Viktigheten av å ha en pedagogisk psykolog i skolen

De fleste pedagogiske psykologer jobber på skoler eller institutter etter å ha blitt uteksaminert. Men, hvilken rolle spiller de i en institusjon? Hva går egentlig jobben deres ut på?
Viktigheten av å ha en pedagogisk psykolog i skolen

Siste oppdatering: 05 juni, 2019

En pedagogisk psykolog studerer menneskelig atferd og de kognitive prosessene i en pedagogisk sammenheng. Selv om det finnes mye informasjon om dem, skal vi i denne artikkelen fokusere på betydningen av det å ha en pedagogisk psykolog i skolen.

De fleste pedagogiske psykologer jobber på skoler eller institutter etter å ha blitt uteksaminert. Men, hvilken rolle spiller de i en institusjon? Hva går egentlig jobben deres ut på? Det er her det første problemet oppstår: nå for tiden er det mange land der pedagogiske psykologer ikke blir brukt. Derfor skjer det ofte at en pedagogisk psykolog ender opp som rådgiver eller klinisk psykolog i skolen.

Folk tror ofte at pedagogiske psykologer og rådgivere er det samme. Dette er imidlertid ikke helt riktig. Selv om utdanningen deres gir dem muligheten til å utføre oppgavene til en rådgiver, har pedagogiske psykologer ansvaret for andre mål.

Når det er sagt, er det nødvendig å forstå rollen en rådgiver har i skolen eller institusjonen for å kunne skille mellom de to.

Hva gjør skolerådgivere?

Skolerådgivere er viktige i en utdanningsinstitusjon siden de har ansvaret for psykopedagogiske inngrep. Orientering er en tjeneste som skoler tilbyr studentene, slik at en profesjonell kan veilede læringen og de langsiktige målene deres for å optimalisere utdanningen til det fulle. Det er de som har ansvaret for å ta opp de pedagogiske problemene som oppstår i skolemiljøene.

En skolerådgiver fokuserer på studentene, samtidig som de tar hensyn til miljøet og utdanningssamfunnet. Vi kan derfor si at en rådgiver jobber i det anvendte feltet pedagogisk psykologi ved hjelp av de ressursene som ulike studier innen psykologi og pedagogikk har gitt dem.

skolerådgiver

Her er funksjonene til en pedagogisk rådgiver:

  • Å veilede studenter, lærere og familier for å forbedre pedagogisk kvalitet og det akademiske miljøet.
  • Å identifisere de pedagogiske behovene til elevene og opptre tilsvarende.
  • Å jobbe sammen med lærerne og familien til elevene for å oppdage og forhindre lærevansker.
  • Å sørge for at alle studenter får en tilstrekkelig og kontinuerlig utdanning, uansett hvor forskjellige behovene deres er.
  • Å gi psykopedagogisk råd til lærere og rektorer. Dette vil lære dem å handle tilsvarende på de spesifikke behovene til studentene.
  • Å pleie studentenes funksjonelle mangfold, slik at skolen oppnår en inkluderende og universell utdanning. Ingen studenter skal føle seg utelukket fra det pedagogiske miljøet.
  • Å bidra til samspillet mellom medlemmer av skolen eller institusjonen for å oppnå bedre kommunikasjon.
  • Å delta i skolens planlegging og/eller beslutningsprosess, samt i alle møter mellom lærere. På den måten er rådgiveren alltid informert og involvert i hendelsene som foregår i institusjonen.

Hva gjør en pedagogisk psykolog i skolen?

Selv om skolerådgivere er viktige, er sannheten at de ikke dekker alle de tekniske problemene skolen har når det kommer til psykoedukasjon. Av denne grunn er det viktig å ha en profesjonell som kan håndtere dem. Denne profesjonelle er en pedagogisk psykolog. I motsetning til en skolerådgiver, bør en pedagogisk psykolog være mer fokusert på forskning og evaluering.

Både skoler og utdanning er i stadig endring, noe som betyr at det å ta i bruk ikke-personaliserte standardiserte metoder har en tendens til å ha svært dårlige resultater. Dette forklarer behovet for en pedagogisk psykolog som vet hvordan man skal handle når ulike endringer oppstår.

pedagogisk psykolog

Et annet differensierende aspekt er at de ikke tar seg av elevene direkte. De har ansvar for hele skolen og selve institusjonen. De må alltid være oppmerksomme på de læringsmetodene lærerne bruker, og sørge for at måten de instruerer og utdanner studentene på er riktig og hensiktsmessig. I tillegg har de ansvaret for at skolens samfunn svarer på alle pedagogiske krav.

En pedagogisk psykolog i skolen fungerer som en veileder og planlegger. De observerer måten elevene lærer og tar til seg informasjon på. De baserer handlingene sine på vitenskapelig forskning og aldri på personlige kriterier.

Et viktig aspekt når det kommer til pedagogiske psykologer er at de samarbeider med ulike fagpersoner i institusjonen, samt med resten av skolesamfunnet (foreldre, veiledere og studenter).

Hovedmålet er å jobbe med de mest grunnleggende aspektene til utdanningsinstitusjonen for å sikre fremgang. På den måten hjelper de institusjonen med å oppnå resultatene som forventes og gi studentene opplæring av den kvaliteten de fortjener.

Nødvendige endringer i skolesystemet

Nå for tiden er det svært få skoler som har pedagogiske psykologer. Faktisk er det mange rådgivere som sitter med rollen deres. Å sikre et ordentlig utdanningsmiljø er en komplisert jobb som en profesjonell innen utdanningsbehov må utføre for enhver pris. Å overbelaste rådgiveren vil være kontraproduktivt. Det er derfor det er så viktig å ha en pedagogisk psykolog i skolen.

Utdanningen til studentene bør ikke påvirkes av politiske eller økonomiske faktorer. Fra et produktivitets- og effektivitetssynspunkt er det best å ha et helt team av fagfolk som gjør denne jobben i stedet for én person som tar seg av alt dette så skolen kan spare penger. Alle pedagogiske eksperter og forskere må samarbeide og jobbe sammen for å oppnå et godt utdanningssystem.

“Utdanning er nøkkelen til fremtiden, fordi morgendagen tilhører de som forbereder seg på den i dag.”

-Malcolm X-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.