Ulike typer forlegenhet – Slik påvirker de oss

Visste du at det finnes flere ulike typer forlegenhet? Les videre for å finne ut mer om dette emnet!
Ulike typer forlegenhet – Slik påvirker de oss

Siste oppdatering: 11 februar, 2020

Det finnes flere ulike typer forlegenhet. Selv om de stort sett vil ha de samme fysiologiske konsekvensene, har de en tendens til å variere når det gjelder den kognitive prosesseringen, samt de situasjonene eller omstendighetene som produserer reaksjonen. Les denne artikkelen og lær mer om hvorfor vi ofte føler oss flaue!

En anerkjent amerikansk psykoanalytiker ved navnet Joseph Burgo, klassifiserte nylig fire ulike typer forlegenhet som han anser for å være grunnleggende. Han argumenterer for at folk i disse dager er mer forberedt på å snakke om det de er flaue over, og kanskje til og med skammer seg over. Samtidig forklarer han hvordan han tror hver av disse variantene kan påvirke oss.

I boken sin, som han ga ut i 2018, presenterer Burgo fire ulike perspektiver vi kan bruke til å studere dette fenomenet. Før vi begynner å se på ulikhetene, vil vi imidlertid påpeke noen av likhetene mellom de ulike perspektivene:

 • Rødming i ansiktet, på nakken eller brystet.
 • Et ønske om å rømme fra, eller unngå visse situasjoner.
 • Et ønske om å forsvinne eller være et annet sted.
 • Å ikke kunne opprettholde blikkontakt med personen.
 • Forbigående mental forvirring.

Det kan imidlertid virke som at det ekspertene mener om denne psykofysiologiske tilstanden skiller seg fra den generelle oppfatningen folk flest har.

Det finnes flere ulike typer forlegenhet.

Er forlegenhet alltid negativ?

Det er mange mennesker som har et veldig negativt syn på forlegenhet. De som har valgt å studere det, ser imidlertid at fenomenets natur er mer variert. Som sådan kan det både ha mer moderate og mindre drastiske konsekvenser.

På mange måter er forlegenhet et relativt vanlig aspekt av hverdagen vår som er vanskelig å komme unna. Det er imidlertid ikke alltid så giftig eller negativt som mange har en tendens til å tro. Burgo kom med noen interessante forslag i boken sin. Basert på mer enn 35 år med kliniske observasjoner, setter han et lys på forholdet som eksisterer mellom forlegenhet og selvfølelse.

I tråd med dette, vurderer han at de positive leksjonene du kan lære av å oppleve ulike typer forlegenhet faktisk kan veie tyngre enn den negative effekten av hemningene forlegenhet kan forårsake. Perspektivet denne forfatteren tilbyr oss, er både optimistisk og avmystifiserende.

Det er sjelden at vi faktisk stopper opp for å lytte til og vurdere alle de forskjellige aspektene ved tilstanden av forlegenhet. Vi pleier ofte å skjule at vi er flaue fordi vi synes det er fryktelig ubehagelig. Dette kan manifestere seg på mange måter:

 • Avhengighet.
 • Perfeksjonisme.
 • Selvmedlidenhet.
 • Promiskuitet.
 • Narsissisme.

Ulike typer forlegenhet og deres innflytelse

En av grunnene til at det er lettere å snakke om dette emnet i dag, er at folk har en tendens til å være mindre redde for å snakke om det som faktisk gjør dem forlegne. Folk er generelt langt mindre motvillige til å snakke om slike ting enn de var tidligere.

Forlegenhet har en innvirkning på utallige personlighetstrekk og psykologiske forsvarsmekanismer.

I dagens samfunn blir vi oppfordret til å vise vårt sanne selv. Vi lytter til råd som forteller oss at vi skal leve i harmoni med de egenskapene vi har og sinnet vårt. Det er en av grunnene til at folk er mer selvbevisste. Og videre dermed også bedre rustet til å kunne dele de tingene som plager dem. Positiv psykologi, som er så utbredt i disse dager, oppfordrer oss til å godta de mindre ønskelige egenskapene våre med optimisme.

For Burgo er det å håndtere forlegenhet, i alle dens ulike former, en daglig oppgave. Det er en psykologisk prosess som, i likhet med så mange andre, manifesterer seg i folks daglige gjøremål. Av den grunn bør det å håndtere den være et naturlig og akseptert fenomen.

Som vi nevnte ovenfor, foreslår forfatteren at vi kan skille mellom fire ulike typer forlegenhet.

1. Uberørt kjærlighet

Mange av oss har opplevd å forelske seg i noen, men at kjærligheten vår ikke blir gjengjeldt. Eller i verste fall å bli avvist. Kanskje du føler at de forlot deg. I mange av disse situasjonene vil forlegenhet raskt kunne endres til ydmykelse.

Vi vet at barn kan begynne å oppleve denne typen forlegenhet tidlig i livet. Når babyer ikke mottar den kjærligheten de trenger fra mødrene sine, etter hyppige forsøk på å få oppmerksomhet, kan de oppleve noe som kan sammenlignes med forlegenhet. Vi kaller det imidlertid ofte for “ensidig” eller uberørt kjærlighet.

I psykologisk praksis har eksperter observert at mennesker som har vokst opp på denne måten – med mødre som ikke har vist nok empati i forholdet med barnet sitt – viser tydelig skade som et resultat av denne “ensidige kjærligheten”. Som et resultat, vil dette negativt betinge personens normale utvikling.

“Bøkene som verden kaller umoralske, er bøker som viser verden dens egen skam.”

-Oscar Wilde-

I følge Burgo kan vi skille mellom fire ulike typer forlegenhet.

2. Uønsket eksponering

Dette er ikke en situasjon som oppstår veldig ofte. Det skjer når folk rakker ned på andre i det offentlige rom, eller når noen for eksempel kommer inn i et rom og finner deg naken.

Generelt sett, er denne typen forlegenhet – på grunn av den lave forekomsten og relative mangelen på alvor – forbigående og lite relevant for et individs psykologiske velvære. Avhengig av predisposisjonen til personen, og intensiteten av emosjonene som oppleves, kan det imidlertid i visse tilfeller negativt påvirke en person, og i verste fall føre til traume.

3. Manglende oppfyllelse av forventninger, eller skuffelse

Her snakker vi om den typen forlegenhet som oppstår når du, etter å ha forsøkt å nå et mål, ikke oppnår det. Du føler deg flau på grunn av forventningene du hadde skapt for deg selv, eller som andre mennesker hadde lagt på deg.

Når det kommer til alvorlighetsgrad og potensielle konsekvenser, kan denne typen sammenlignes med den forrige. Noen eksempler på situasjoner i hverdagen som kan generere denne typen forlegenhet inkluderer:

 • Å ikke være i stand til å oppnå forventet fremgang på jobb.
 • Forfallet av et vennskap.
 • Et svik i et romantisk forhold.

4. Ulike typer forlegenhet: Ekskludering eller marginalisering

Som et sosialt vesen, er det veldig normalt at du ønsker å føle tilhørighet med en gruppe. Å føle at du hører hjemme et sted. Dette prinsippet gjelder for nesten alle områdene av livet: arbeid, romantiske forhold, vennskap, osv. Det er imidlertid tider der denne følelsen av tilhørighet kan bli truet

I disse tilfellene vil en høy selvfølelse, samt evnen til å foreta gyldige antagelser tjene som et forsvar mot den negative påvirkningen av denne typen forlegenhet. La oss illustrere hvordan du kan motvirke negativitet med gyldige antagelser: “Vennene mine inviterte meg ikke til grillfesten de har i dag. Det er sikkert fordi de vet hvor mye jeg jobber, så de tror at jeg ville sagt nei fordi jeg var opptatt. Det er derfor de ikke inviterte meg, ikke fordi de ikke vil være med meg”.

Ekskludering kan føre til en av fire ulike typer forlegenhet.

Ulike typer forlegenhet – Konklusjon

Forlegenhet kan være både utmattende og irriterende. I visse tilfeller kan det faktisk være et avgjørende element i den emosjonelle balansen din og hvordan personligheten din utvikler seg. Faktisk er det noen negative personlighetstrekk, som narsissisme eller selvskading, forbundet med en mangel på ressurser i hvordan mennesker er i stand til å konfrontere forlegenheten sin.

Å si “nei” til et barn kan skape en veldig mild form for forlegenhet. Dette er fordi det vil ha en tendens til å avbryte barnets naturlige impuls til å utforske. Denne typen forlegenhet vil imidlertid vanligvis ikke vare veldig lenge, og den har heller ingen klare langsiktige konsekvenser.

“Det er mer skammelig å mistro venner, enn det er å bli lurt av dem.”

-François de La Rochefoucauld-

Derfor, med mindre vi har å gjøre med en person som opplevde overgrep, forlatelse eller traumer i barndommen, bør ikke de små mengdene forlegenhet som har akkumulert seg innebære en permanent negativ effekt. Av denne grunn, bør alle foreldre vite at det er OK å avvise et barns forespørsler fra tid til annen.

Det er imidlertid også de som har blitt svært påvirket av forlegenhet eller skam. Dersom de bestemmer seg for å søke psykologisk hjelp – noe vi anbefaler på det sterkeste – må terapeuten gå nøye inn i pasientens fortid. De må å gradvis oppdage personens personlige forsvar etter å ha etablert tillit.

Å bygge bånd av tillit krever både tid og krefter. Dette er tilfellet for folk som har dype følelser av forlegenhet, skam og ydmykelse. Det kan være veldig urovekkende for dem når andre mennesker dømmer dem. De kan til og med være redde for at terapeuten deres skal dømme dem.

Vi håper at du syntes at denne artikkelen om ulike typer forlegenhet var interessant!


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Burgo, J. (2018). Shame : Free yourself, find joy and build true self-esteem. Londres: Watkins Media.
 • Gilbert, P. (2002). Body Shame: Conceptualisation, research and treatment. Sussex: Brunner-Routledge.
 • Hutchinson, P. (2008). Shame and philosophy. Londres: Palgrave MacMillan.
 • Marina, A. (2017). Vergüenza, orgullo y humillación: contrapuntos emocionales en la experiencia de la migración laboral femenina. Estudios Sociológicos35(103), 65-89.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.