Verdens AIDS-dag: Forebygging og bevisstgjøring

På verdens AIDS-dag, er det viktig å være klar over et sentralt aspekt: Mange mennesker bærer viruset uten å være klar over det. Tidlig diagnostisering og behandling med antiretrovirale medisiner kan sørge for en bedre livskvalitet.
Verdens AIDS-dag: Forebygging og bevisstgjøring

Siste oppdatering: 30 november, 2020

Verdens AIDS-dag lar oss gå utover bevisstgjøring om denne sykdommen. Hver 1. desember tar vi del i dette arrangementet for å støtte den globale innsatsen som legges ned i å forhindre nye tilfeller av infeksjoner. Vi får samtidig muligheten til å vise respekt, nærhet og solidaritet med de som må gå gjennom livet som HIV-positive. Og de får sjansen til å fortelle om utfordringene de må takle i hverdagen.

Et aspekt helseministere, FNs byråer og regjeringene i ulike land forsøker å vektlegge, er behovet for å ta større ansvar på dette området. Dette er et dobbelt ansvar.

På den ene siden vet vi at antallet smittede fortsetter å være alarmerende. Ifølge data fra Verdens helseorganisasjon, anslår eksperter at så mange som 38 millioner mennesker lever med AIDS.

På den andre siden er det imidlertid et element som er like bekymringsfullt: Nesten 8 millioner mennesker er smittet, uten å være klar over det selv. Dette er fordi HIV vanligvis ikke har åpenbare symptomer. Folk tenker ofte at det kun er noe som skjer med andre mennesker. Dermed tar de ikke de tiltakene som trengs for å praktisere sunn og sikker sex.

Dermed er et av målene til ulike helseinstitusjoner rundt om i verden å nå “90-90-90”-målet innen 2020 er over.  Dette målet går ut på å øke prosentandelen for tidlig påvisning av sykdommen til 90%, å øke behandling med antiretroviral medisin til 90%, og for 90% av disse pasientene til å undertrykke virusets virale belastning.

Kan vi oppnå dette? Det er under én måned igjen, og dette målet krever at to faktorer vektlegges og møtes: økonomiske investeringer og individuell bevissthet. UNAIDS, det samlede FN-programmet for HIV og AIDS, mener at vi ikke vil nå målet i tide.

Verdens AIDS-dag setter fokus på å forebygge og behandle HIV og AIDS.

Verdens AIDS-dag: Viktigheten av å beskytte deg selv

For to år siden, i en politisk erklæring som ble vedtatt av alle FNs medlemsland, kom eksperter med en uttalelse som skulle få oss til å reflektere grundig rundt temaet. De sa at dersom vi ikke implementerer kraftigere tiltak, vil HIV og AIDS bli et massivt problem for den generelle folkehelsa innen 2030.

Vi står overfor et virus som har hatt, og fremdeles har, en stor innvirkning i mange deler av verden. Ikke bare i det subsahariske Afrika, men også i Latin-Amerika, Karibien, Øst-Europa og Sentral-Asia. I sistnevnte region har antallet smittede økt betydelig de siste årene.

Data fra den siste epidemiologiske overvåkningsrapporten viser for eksempel at Spania er et av de Vest-Europeiske landene der infeksjonene har økt mest. Videre sier eksperter at rundt 18 prosent av smittede personer ennå ikke er klar over at de er HIV-bærere. I tillegg til dette får 48 prosent av tilfellene stilt diagnosen sent.

Verdens AIDS-dag bør motivere oss til å forme tre veldig klare forpliktelser. Den første er at vi beskytter oss selv. HIV-virusets primære smittemåte er fremdeles via utrygg seksuell praksis.

Den andre er behovet for å fremme en bedre offentlig politikk for å forhindre spredningen av, og oppdage sykdommen i de tidligste fasene. Det tredje aspektet er uten tvil å sørge for at smittede mennesker blir behandlet med respekt og empati.

Videre vil artikkelen handle om de grunnleggende aspektene som ligger til grunn for alt som har med HIV å gjøre. På denne måten kan vi også hjelpe til med å øke bevissthet om denne sykdommen.

Verdens AIDS-dag ønsker å spe kunnskap, s¨vel som å få folk til å teste seg, slik at de kan begynne behandling så tidlig som mulig.

HIV og AIDS er ikke det samme

HIV er viruset som forårsaker AIDS, og er en forkortelse for humant immunsviktvirus. Det er en type retrovirus som angriper immunforsvaret. Det kan få en person til å lide av alle slags infeksjoner, i tillegg til den ekstra risikoen for å utvikle dødelige former for kreft.

HIV og AIDS er ikke det samme. AIDS (ervervet immunsviktsykdom) er sykdommen som utvikler seg som et resultat av å ha HIV. Sykdommen defineres som at pasienten har et meget lavt antall CD4-celler eller T-celler. Dette er cellene som beskytter oss mot infeksjoner. Det farligste scenariet er å komme inn i denne fasen av sykdomsutviklingen uten å ha mottatt behandling for HIV-viruset. Etter å ha fått HIV, og ikke mottatt behandling, vil en person normalt sett utvikle AIDS etter omtrent 10 år.

Hvordan får man HIV?

Denne typen retrovirus har tre meget spesifikke måter for smitte.

 • Blod. Dette er en type smitte som kommer fra eksponering for blod eller annet kroppslig vev. I dette tilfellet snakker vi om situasjoner som å motta en overføring av smittet blod, å dele nåler eller ved et uhell å stikke seg med dem mens du håndterer medisinsk avfall og lignende.
 • Seksuelt. Dette er den vanligste årsaken til HIV-smitte. Det oppstår som et resultat av ubeskyttet seksuell praksis der en person blir utsatt for sæd eller vaginal sekresjon fra en smittet person.
 • Graviditet og fødsel. I dette tilfellet overføres infeksjonen fra en mor som bærer viruset til barnet. Dette kan skje enten under graviditeten, ved fødselen eller senere gjennom amming. Dette er kun tilfellet dersom moren ikke har mottatt behandling.

Videre er det også viktig å skape mer bevissthet rundt hvordan viruset ikke overføres:

 • Gjennom kyssing.
 • Ved å dele glass, bestikk og andre kjøkkenredskaper.
 • Gjennom klemmer eller kjærtegn.
 • Ved å bruke offentlig transport eller tjenester.
 • Gjennom svette eller tårer.
 • Via insektbitt.
 • Ved å klappe dyr.

Hvordan behandles HIV?

Det er for øyeblikket ingen kur for denne sykdommen. Imidlertid kan en person ha en normal forventet levealder takket være antiretrovirale medisiner. Denne typen behandling innebærer daglig administrering av ulike medisiner som tjener følgende formål:

 • Redusere konsentrasjonen av HIV i blodet.
 • Forhindre at HIV utvikler seg til AIDS.
 • Drastisk redusere risikoen for å overføre sykdommen til andre.
 • Beskytte immunforsvaret.

Verdens AIDS-dag og viktigheten av å testes for HIV

Når du tenker på verdens AIDS-dag, bør det oppmuntre deg til å bli mer bevisst på sykdommen, og ikke bare om adekvate beskyttelsestiltak. Å ta en test er et must, og bør bli en del av den rutinemessige medisinske behandlingen din. Videre anbefaler medisinske institusjoner at personer mellom 13 og 64 år bør testes minst én gang, og oftere dersom de er i en av de mer utsatte gruppene.

Alt du trenger å gjøre er å snakke med legen din, og de vil organisere en blodprøve for deg. De vil være i stand til å gi deg resultatene i løpet av veldig kort tid. Dermed er vårt råd til deg at du ikke overser dette viktige og enkle trinnet. Å oppdage sykdommen tidlig, garanterer en bedre livskvalitet og vil også bidra til å forhindre smitte til andre mennesker dersom testresultatene er positive.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.