Theodor Reik og ikke-medisinsk psykoanalyse

Takket være Theodor Reik, er ikke psykoanalysen lenger 100% knyttet til medisin. På grunn av hans nære tilknytning til Freud, ble han på et tidspunkt ansett som hans protesjé og åndelige sønn.
Theodor Reik og ikke-medisinsk psykoanalyse

Siste oppdatering: 21 juni, 2019

Theodor Reik satte et merke for før og etter i psykoanalysen. Han skrev også bemerkelsesverdige bøker der han manifesterte sine refleksjoner. Hans arbeid banet vei for at lekmenn kunne bruke psykoanalysen akkurat som leger.

Han kom med mange sterke bidrag til psykoanalytisk teori. Han dykket ned i verdenen av The Uncanny, en av Freuds mest bemerkelsesverdige bøker, med lidenskap. Videre jobbet han med begrepet “feilkriminelle” for å forklare hvordan enkelte individer bryter loven med det ubevisste målet om å bli straffet.

Theodor Reik skrev mer enn 100 tekster, inkludert essays og bøker. Noen av hans mest kjente verk er The Compulsion to Confess, The Unknown Murderer og Masochism in Modern Man. Dessverre var det for han som med mange andre, at hans berømmelse kom etter hans død.

Theodor Reik skrev over 100 tekster.

Theodor Reik og de tidlige årene

Som de fleste psykoanalytikere på den tiden, kom Theodor Reik fra en jødisk familie med en østerriksk bakgrunn. Reik ble født i Wien 12. mai i 1888. I løpet av sin barndom ble han vitne til mange krangler mellom sin far og bestefar. Den ene var en fritenker, mens den andre var en nesten fanatisk religiøs mann.

Reiks mor var emosjonelt ustabil. Hun led av alvorlig depresjon, noe som satte dype spor i den fremtidige psykoanalytikerens barndom. I tillegg døde hans far da han var 18 år gammel. Derfor måtte Reik begynne å jobbe, slik at han kunne støtte og forsørge for familien sin. Hele denne situasjonen førte til en akutt krise preget av skyldfølelse og selvmedlidenhet.

“Romantikk svikter oss. Det samme gjør vennskap, men forholdet mellom foreldre og barn, som er mindre støyende enn alle andre, forblir uutslettelig og uforgjengelig, det sterkeste forholdet på jorden.”

-Theodor Reik-

Til tross for hans mange begrensninger, klarte han å oppnå en filosofisk doktorgrad i psykologi fra universitetet i Wien i 1912. Han baserte sin avhandling på Gustave Flauberts The Temtation of St. Anthony. En tid senere møtte han Sigmund Freud og etablerte et langvarig bånd med han.

Theodor Reik: Freuds åndelige sønn

Freud nektet å være Reiks psykoanalytiker. I stedet bestemte han seg for å henvise han til psykoanalytikeren Karl Abraham, som også hadde et nært forhold til Freud. Det var Freud selv som betalte for Reiks psykoanalyse. Og ikke bare det, men han tok Theodor Reik under sin vinge og sendte han en månedlig “lønn” for å hjelpe han med å dekke diverse utgifter. Reik begynte å praktisere som psykoanalytiker en kort tid etter dette. Men siden han ikke var en lege, fikk han forbud mot å drive med psykoanalyse.

Reik ble Freuds protesjé og de samarbeidet ofte i arbeidet sitt. De hadde et såpass nært forhold at sirklene de vandret i Wien begynte å kalle han for “lille Freud”. Reik kledde seg akkurat som Freud, klippet skjegget sitt som han, snakket som han, og han røykte til og med de samme sigarene som han. På grunn av dette, anerkjente Freud Theodor Reiks “fars ønske”, så han begynte å kalle ham sin åndelige sønn.

Sigmund Freud kalte Reik sin "åndelige sønn".

Ikke-medisinsk psykoanalyse

I 1925 fant en berømt rettssak mot Theodor Reik sted. Han ble forbudt å praktisere psykoanalyse fordi han ikke hadde en medisinsk lisens. Denne saken utløste en stor kontrovers i den psykoanalytiske bevegelsen. Så godt som alle amerikanske psykoanalytikere var imot ideen om å la lekmenn praktisere psykoanalyse, mens europeiske psykoanalytikere var for.

Denne kontroversen ledet Sigmund Freud til å publisere et verk der han reflekterte rundt hvorvidt lekmenn kunne praktisere psykoanalyse. Reik bestemte seg også for å bosette seg i Berlin, overbevist om at han kunne praktisere psykoanalyse der. Han ble imidlertid tvunget til å emigrere til Nederland i 1934, da nazistene kom til makten i Tyskland. Senere, i 1938, emigrerte han videre til USA.

Amerikanske psykoanalytikere aksepterte aldri Theodor Reik som en av sine egne. Dette førte til at han utviklet sin “tredje øre”-teori. Ifølge denne teorien jobber psykoanalytikere i utgangspunktet med sin intuisjon, som er aksen for deres motoverførende arbeid.

I tillegg opprettet Reik et av de første psykoanalytiske opplæringssentrene for psykologer, National Psychological Association for Psychoanalysis, som fremdeles er et av de største og mest kjente psykoanalytiske treningsinstituttene i New York. Reik døde av hjertesykdom 31. desember 1969, i New York.

“Hemmeligheten til menneskelig lykke er ikke i selvrefleksjon, men i selvforglemmelse.”

-Theodor Reik-


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Reik, T., & Wencelblat, S. (1943). Treinta años con Freud.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.