Tre typer sinn: Hvilken type er ditt?

Tre typer sinn: Hvilken type er ditt?

Siste oppdatering: 18 oktober, 2021

Visste du at det finnes tre typer sinn? Å snakke om ditt sinn er å snakke om et noe abstrakt konsept, som slett ikke er klart for mange mennesker. Det er et ord som tar sikte på å omfatte prosesser som skjer i hjernen vår: tanker, bevissthet, oppfatning, tro, ønsker, opplevelser, etc. Ditt sinn er terrenget hvor bevisste, ubevisste og funksjonelle prosesser finner sted. 

Dette sinnet reflekteres i ideer, handlinger og forskjellige manifestasjoner av hjerneaktivitet. Alt dette er produsert fra strukturerte prosesser. Med andre ord er all denne mentale aktiviteten ikke tilfeldig, men den adlyder mønstre eller tegninger som læres gjennom livet. Dette betyr ikke at det er noe uforanderlig. I hjernen er alt mottakelig for endring.

“Sinnet er ikke et fartøy som skal fylles, men en brann som skal bli tent.”

Plutark

I følge hvordan disse prosessene oppstår, har noen forskere foreslått eksistensen av tre typer sinn: det ubøyelige, det flytende og det fleksible. Hver av dem har sine egne egenskaper og adlyder en annen slags logikk.

Nå som vi vet at det finnes tre typer sinn, la oss se på hver av dem.

Ubøyelige sinn: motstand mot å tilegne seg nye perspektiver

Utdanning er den faktoren som mest påvirker konfigurasjonen av våre sinn. Det er normalt at personer med ubøyelige sinn er barn av ubøyelige foreldre. Den ubøyeligheten er i prinsippet en forsvarsmekanisme. Faste ideer gir deg en følelse av større kontroll og beskytter deg mot usikkerhet. De som har disse egenskapene, er ideelle for disiplinerte jobber og aktiviteter.

Kvinne med en av tre typer sinn

På den annen side kan de som har ubøyelige sinn også være noe overfladisk. De slutter ikke å analysere eller evaluere gyldigheten av ideer eller handlinger. De antar at alt må skje på en ordnet måte, som også er forhåndsbestemt.

Dette fører til at de har store vanskeligheter med å være kreative, og det er derfor de vanligvis begrenser seg til å gjenta seg selv. De kan føle seg veldig forvirret og hjelpeløs hvis noe eller noen drar dem ut av deres komfortsone. Mangelen på kontroll over situasjoner genererer vanligvis mye angst og de lider på grunn av det.

Flytende sinn: et kameleon-lignende perspektiv

Det motsatte av ubøyelige sinn, er sant for flytende sinn. De er ikke i stand til å være konsekvente og derfor tilpasser de seg til det som foregår rundt dem. De tar formen av beholderen de er plassert i. De er karakteristiske for folk som har gitt opp all form for kontroll over deres omstendigheter.

Fisk med et stort øye

Denne typen sinn er representativ for folk som har behov for eller trenger noen som kan lede dem. Det er vanskelig for dem å ta avgjørelser, og enda mer å ta stilling til ting. De vet ikke hva de skal tenke. Og siden de ikke vet, delegerer de oppgaven til andre som de føler at har vissheten som de mangler.

De som har slike sinn, har også vanskeligheter med å være fast bestemt. De setter egentlig ikke mål, heller. De lar andre sette mål for dem, noe som er nok for dem. De kan være veldig gode på oppgaver som krever mye underordnethet. På en eller annen måte komplementerer de ubøyelige sinn.

Fleksible sinn: et balansepunkt

Fleksible sinn er preget av å kunne tilpasse seg. Å være tilpasningsdyktig betyr ikke at de, som flytende sinn, passivt aksepterer hva som skjer. Tilpasningen er gjennomtenkt og kreativ. De vet hvordan de skal plassere seg i virkeligheten uten å pålegge sin vilje, men også uten å underkaste seg andres.

Akvarellmaling, tre fugler sitter på en gren

I dette tilfellet håndterer tanker handlinger. Virkeligheten er et objekt som behandles og for hvilket det er analyse og ekspansjon. Det er åpenhet for diskusjoner, noe som betyr at fleksible sinn kan forandre meninger og tilpasse ideer. Det er på en eller annen måte et ydmykt sinn. Det tror ikke at det eier sannheten, men det gir ikke etter til irrasjonelle eller feilaktige ting, siden det har sine egne kriterier.

Dette gjør at verden er mer vennlig og konstruktiv. Denne typen sinn skaper også forholdene for at det skal fortsette å utvikle seg. Livet er forandring, og forandring er positivt fordi det utfordrer oss samtidig som det hjelper oss til å vokse.

Det er tre typer sinn, men ingen av oss har bare en av dem. Vi har alle litt av hver av dem, selv om egenskapene til det ene eller det andre vanligvis dominerer. Det kan heller ikke sies at det er “dårlige sinn” og andre er “gode sinn”. Det er imidlertid verdt å forstå at det finnes måter å tenke på som hjelper oss til å være lykkeligere, mens andre gjør oss stagnerende eller dominert av andre.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.