Universell helsedekning: En hastende og avgjørende sak

Universell helsedekning bør egentlig ikke være en luksus. Faktisk skulle alle kunne hatt tilgang til helsetjenester uansett økonomisk situasjon, rase, nasjonalitet eller religion.
Universell helsedekning: En hastende og avgjørende sak
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

I mange forskjellige land er universell helsedekning fortsatt noe som er isolert og punktlig, stort sett en luksus. Virkeligheten er at det burde vært hovedbekymringen for ethvert system som kaller seg avansert, og til og med sivilisert. Vi snakker om det faktum at utviklede land bør gi plass, oppmerksomhet og prioritering til helsen til alle innbyggere uansett deres sosiale status eller bankkonto.

Systemet som velger å privatisere tjenestene sine fører til alvorlig samfunnsmessig innvirkning både på kort og lang sikt. På grunn av dette går mange liv tapt underveis. USA representerer et tydelig eksempel på økonomisk hegemoni siden det er en av de største verdensmaktene. Vel, dette landet er en del av landene som gir større helsedekning. Cirka 25% av befolkningen kan ikke dekke kostnadene for medisinsk konsultasjon.

Sannheten her er at mange familier mangler helseforsikring. Som en konsekvens er det umulig for dem å få riktige diagnoser og behandling for mindre og alvorlige sykdommer. I mange tilfeller betyr bare det å brekke et bein eller føde et barn økonomisk krise.

På samme måte er det en annen virkelighet som vi ikke kan se bort fra: innvandrerne. Disse menneskene måtte forlate hjemmene og landene sine på grunn av væpnede konflikter eller mangel på muligheter i hjemlandet. Per i dag koster mangelen på gratis universell helsevesen. I disse øyeblikkene, og i sammenheng med en pandemi, så kan virkningen være ødeleggende. La oss utvide dette litt mer.

Universell helsedekning: Den evigventende kontoen

7. april 1948 ble Verdens helseorganisasjon (WHO) stiftet. Helt siden den gang feires helsedagen på denne datoen. Ved å nevne dette prøver vi å fremheve prioriteten som denne berømte og nødvendige organisasjonen streber etter. Verdens helseorganisasjon har som mål å forsvare menneskers fysiske og psykiske velvære og fremme universell helsedekning.

Hva har blitt oppnådd siden midten av 1950-tallet og frem til i dag? Det har helt klart blitt oppnådd mange prestasjoner. Det har faktisk blitt konsolidert gratis universelle helsevesen i flere land. Det er imidlertid fortsatt store hull og ubesatte territorier når det gjelder denne saken. Det er så mye at Verdens helseorganisasjon sier at omtrent 50% av verdens befolkning mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester.

En mor som har tatt med datteren sin til legen

De som er ekskludert fra helsetjenester: En forsømt befolkning

Helsevesenet er ikke et slit og burde heller ikke være en luksus. Sannheten er at helsetjenester er en universell rettighet. Av denne grunn har land som utelukker de med færrest ressurser eller av forskjellige nasjonaliteter, raser eller religioner, fortsatt en lang vei å gå.

I avanserte land er det begrensninger når det gjelder universell helsedekning. Som et resultat pålegger hver distributør, forsikringsselskap og sykehus sin lov. Legemiddelindustrien prioriteter ikke alltid folks velvære eller total utryddelse av visse sykdommer. I mange tilfeller er hovedmålet deres å skape et marked, øke etterspørselen og konkurrere.

Det er ingen utvikling uten universell helsedekning

Verdens helsedag sendte helseorganisasjoner en kraftig advarsel. De sa at virkningen av koronaviruset ville være ødeleggende der det ikke finnes universell helsedekning. Det er akkurat slik det har vært – ødeleggende, for å si det mildt. Hvis land som allerede har denne rettigheten kollapser, så kan du tenke deg lidelsen i de landene der helsevesenet er ulikt.

Det er svært få land som er teknisk og personlig forberedt på å takle effekten av en pandemi. De landene som har forsømt helsevesenet sitt vil få konsekvenser. Det er umulig for en nasjon å være trygg uten god helse og uten universell (og kvalitets-) dekning.

En lege som holder en persons hånd

Universell helsedekning er et prinsipp for menneskeheten

Universell helsedekning bør være søylen i alle sosiale systemer. I motsetning til det som noen kanskje tror, så er det langt fra å være et felt der man bør begrense budsjettet. I tillegg er det ingen vits i å sette det til side for å prioritere privat helsevesen. Faktum er at det er hovedutviklingsmotoren. Det er ekstremt viktig å sikre kvalitet og styrke.

Videre spiller ikke politiske synspunkter noen rolle her. Det som virkelig betyr noe er statens moralske, etiske og menneskelige plikt til å ikke etterlate noen. Å investere i helsevesen, effektive teknologier og ressurser, forskning og utvikling, behandlinger og forebygging vil komme samfunnet til gode.

Det er på tide å reflektere over dette emnet nå mer enn noen gang. Det bør ikke være rom for forsømmelse når det gjelder helseinstitusjoner og deres arbeidere. Det er på tide at de får den respekten de fortjener. For øyeblikket er det de som fyller oss med håp i disse vanskelige tider. La oss lære av fortiden for å gjøre det bedre i fremtiden.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.