den omtanken vi viser ovenfor familiemedlemmer og nære venner er også noe vi burde ha en større bevissthet rundt. Det handler ikke bare om å vise hvor komfortable vi er med menneskene vi har nærmest, men også om å formidle følelser som går forbi hva ren verbal kommunikasjon kan uttrykke.

Vår seksuelle helse er av største betydning, men i mange kulturer anses visse former for fysisk kontakt som tabu i enkelte situasjoner. Dessverre kan ideen om at seksuell omgang og fysisk kontakt bare er til for å lage barn, både være dysfunksjonell og direkte farlig. Den hindrer den naturlige utviklingen av seksuell lyst og behovet for fysisk intimitet.

I denne forstand har forskning vist at seksuelle utrykk delt mellom samtykkende voksne har mange helsemessige fordeler . Å oppleve seksuell nytelse gjennom fri kontakt og å dele fysisk intimitet er viktig både for vår emosjonelle, psykologiske og fysiske utvikling.

Par gir hverandre fysisk omsorg

Ikke påtving barn fysisk kontakt

Barn burde ikke tvinges til å klemme eller kysse på noen, selv om det er et familiemedlem. De burde lære seg å bevare sin fysiske autonomi og til å markere og beskytte sine grenser. På denne måten lærer de å bygge forhold basert på tillit, hvor den fysiske kontakten kommer med samtykke og kjærlighet, og ikke er noe som blir pålagt.

Om vi tvinger barn til å kysse eller bli kysset når de ikke selv vil, fratar vi dem våpen de kan bruke for å beskytte seg mot seksuelle overgrep fra voksne. I tillegg lærer vi dem å lyve om sine følelser, og hindrer dem i å lære seg hvordan de skal uttrykke kjærlighet overfor andre.

Barn burde få lære seg om sine kropper så snart de har muligheten til å forstå, noe som som regel er mye tidligere enn hva de fleste voksne tror. Vi har ansvaret for å lære våre barn fysisk selv-bestemmelse, å legge til rette for kroppslig pleie og veilede dem på veien mot selvstendighet. Det er derfor det er essensielt å lære dem om kroppen og hva som er passende og hva som er upassende.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.