Viktigheten av miljøets helse

Miljøets helse er en viktig sak både i kollektiv og individuell skala.
Viktigheten av miljøets helse
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og verifisert av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 13 april, 2022

I dagens verden har klimaendringer en permanent effekt på helse på global skala. Derfor er miljøets helse et avgjørende spørsmål når man skal ta viktige beslutninger for samfunnets fremtid, siden det bestemmer trivsel på individnivå.

Aaron Bernstein er midlertidig direktør for Center of Climate, Health, and the Global Environment ved Harvard TH Chan School of Public Health (USA). Denne skolen er folkehelsepostgraduate-institusjonen ved Harvard University som ble grunnlagt i 1913. Den ble School of Public Health i 1922. Bernstein uttaler at traumer, vold, infeksjonssykdommer, psykiske helseproblemer og ernæringsmangler ved migrasjon utgjør en mønster som vil fortsette å oppstå. Han fortsetter også med å advare om at alvorlige tørkeperioder forventes å bli mer vanlig etter hvert som klimaendringene utspiller seg.

“Hvis du ønsker å finne noen av de minst friske menneskene på planeten, kan du finne dem blant dem som har blitt tvunget til å flytte fra hjemmene sine. Dette skjedde i Syria, der tørken fra 2006 til 2011 tvang pastoralister som bodde i landlige områder å gi opp dyrene sine og flytte til byer, hvor de ikke var velkomne. I et politisk ustabilt land var det dråpen i begeret som snudde strømmen til vold.

Det skjedde også i Somalia, der tørken som begynte i 2011 utløste en hungersnød, og fordrev millioner av mennesker til naboland som knapt hadde råd til å ta dem inn.”

– Aaron Bernstein –

Effekten av klimaendringer på miljøets og individets helse

Bernstein hevder videre at klimaendringer påvirker helsen på alle områder. Han fokuserer også på økningen i offentlige utgifter til helse som kommer fra de skadelige effektene av klimaendringer. En situasjon som til slutt vil få oss til å oppgi fossilt brensel som energikilde.

“Vi vet nok til å innse at reduksjon av klimagassutslipp er den mest kostnadseffektive strategien for å forhindre helseutfall vi ikke ønsker.”

– Aaron Bernstein –

By påvirket av klimaendringer

Harvard har forsøkt å finne en løsning for å betydelig og permanent redusere skadene forårsaket av klimaendringer. De hevder at for å oppnå en forbedring i livskvalitet, bør politikk fokusere på utslipp av klimagasser.

Forskerne observerte hvordan klimaendringer direkte påvirker hele menneskehetens velvære og setter kontinuiteten vår som art i fare. Faktisk er miljøets helse avgjørende. Det kan både redusere livskvaliteten vår og hjelpe oss å unngå utryddelse.

“Drivhusgasser varmer ikke bare opp atmosfæren og endrer vannets kretsløp – de har direkte effekter på mange arter, inkludert planter. Hvis du øker konsentrasjonen av atmosfærisk karbondioksid, endrer det ernæringsprofilen til visse hovedmatvekster.”

– Aaron Bernstein –

Studier

Samuel Myers er hovedforsker ved Department of Environmental Health ved Harvard. Han og kollegene skrev en artikkel med tittelen Increasing CO2 threatens human nutrition. De spådde, basert på utviklingen av utslipp de siste årene, nivåene av karbondioksid i atmosfæren i år 2050.

I tillegg oppdaget de en nedgang på ni prosent i sinkinnholdet i hvete og nesten åtte prosent nedgang i mengden protein i ris, noe som ville være skadelig for næringsverdiene i kostholdet vårt.

Denne mangelen på sink og protein i maten vår ville være ekstremt skadelig. Faktisk er sink en avgjørende faktor for sykelighet og dødelighet relatert til mange barnesykdommer, spesielt smittsomme.

mørk sky på himmelen

Derfor, hvis de nødvendige tiltakene ikke blir tatt i denne forbindelse, vil ernæringsmangel forårsake irreversibel skade på global skala. I denne forstand uttaler Aaron Bernstein, i et intervju utført av Madeline Drexler, redaktør for Harvard Public Health, at “reduksjonen av klimagasser i jordens atmosfære kan være den største/beste intervensjonen i folkehelsen”, noe som gir virkelig gunstige konsekvenser for hele menneskeheten i nær fremtid.

Av denne grunn er det å bli bevisst viktigheten av miljøets helse det første skrittet for å gjøre en radikal endring. Dette vil utvilsomt ha en direkte innvirkning på menneskehetens velvære.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.