Wernickes område og språkforståelse

Wernickes område, som er ansvarlig for språkforståelsen, ligger i venstre hjernehemisfæren. Det er spesialisert på semantikk og språkforståelse. Les videre for å lære mer!
Wernickes område og språkforståelse
Alejandro Sanfeliciano

Skrevet og verifisert av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Språkkunnskap er menneskets evne til å behandle og forstå skriftlig og muntlig språk. Denne evnen har vært betydelig i løpet av vår utvikling. Evnen til å kommunisere på en effektiv måte tillater oss å samarbeide og skape komplekse samfunn. I disse samfunnene er vi i stand til å konfrontere en fiendtlig verden. Derfor finner vi biologisk forankrede strukturer, slik som Wernickes område, i hjernen.

Et sentralt aspekt ved nevral disposisjon av språk er lateralisering. Det betyr at vi finner det store flertallet av hjernestrukturer knyttet til språk i den venstre hemisfæren. Når det er sagt, er det noen studier som viser at prosesser som vitser, pragmatisme og sarkasme kommer fra den høyre hemisfæren. Men Wernickes område, som er ansvarlig for språkforståelsen, ligger i den venstre hjernehemisfæren. Mer spesifikt finnes den i sonene 21 og 22, ifølge Brodmanns områder.

I denne artikkelen vil vi snakke om to aspekter som er grunnleggende for å forstå korrelasjon mellom Wernickes område og språk. For det første er det anatomiske og funksjonelle aspekter. Det andre handler om Wernickes afasi, noe som skjer når det er skade på dette området.

Anatomi og funksjonalitet i Wernickes område

Brodmanns soner 21 og 22 utgjør det nevralgiske sentret av Wernickes område. I tillegg er andre strukturer viktige for språkforståelse. Når vi snakker om et utvidet Wernickes område, inkluderer vi også soner 20, 37, 38, 39 og 40. Disse deltar i assosiasjon av ord med andre typer informasjon.

Wernickes område

Wernickes område er nært knyttet til den primære auditive hjernebarken. Dette gir mening når det gjelder dens rolle i forståelsen av talespråk. På et anatomisk nivå er det viktig å påpeke forbindelsene som dette systemet har med Brocas område. Dette området er hovedsakelig ansvarlig for språkforståelse. Disse to områdene (Wernicke og Broca) er forbundet med en rekke aksonale bunter. De danner i sin tur den buede fasciculusen.

Funksjonene i Wernickes område er følgende:

  • Språkforståelse, både muntlig og skriftlig.
  • Bruk av semantikk i språk, omforming av ord til deres mening, og omvendt.
  • Planlegging i taleproduksjon. Spesielt i semantiske og pragmatiske aspekter av talespråk.

Disse funksjonene er søylene som støtter språkforståelse. De er det som lar mennesker kommunisere. Som et resultat kan skade på Wernickes område føre til negative konsekvenser for språkbruk. Vider skal vi snakke om de konkrete konsekvensene av skade på Wernickes område.

Wernickes afasi

Skade på Wernickes område forårsaker en språkforstyrrelse som heter Wernickes afasi. Denne lidelsen er karakterisert av ustrukturert og meningsløs tale. Et annet symptom på denne lidelsen er forferdelig taleforståelse. Men selv om budskapet mangler mening, snakker personen enkelt og uanstrengt. Dette skyldes at taleproduksjonen forblir uskadd.

I motsetning til Brocas afasi, bruker  pasienten et stort antall funksjonelle ord (den, av, før, en…). Pasienten bruker komplekse verbtider og leddsetninger. De bruker imidlertid ikke veldig mange ord med innhold, og ordene passer ikke sammen for å gi mening. Dette skyldes hovedsakelig en effekt som kalles semantisk paraleksi. Dette er når et individ sier et annet ord med en lignende mening i stedet for ordet de vil si. Det skjer fordi Wernickes område ikke er spesifikt i valg av ord gjennom mening.

Wernickes afasi

Et viktig aspekt ved Wernickes afasi er at talefluiditet forblir helt uskadd. Personer med denne lidelsen har ikke noe problem med å ha en samtale. Men den mangler imidlertid mening. Dette skyldes at hjernestrukturen som er ansvarlig for taleproduksjon er Brocas område. Dette hjelper oss å forstå at Wernickes område har spesialisert seg på semantikk og språkforståelse. Selv om dette området er knyttet til andre områder, er de andre områdene i stand til å fungere uavhengig.

Til slutt skjer en merkelig ting når det er en skade på disse språkområdene i en ung alder. Om den venstre hemisfæren blir skadet, kan språk utvikle seg i den høyre hemisfæren i stedet, på grunn av den store plastisiteten i hjernen. Takket være dette er hjerneskader før språkkonsolidering ikke så vesentlige. Noen med en tidlig hjerneskade av denne typen kan fortsatt oppnå normal eller nesten normal utvikling.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Ardila, A., Bernal, B., & Rosselli, M. (2016). Área cerebral del lenguaje: una reconsideración funcional. Rev Neurol62(03), 97-106.
  • Castaño, J. (2003). Bases neurobiológicas del lenguaje y sus alteraciones. Rev Neurol36(8), 781-5.
  • González, R., & Hornauer-Hughes, A. (2014). Cerebro y lenguaje. Revista Hospital Clínico Universidad de Chile25, 143-153.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.