Tilstanden marasme: Viktigheten av kjærlighet i ung alder

Kan mangel på kjærlighet føre til alvorlige psykologiske konsekvenser? Ja, det kan det. Fortsett å lese for å lære mer!
Tilstanden marasme: Viktigheten av kjærlighet i ung alder

Siste oppdatering: 01 oktober, 2020

René Spitz studerte psykologiske forstyrrelser hos institusjonaliserte eller innlagte barn som ble separert fra mødrene sine. Han fant ut at tilstanden marasme kan føre til døden i alvorlige tilfeller.

Kjærlighets- og tilknytningsbånd er nødvendig for riktig utvikling hos babyer. Av denne grunn kan separasjon fra tilknytningspersoner (avhengig av tid og varighet) være ganske ødeleggende.

Båndene som et barn oppretter med sin familie og miljø i løpet av de første årene betinger måten de forholder seg på til verden og andre.

John Bowlby analyserte dannelsen av båndet mellom mor og barn. På samme måte beskrev Mary Ainsworth de forskjellige tilknytningsmønstrene. I denne artikkelen skal vi gå gjennom deres verk, så vel som Spitz sine oppdagelser.

Tilknytning: Definisjon, viktighet og mønstre

Tilknytning er et sterkt affektivt bånd som blir etablert mellom barnet og tilknytningspersonen (vanligvis moren). Som en konsekvens fører dette til at de holder seg sammen. Dette er spesielt viktig når du ønsker å fremme utforsking av miljøet og legge til rette for læring, samt fremme riktig fysisk og psykisk utvikling.

John Bowlby studerte dannelsen av tilknytning og stadiene i dens utvikling. Det er ikke før trinn 3, fra 7 måneder, at selve tilknytningen er dannet. Dette er når separasjonsangst og kval for fremmede begynner å dukke opp. I de to tidligere trinnene kan barnet ha en preferanse for den ene omsorgspersonen eller den andre. De protesterer imidlertid ikke på separasjonen.

Mary Ainsworth designet en laboratoriumsituasjon som hun kalte den underlige situasjonen. Dette lot henne studere avstanden mellom barn og tilknytningspersonene på en kontrollert måte. Hun observerte barnas atferd i møte med separasjon og gjenforening. Som et resultat var hun i stand til å beskrive tre tilknytningsmønstre:

  • Gruppe A. Utrygg unnvikende/avvisende/flyktig tilknytning.
  • Gruppe B. Trygg tilknytning.
  • Gruppe C. Usikker ambivalent/motstandsdyktig type tilknytning.

Disse tilknytningsmønstrene anses å være universelle og dukker opp i forskjellige kulturer. Hun identifiserte deretter en fjerde type tilknytning som er den uorganiserte/desorienterte tilknytningen (gruppe D).

En babyhånd i voksnes hender

Separasjon fra tilknytningspersoner: De kortsiktige effektene

Å skille et barn fra tilknytningspersonene før det er seks måneder gammelt ser ikke ut til å forårsake mange vanskeligheter. Årsaken til dette er at tilknytningen ikke er fullstendig ennå. Barn er imidlertid spesielt utsatt for separasjonsangst når de er mellom 6 måneder til 2 år gamle.

Bowlby studerte effekten av kortsiktig separasjon og utviklingen av symptomer på angst og depresjon. Følgelig beskrev han tre faser:

  • Protestfasen. Den varer i mellom en time og en uke. Den begynner når barnet blir klar over at det er alene. Det er en aktiv kamp for å gjenopprette tilknytningspersonen, kallesignaler (gråting, skriking) og avslag på hjelp fra andre mennesker er karakteristisk atferd i denne fasen. Hvis det foregår en samling, så blir tilknytningsatferden mer intens.
  • Den ambivalente eller fortvilelsesfasen. Barnet viser økt angst og håpløshet og kan ha regressiv atferd. Før samlingen kan de vise manglende interesse eller fiendtlighet.
  • Tilpasningsfasen. Barnet tilpasser seg den nye situasjonen og kan danne et bånd med de nye omsorgspersonene.

Langvarige effekter av separasjon: Anaklitisk depresjon, sykehusinnleggelse og tilstanden marasme

Et barn som ikke klarer å tilpasse seg tapet kan ha alvorlige konsekvenser. Dette er for eksempel intellektuell funksjonsnedsettelse, sosialiseringsproblemer og til og med dødelighet.

Spitz studerte faktisk at tidlig separasjon fra moren kunne forårsake forskjellige psykogene sykdommer.

Han baserte studiene sine på direkte observasjon av institusjonaliserte barn eller barn på sykehus i lange perioder. I tillegg gjorde han en sammenligning mellom utviklingen av to forskjellige typer barn; de som er oppvokst på institusjoner og de som er oppvekst i kvinnefengsel sammen med mødrene sine.

Delvis emosjonell berøvelse (mellom 3. og 5. måned) er årsaken til anaklitisk depresjon. Symptomene kan forsvinne noen måneder etter å ha gjenopptatt det affektive forholdet, enten det er med moren, en annen tilknytningsperson eller når de er adoptert og danner nye bånd.

Det er egentlig mange som kjenner til dette som hospitaliseringssyndrom. Dette er fordi det ble observert hos barn som ble forlatt ved dørene til enhver institusjon som kunne ta seg av dem (sykehus, barnehjem eller kloster, blant andre).

Begrepet hospitalisme beskriver de dype fysiske og psykiske forstyrrelsene hos barn som har blitt forlatt eller lagt inn på sykehus i lang tid.

I dette miljøet og under disse forholdene, så er de depressive symptomene ofte kroniske. Som et resultat er det en stor sjanse for at det utvikler seg kognitive og sosiale problemer. Blant de viktigste endringene som er beskrevet av Spitz, så har vi:

  • Forsinkelser i kroppsutviklingen.
  • Forsinkelser i manuelle ferdigheter.
  • Mindre språkbruk.
  • Lav motstand mot sykdommer.

I tilfelle den affektive berøvelsen er total, så kan bildet utvikle seg til det produserer tilstanden marasme. Tro det eller ei, men dette kan faktisk føre til at et barn dør. Barn med marasme er faktisk ekstremt tynne og har ernæringsmessige og emosjonelle mangler.

Et barn som ligger på et blått teppe

Hvorfor kan tilstanden marasme forårsake død?

Marasme har en medisinsk betydning; en type ekstrem underernæring som oppstår før 18 måneders alder fordi moren slutter å mate babyen. Ernæringsunderskuddet er så alvorlig at det kan føre til død hvis det ikke behandles i tide og hvis det er andre tilknyttede komplikasjoner.

Forskere observerte imidlertid at ernæringsunderskudd ikke var den eneste årsaken. De oppdaget faktisk at det totale fraværet av kjærlighet hos babyer også kunne forårsake marasme. Institusjonaliserte barn har aldri hatt en mulighet til å danne et bånd.

Avbrudd i gråting, tom stirring, mangel på reaktivitet mot omgivelsene, lange søvnperioder og totalt tap av matlyst er handlinger som blir etterfulgt av gråting, uro, håpløshet og andre forsinkelser i utviklingen. Det er som om barnet gradvis forsvinner.

Takket være Spitz sine studier, så skjedde det en forandring i forhold til sykehusinnleggelse og institusjonalisering av barn. Arbeidet hans viser at institusjonaliserte barn trengte mer enn å bare få matbehovet sitt dekket. Han beviste faktisk at det var andre like viktige behov som kunne hindre disse barnas utvikling hvis de forsømmes.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.