Påvirker nye former for kommunikasjon kvaliteten på våre forhold?

Påvirker nye former for kommunikasjon kvaliteten på våre forhold?

Siste oppdatering: 26 juli, 2018

Det finnes et virkelig unikt sitat av Peter Drucker som konfronterer dagens nye former for kommunikasjon, “Den viktigste tingen i kommunikasjon er å høre hva som ikke blir sagt.” Men hvordan vet du hva som ikke er sagt hvis du ikke observerer samtalepartneren din? Hvordan kan du vite om det er kommunikativ stillhet eller stillhet på grunn av at de tenker på andre ting?

Som Drucker bekrefter, i en samtale er det mange gester, bevegelser og grimaser som er ordløse, men som sier mye. Derimot, med dagens nye former for kommunikasjon, slik som direktemeldinger eller e-post, så mister vi disse detaljene. Påvirker dette kvaliteten på våre forhold?

“Måten vi konverserer med andre og med oss selv vil til syvende og sist avgjøre vår livskvalitet”

– Anthony Robbins –

Nye former for kommunikasjon

Uten tvil, så er det nye former for kommunikasjon som endrer måten vi ser verden på. Det som før var en enkel samtale mellom folk, eller i beste fall en telefonsamtale, kan nå være en WhatsApp-gruppe, en kommentar på Facebook eller et Twitter-bidrag på 140 tegn. Dette er bare noen eksempler.

kvinne-ser-på-mobil-telefon

Så nye teknologier og deres bidrag endrer kommunikasjonsmåter i høyt tempo. Kontakt ansikt til ansikt virker i økende grad foreldet for hver dag som går. Til tross for at disse endringene gir oss utmerkede fordeler, som en raskere og mer praktisk form for kommunikasjon, så har de også sine bakdeler. Er en WhatsApp-samtale like effektivt som ansikt til ansikt?

Ifølge David R. Olsen, en anerkjent kognitiv psykolog, så må noen faktorer tas i betraktning. Kommunikasjon er basert på tre handlinger: det lokusjonære, illokusjonære, og perlokusjonære.

En lokusjonær handling betyr produksjonen av lyd, ord og meningen av en setning. En illokusjonær handling er setningens kraft. En perlokusjonære handling håndterer effekten som blir produsert av setningen.

Her er et eksempel:

  • “Gi det til henne.” – Lokusjonær handling.
  • De anbefalte meg å gi det til henne. – Illokusjonær handling.
  • De overbeviste meg om å gi det til henne. – Perlokusjonær handling.

Den lokusjonære handling er bare handlingen av å si noe. En illokusjonær handling kan involvere forskjellig bruk av den samme frasen, avhengig av hvordan noen forstår det som blir sagt. For eksempel, å si “Jeg er kald” kan bety at du vil at den andre personen skal lukke vinduet, låne bort jakken sin, eller bare gi informasjon om deres fysiske tilstand.

En annerledes kommunikativ realitet hvor den illokusjonære handling er tapt

Ifølge Olson, som tror at tale ikke eksakt kan transkriberes til skriving og lesing, så er den illokusjonære handling tapt. Det vil si, at bare lokusjonære og perlokusjonære handlinger gjenstår.

Dermed, relevante aspekt ved kommunikasjon, slik som tonen i stemmen og dens svingninger, er fullstendig tapt. Det er sant at vi kan bruke utropstegn og til og med store bokstaver for å “heve stemmen vår”, men vi kan ikke tolke aksent og intonasjon, relevant data som kunne indikere nervøsitet, sinne, misnøye …

Dette underskuddet i det illokusjonære aspektet ved samtalen genererer ikke bare frustrasjon og usikkerhet for mottakeren eller mottakerne av beskjedene, men kan også forårsake frustrasjon for personen som avgir dem. Du har kanskje følelsen av at noe mangler for at den andre skal forstå deg.

Særegenhetene ved de nye formene for kommunikasjon

En annen særegenhet ved disse nye formene for kommunikasjon er når vi prater med en fremmed. Vi kan ikke tolke hvordan den personen er, ettersom de ikke er foran oss. Så det er vanskelig for oss å få en idé om hvordan den andre personen er.

Vi kan ikke si at dette poenget er mer eller mindre negativt. Det er simpelthen annerledes. Hva som er sikkert er at mye nærhet er tapt og at den illokusjonære handlingen forsvinner fullstendig. Faktisk, så kan det til og med lede til antagelser om de virkelige intensjonene til personen på den andre siden av kommunikasjonen.

Det er klart at virtuell kommunikasjon ikke er verre enn tradisjonell kommunikasjon, det er simpelthen annerledes og vill være bra til ulike former for bruk. Nå til dags så har vi allerede teknologi for videosamtale slik at begge de som prater kan se hverandre.

Mann-med-mobiltelefon

Når to mennesker kommuniserer via WhatsApp, eller en annen metode for direktemelding, så er det en ekstra variabel. Hvis de allerede kjenner hverandre godt, så kan noe av den illokusjonære handlingen forbli intakt, slik at mottaker kan gjøre mer eksakte tolkninger.

“En manns karakter kan læres fra adjektivene som han av vane bruker i samtaler”

Forårsaker dagens kommunikasjon ensomhet?

I virkeligheten, så tilbyr nye former for kommunikasjon simpelthen en ekstra måte for å konversere. Tenderer det mot å skade kvaliteten på vår kommunikasjon? Sannheten er at teknologi forenkler det å holde samtaler vi ellers ikke ville hatt. Det vil derimot alltid straffe kvaliteten på disse samtalene.

Til slutt, forskning avslører at den voksende følelsen av ensomhet som forekommer i dagens samfunn delvis har økt på grunn av bruk av visse media. Vi kan se folk på skjermen, men det er vanskeligere å føle oss nær dem. Med en videosamtale så kan vi se dem i øynene, men vi kan aldri holde dem eller berøre dem.

Bruk teknologi til å kommunisere med noen som er langt borte, men ikke for prate med de som er nær. Utnytt dens fordeler, men ikke la teknologiens handikap skade dine forhold.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.