Thomas Szasz, den mest revolusjonerende psykiateren

Thomas Szasz sin mest kontroversielle mening er at psykiatri er et middel for sosial kontroll, ikke en vitenskap. I sine viktigste verk og i hele sitt liv, gjentok han denne ideen igjen og igjen.
Thomas Szasz, den mest revolusjonerende psykiateren

Siste oppdatering: 08 mars, 2019

Navnet Thomas Szasz vekker alle slags følelser i psykiatriens verden. De elsker ham og de hater ham. De ærer ham og de tviler på ham. Likevel ble hans teorier omgjort til en faktisk revolusjon i løpet av 1960-tallet.

Thomas Szasz ble født i Budapest (Ungarn) i 1920. Da han var 18 år, flyttet familien til New York. De var jødiske og trengte å unnslippe nazistiske forfølgelser. Han skilte seg alltid ut for å være en eksepsjonell student. Han fikk først en grad i fysikk og fortsatte deretter å jobbe mot sin grad som lege ved University of Cincinnati.

“Menneskenes pest er frykten og avvisningen av mangfold: monoteisme, monarki, monogami og, i vår tidsalder, monomedisin. Troen på at det bare er én riktig måte å leve på, bare én riktig måte å regulere religiøse, politiske, seksuelle og medisinske saker på, er hovedårsaken til den største trusselen mot mennesket: medlemmer av egen art, bestemt på å sikre frelse, sikkerhet, og tilregnelighet.”

-Thomas Szasz-

I en alder av 30, fikk Thomas Szasz sin grad som psykoanalytiker fra Chicago Institute for PsychoanalysisHan ble senere Professor Emeritus of Psychiatry ved Syracuse University i New York. Han ble kåret til medlem for livet av American Psychiatric Association.

Thomas Szasz og myten om psykisk sykdom

Det som sendte Thomas Szasz i full fart til internasjonal berømmelse i atferdsvitenskapen var publikasjonen av boken hans, kalt The Myth of Mental Illness. Denne boken har forårsaket mye kontrovers siden den ble publisert.

Personer inne i hode

Han begynte med å kritisere det som de fleste anser som psykiatriens bibel, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, eller DSM. Denne håndboken inneholder beskrivelser av alle de forskjellige typene psykisk lidelse, ifølge American Psychiatric Association. Den klassifiserer, definerer og anbefaler også behandlinger for sykdommene.

DSM inkluderte “forstyrrelser” som homoseksualitet, skilsmisser, kriminalitet og mange andre. Dette er latterlig, siden denne håndboken brukes til å behandle millioner av mennesker over hele verden. Thomas Szasz kritiserte sterkt denne håndboken. Faktisk mente han at den ikke hadde noe vitenskapelig grunnlag i det hele tatt.

Psykiatri som en form for sosial kontroll

Thomas Szasz sin mest kontroversielle mening er at psykiatri er et middel for sosial kontroll, ikke en vitenskap. I sine viktigste verk og i hele sitt liv, gjentok han denne ideen igjen og igjen. Han hevdet at psykisk sykdom egentlig ikke eksisterer.

Han hevdet at sinnet ikke er fysisk og ikke blir sykt. Enkelt sagt, samfunnet nekter bare å tolerere noen oppførsler. Disse oppførslene blir merket som “sykdommer”. Dette betyr at de legger all sin innsats i å gjøre at den enkelte oppfører seg som de fleste gjør. De kaller det “normalt”.

Thomas Szasz sa også klart at psykiatrien ikke diagnostiserer, bare stigmatiserer. Han var en omfattende kritiker av “oppfinnelsen” av barndomssykdommer som den berømte oppmerksomshets- og hyperaktivitets forstyrrelsen, ADHD.

En revolusjon i psykiatri og politikk

En annen ting som Thomas Szasz satte spørsmål ved var narkotikapolitikk. Han påpekte at staten fortalte samfunnet hvilke psykoaktive stoffer man skal ta og hvilke man ikke skal ta. Dette er tilfellet, siden visse psykiatriske medisiner er lovlige, mens stoffer som marihuana er ulovlige. Dette er sant selv om det er vitenskapelig bevist at bruk og misbruk av psykiatriske legemidler har dårligere konsekvenser.

Hjerne

Derfor ble Thomas Szasz med i bevegelsen kjent som “antipsykiatri”, som David Cooper og Ronald Laing opprettet på slutten av 1950-tallet. Blant hans tilhengere var store intellektuelle mennesker som Michel Foucault, Franco Basaglia og Ramon Garcia. Thomas Szasz ga det utvilsomt større synlighet.

Til slutt var Thomas Szasz en ekstraordinær forsvarer av den individuelle friheten og de sivile rettighetene til de som ble merket som psykisk syke. Gjennom historien har samfunnet utsatt disse menneskene for all slags utestenging. Tilsynelatende behandlet det medisinske samfunnet dem for å hjelpe dem med å ha et mer “normalt” liv.

Thomas Szaszs sin tro er fortsatt gyldig, selv om alle har akseptert DSM. Imidlertid er verdensomspennende praksiser innen biologisk psykiatri fortsatt for begrenset til å behandle de lidelsene de definerer. Enten Szasz har rett eller ikke, bør vi ikke overse hans tilnærminger.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.