8 karaktertrekk ved en autentisk person

8 karaktertrekk ved en autentisk person

Siste oppdatering: 27 desember, 2017

Kjenner du noen autentiske personer? Er du en av dem? Vet du hvordan de er? Det er mulig at du har bodd eller bor sammen med en autentisk person og at du ikke vet det selv. Autentiske personer er et friskt pust til livet. Det er enkelt å oppdage autentiske personer da de fyller livet ditt med gode vibber, glede og inspirasjon.

Autentiske personer er hyggelige og enhver person føler seg bra og trygg sammen med dem. Autentiske personer får deg til å føle deg så bra at det tillater deg å være deg selv. De får deg til å glemme positurer og forutinntatte ideer. De vet at enhver person er unik og de får dem også til å føle seg slik. Videre skal vi fortelle deg de viktigste karaktertrekkene til autentiske personer.

1. De får andre til å lytte til deres meninger og uttrykker seg uten frykt

En autentisk person vet at det finnes få grunner til at man skal skjule meningene sine. Dersom disse personene har noe de skal si, så gjør de nettopp det. De er derimot alltid på vakt for å ikke såre andre med meningene sine. De prøver å finne måter å få andre til å lytte til dem og får deres meninger til å bety noe, men de ønsker ikke å såre noen.

Kvinne med sommerfugler

Ofte foretrekker vi å holde meningene våre for oss selv i frykt for å bli kritisert. Autentiske personer vet at kritikk er veldig vanlig og ikke alltid kan relateres til hvem de er. De forstår at meninger andre har om dem er basert på det ytre. En av de beste kvalitetene de har er at de vet at meninger ikke skal tas personlig.

2. De baserer seg på interne og ikke eksterne motiver

Når var sist du gjorde noe kun fordi du hadde lyst? Autentiske personer styrer livet sitt basert på sin egen verdiskala og gjør kun det de selv ønsker. De vet at de ikke kan stole på at andre skal gjøre dem lykkelige eller få dem til å nå sine mål. De er selvstendige og er villige til å ta risiko for å komme dit de vil.

3. Bestevennen er “det indre jeg-et”

Autentiske personer er ulike. Noen har mange venner og har lett for å forme vennskap. Andre er mer introverte og foretrekker å ha få nære venner. Du vil aldri se at de gjør noe som går imot deres verdiskala og de har en positiv indre stemme. Autentiske personer gjør ikke noe som kan sabotere seg selv eller ting som kan påvirke dem selv negativt. 

4. De unngår å forhåndsdømme

Autentiske personer vet at det ikke er lett å skape sin egen vei og de bruker derfor ikke tiden sin på å forhåndsdømme deg. Dersom de har noe de skulle sagt deg eller en mening, vil de gi deg den. Etterpå vil de glemme temaet og la deg ta dine egne beslutninger. Du kan stole på dem og du kan forvente en ærlig mening.

5. De mener at deres spesielle karaktertrekk er viktige

Selv om medier prøver å overbevise deg om at det er enkelte standarder for utseende som gjelder, vet de autentiske personene at enhver er spesiell. De bekymrer seg ikke over å ikke oppfylle standarder for vakkerhet. De konsentrerer seg om å bli kjent med seg selv og de verdsetter seg selv. De er også bevisste på sine feil og svake områder, men de har lært å utnytte dem eller minimere deres negative effekter.

Kvinne med blader

6. De gir deg ikke råd som de selv ikke følger

En autentisk person vet at å kritisere, forhåndsdømme og snakke om andre er negativt. De vet også at å gi en mening eller et råd er lettere enn å følge det. De tenker seg derfor godt om før de gir deg et råd dersom du ber om det. Du vil kjenne dem igjen, fordi de er personer som gir deg de mest realistiske rådene. De er også de som snakker av egen erfaring fordi de ikke vil gi deg råd som de selv ikke følger.

7. De tar vare på seg selv både fysisk og emosjonelt

En autentisk person verdsetter hvem de er og gjør alt for å holde kropp og hode i form. De tar seg tid til skjønnhetsritualer, de trener, passer på matinntaket og mellommenneskelige relasjoner. De vet at livet består i å prioritere samt å gi enhver ting betydning og tid.

Autentiske personer puster fritt og tillater at personer rundt dem er ærlige. Kanskje er du en slik person uten at du har visst det selv, eller kanskje du har en autentisk person ved din side. Dersom du har en slik person ved din side, så må du vise at du setter pris på og aksepter han eller hun for da vil hun eller han gjøre det samme med deg.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.