Ungdom - 7 tips for foreldre med opprørske tenåringer

Ungdom - 7 tips for foreldre med opprørske tenåringer

Siste oppdatering: 18 mars, 2018

Har du å gjøre med opprørske tenåringer?

Ungdommen er en viktig fase i individets vekst, og et grunnlag der vår identitet blir lagt. Mange familier aksepterer vanligvis ikke – eller gjør det motvillig – prosessen til en ungdom som blir uavhengig. De anser fortsatt at barna bare er barn.

Men tenåringer har en tendens til å tro at de selv er i stand til eller har initiativet, og de setter denne “familie-frakoblingen” i bevegelse. Dette er et uunngåelig stopp på veien til selvstendighet eller autonomi (Lamas 2007). Noen ganger er denne veien en humpete en, og ønsket om uavhengighet kan bli til opprør.

Det er i denne sammenheng at de fleste konfliktene mellom ungdommer og deres familier begynner. I løpet av disse årene skylder ungdommer ofte deres ubehag på medlemmer av deres familier. De blir frustrerte og har vanskeligheter med å forholde seg intelligent til andre mennesker.

Derfor er det viktig at familien hjelper tenåringen til å finne sin plass i livet. De bør hjelpe ungdommen til å finne effektive strategier som tillater ham eller henne å forbedre forholdet sitt til omverdenen. Noen ganger glemmer voksne at tenåringer fremdeles beholder mange av sine barnslige egenskaper mens de prøver å samhandle i stadig mer komplekse sammenhenger. Vi kan imidlertid ikke behandle dem som barn, og det er nettopp der vanskeligheten ligger.

Følg barnet ditt

Interessen for å utforske strategier uavhengig er hva som fører ungdommen til å oppføre seg merkelig. De prøver å finne sin plass i en verden som, etter hvert, begynner å åpne seg opp for dem. Ikke glem at de i denne alderen fortsatt mangler kunnskapen for hvordan de skal samhandle i eksterne miljøer. De vil ofte føle seg fortapt, men de vil ikke be om hjelp heller, fordi det vil kompromittere selve uavhengigheten de prøver så hardt å oppnå.

Barn kan ta til seg familiestrategier og bli “prefabrikkerte” ungdommer, eller de kan rive seg løs fra det de har blitt lært og søke etter egen identitet. Å følge med i denne prosessen er viktig for at de skal kunne ta disse stegene fra barndommen til voksenlivet. Hvis familien ikke er villig til å delta i denne prosessen, vil det ikke ta lang tid før opprørske tendenser ses i tenåringen.

“Det finnes ikke problemungdom; de er bare barn som vokste opp med lidelse.”

Tenåring som dekker ørene

Familiestrukturen og ungdomsårene

For å demonstrere innflytelsen fra familiestrukturen på opprinnelsen og fortsettelsen av problemene i ungdomsårene, bruker vi ofte Fishmans beskrivelse av opprørske ungdommer (Lamas 2007). Den opprørske ungdommen vokser opp i en familiestruktur preget av porøse grenser og begrensninger. Dette er tydelig i familier der familiemedlemmene er nært knyttet sammen.

I denne typen familie kjenner alle alle. Porøse personlige grenser betyr ofte at disse familiene følger råd som kommer fra utsiden. Det lave hierarkiet som kjennetegner disse familiestrukturene, gjør problemet verre, og barna blir mektige medlemmer i familien.

Noen ganger reagerer ungdommene på frustrasjon med overdrevent raseri og etablerer relasjoner med sine jevnaldrende og partnere som er fulle av lidenskap, intense forelskelser, sjalusi og brudd etterfulgt av spektakulære gjenforeninger. Denne intoleransen mot frustrasjon kan fremprovosere opprørske og konfronterende tenåringer.

I flere læringsteorier, spesielt behavoristiskse læringsteorier, finner vi at den beste måten å oppdra sunn og funksjonell ungdom på, er en barndom der det er oppnåelser, men også utfordringer og frustrasjoner. Hvis vi aldri lar barna våre bli frustrert av ikke å oppnå bestemte mål, vil vi oppdra egoistiske monstre. De vil tro at de har rett til å ha alt, bare fordi de er som de er. Dette kan til og med skape opprørske tenåringer.

Ungdom, foreldre og tenåringer

Mer er ikke bedre

Denne typen oppdragelse skjer i økende grad i familiekjernene. Vi tror at hvis vi lar barna våre få alt, betyr det at vi er bedre foreldre, men ingenting kan være lenger fra sannheten. Hvis vi oppdrar barn i en kultur der vi gjør alt for dem, så når de når ungdomsårene, vil de ikke forstå de nye kravene vi legger på dem, og kan dermed bli problematiske ungdommer og tyranner.

“Unge mennesker har alltid hatt det samme problemet; hvordan være opprørsk og tilpasse seg samtidig.”

– Quentin Cris p-

Skap et nært forhold til barna dine

Målet med denne delen av artikkelen, sammen med de 7 tipsene vi skal gi deg, er ikke å tilby deg noen form for “ekspertråd”. Det er heller å oppmuntre foreldre til å koble til og finne en måte å skape et nært forhold til barna og tenåringene sine på. Ikke alle tipsene kan brukes for samme familie eller samme ungdom, og de gjelder heller ikke for samme tenåring og familie hele tiden. Derfor bør du vurdere de beste måtene du kan bruke disse rådene på i din individuelle situasjon.

Mor og tenåring

For det første, hvis vi har et positivt forhold til vår tenåringssønn eller -datter, vil det være lettere å være en positiv innflytelse på dem. Denne innflytelsen kan også være negativ hvis vi ikke utfører det riktig. Husk også at hvis dere ikke har denne typen forhold, er det aldri for sent å prøve å skape det. For å gjøre det, er det viktig at vi kjenner våre barns egenskaper og interesser. Slik kan vi koble til dem. For å si det enkelt må vi gå inn i deres verden, og så må vi forstå hvordan den fungerer.

7 tips for å hjelpe deg med opprørske tenåringer

La oss ta en titt på disse 7 generelle ideene som kan hjelpe oss med å håndtere opprørske tenåringer:

 • Etablere grenser. Å bo sammen i en familie krever regler som må respekteres. Det er også viktig at barnet vårt vet hva konsekvensene av å ikke overholde disse reglene er.
 • Investere tid og energi for å forbedre hvordan vi oppdrar barna våre. Hvis vi gjør dette, øker sjansene for å løse eventuelle problematiske situasjoner betydelig.
 • Vær fast i beslutninger, og sørg for at du praktiserer det du forkynner. Vi må sette et eksempel og gi dem muligheten til å følge det.
 • Unngå sammenligninger. Å konstant sammenligne dem med deres søsken eller venner kan skade deres selvkonsept og gjøre dem trassige på grunn av det.
 • Unngå unødvendig press. Tenåringer må ha sine egne mål. Voksne må følge med dem i deres valg, men vi må ikke legge press på dem for å oppfylle mål vi ikke kunne da vi var unge.
 • Godta at våre barn ikke er perfekte. Hvis barnet vårt gjør feil, bør de akseptere konsekvensene, selv om det vil såre oss og vi vil føle plikt til å beskytte dem.
 • Vær ærlig med dem. Oppriktighet er et verktøy som vi vanligvis ikke bruker mye med barn. Familieforhold er så hierarkiske at vi noen ganger ignorerer noen av de mest effektive teknikkene for å tilnærme oss tenåringer.

Bare vær med tenåringen din

Oppsummert er ungdom, nesten samtidig, mistroiske og naive, håpløse og apatiske, kommunikative og lukket, forsiktige og risikosøkende. Mange tenåringer er en ren motsigelse med rike nyanser – det er derfor de forvirrer oss så mye.

Tenåringer drikker

De fleste av dem er bekymret for sitt sosiale image. De viser enten dette direkte, eller prøver å finne ut at de ikke bryr seg om hva andre synes. De setter pris på vår hjelp, men hva de setter størst pris på, er vår tillit og muligheten til å gjøre feil. Og alt dette tatt i betraktning, å forstå dem eller bekymre seg for dem, er ikke så viktig som å være der for dem.

I ungdomsårene synes barn å være vanskelige å undervise, men hvis du gjør det bra, vil læren din vare livet ut.

Litteraturliste

Barkley, R. A., & Benton, C. M. (2000). Your Defiant Teen: 10 Tips to Resolve Conflict and Build a Better Relationship with your Child (Vol. 48). Planet Group (GBS).

Céspedes, A. (2007). Children with Tantrums, defiant teenagers. How to best manage behavior disorders in children (5th ed.). Santiago de Chile: Unlimited SA.

González Barrón, R., Montoya Castilla, I., Casullo, M. M., & Bernabéu Verdú, J. (2002). Relationship Between Styles and Strategies for Psychological Well-being in Adolescents. Psicothema, 14 (2).

Lamas, C. (2007). Understanding Problematic Adolescence. Revista Redes, 18, 63-85.

Quiroga, S., Paradiso, L., Cryan, G., Auguste, L., & Zaga, D. (2004). A Therapeutic Approach for Pre-Teens with Problematic Behavior: Challenging Negativist Disorder and Dissocial Disorder. In the 11th Research Conference. School of Psychology, University of Buenos Aires.

Quiroga, S. E., & Cryan, G. (2007). Manifestations of Violence in High-risk Adolescents. The 14th Research Conference and Third Meeting of Researchers in Psychology of Mercosur, School of Psychology, University of Buenos Aires.

Rizo Ruiz, A. B. (2014). Cognitive-behavioral Intervention in a Case of Defiant Negativist Disorder in a Teenager. Journal of Clinical Psychology with Children and Adolescents.

Selekman, M. (1996). Open Roads for Change: Brief Therapy Solutions for Adolescents with Problems. Editorial GEDISA.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Barkley, R. A., & Benton, C. M. (2000). Hijos desafiantes y rebeldes: consejos para recuperar el afecto y lograr una mejor relación con su hijo (Vol. 48). Grupo Planeta (GBS).

 • Céspedes, A. (2007). Niños con pataleta, adolescentes desafiantes. Cómo manejar los trastornos de conductas en los hijos (5a ed.). Santiago de Chile: Unlimited SA.

 • González Barrón, R., Montoya Castilla, I., Casullo, M. M., & Bernabéu Verdú, J. (2002). Relación entre estilos y estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en adolescentes. Psicothema14(2).

 • Lamas, C. (2007). Para comprender la adolescencia problemática. Revista Redes18, 63-85.

 • Quiroga, S., Paradiso, L., Cryan, G., Auguste, L., & Zaga, D. (2004). Abordaje terapéutico para adolescentes tempranos con conductas perturbadoras: Trastorno Negativista Desafiante y Trastorno Disocial. In XI Jornadas de Investigación. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.

 • Quiroga, S. E., & Cryan, G. (2007). Manifestaciones de la violencia en adolescentes de alto riesgo. In XIV Jornadas de Investigación y Tercer Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.

 • Rizo Ruiz, A. B. (2014). Intervención cognitivo-conductual en un caso de trastorno negativista desafiante en una adolescente. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes1(1).

 • Selekman, M. (1996). Abrir caminos para el cambio: soluciones de terapia breve para adolescentes con problemas. Editorial GEDISA.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.