Teorien om sosiometer: Andres oppfatning av deg

Hvor viktig er andres oppfattelse av deg? Selv om svaret kan virke enkelt, og at du tror du ikke bryr deg så mye om dem, er sannheten at det ser ut til at vi har iboende mekanismer som kontrollerer dette. Dette kalles teorien om sosiometer.
Teorien om sosiometer: Andres oppfatning av deg
Sergio De Dios González

Vurdert og godkjent av psykologen Sergio De Dios González.

Skrevet av Sonia Budner

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Hvor mye verdsetter du andres meninger? Vanligvis pleier vi å underestimere hvor viktig andres meninger er. Men selv om det kan virke usannsynlig, er det en stor sjanse for at vi har en mekanisme som hjelper oss med å tilpasse oss denne informasjonen. For å dykke dypere inn i dette emnet, vil vi i dag snakke om teorien om sosiometer.

Denne teorien omhandler en psykologisk mekanisme som hjelper deg med å minimere sannsynligheten for avslag. Den er nært relatert til selvkontroll i samvær med andre mennesker.

Denne reguleringsmekanismen virker til å respondere på endringer i forholdsverdier. Den gir et rammeverk for å analysere fenomener som selvtillit og følsomhet for avslag. Det kan også hjelpe oss med å forstå personlighetslidelser og mange andre reaksjoner mennesker har på hverandre.

Denne psykologiske indikatoren kan til og med gi verdifull informasjon om hva som skjer når mennesker praktiserer selvkontroll på en dysfunksjonell måte. Denne formen for selvkontroll kan skade forholdet deres til andre mennesker enda mer.

Teorien om sosiometer: Det evolusjonære grunnlaget

Baumeister og Leary utvikler teorien om sosiometer og selvtillit. Gardner, Pickett og Brewer videreutviklet teorien. De baserte hovedsakelig forskningen sin på ideen om at mennesker praktisk talt ikke er i stand til å overleve og reprodusere seg uten sosiale forhold. 

Derfor har mennesker utviklet et system som lar dem opprettholde disse forholdene. For å gjøre dette, trenger systemet å overvåke andres reaksjoner til ens atferd. Spesielt trenger de å overvåke reaksjoner på ens handlinger som kan lede til sosial avvisning.

Dette overvåkningssystemet varsler individet om mulige endringer i deres inkluderingsstatus eller enhver minking av sosial aksept. Med andre ord, er denne skanningen av forholdsstatus det som motiverer deg til å oppføre deg på en viss måte for å reparere skadende situasjoner i forholdene dine. 

Det varsler deg også om enhver atferd som kan sette dine sosiale bånd i fare. Kort sagt, har mennesker utviklet en psykologisk mekanisme som overvåker personers indirekte visuelle omgivelser i søken etter spor som er relevante til forholdsmessige verdier til personer i deres omgivelser.

Teorien om sosiometer forklarer et overvåkningssystem i forholdsmessige verdier.

Følelser: Et måleverktøy

Ifølge teorien om sosiometer, er selvtillit en indikator på kvaliteten til sosiale forhold. Når mennesker oppfører seg på en måte som kan lede til avvisning, vil selvtilliten deres lide. På den andre siden, dersom de opprettholder en atferd som utgjøres av positive følelser, øker selvtilliten. Derfor kan man si at selvtillit har en viktig emosjonell komponent.

Naturen har gitt oss et alarmsystem som signaliserer ting den vil at vi skal unngå, ved smerte. På samme måte signaliserer det ting vi burde fortsette med, ved nytelse. Når en persons behov ikke blir møtt, vil ubehagelige følelser manifestere seg til kroppen reagerer og reparere situasjonen som er ubehagelig eller truende.

Følelser varsler deg også på samme måte om hendelser som kan påvirke velværet ditt. 

Teorien om sosiometer tilsier at følelsene er en indikator på endringen i sosiale forhold.

Teorien om sosiometer: Hvordan fungerer overvåkningssystemet?

Det virker som at dette overvåkningssystemet fungerer ubevisst. Det gjør dette frem til det oppdager at en forholdsmessig verdi er lavere eller minker. I dette øyeblikket tvinger det individet til å bevisst vurdere situasjonen. Dersom en person har opplevd nylig avvisning, vil de være mer følsomme til hva andre tenker om dem. Hvis dette er tilfellet, vil de dedikere flere kognitive ressurser til å tenke over sin sosiale situasjon.

Faktisk hevder denne teorien at selvtilliten er en indikator, og at det derfor ikke vil gi mening å handle ut ifra det. Pablo Malo, en psykiater, sammenlignet fenomenet til drivstoffmåleren med en bil:

“For en person med lav selvtillit, vil det å ville øke den, så å si være som å ville bevege nålen i drivstoffmåleren til en bil for å få mer bensin. Men i virkeligheten må du fylle opp tanken hvis du vil ha mer bensin i bilen.” 

Dette får oss til å tro at vi kan styrke selvtilliten vår ved å tilegne oss sosiale og tilpasningsmessige ferdigheter. Dermed kan vi tilpasse oss omstendighetene våre, og hvordan vi verdsetter denne tilpasningen virker til å påvirke selvtilliten vår i stor grad.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.