Sosial latskap og hvordan du unngår det

Sosial latskap og hvordan du unngår det
Roberto Muelas Lobato

Skrevet og verifisert av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Inaktivitet er en av ondskapene av vår tid. Latskap, mangel på ønsket om å arbeide, for mye ledig tid … Noe merkelig skjer ofte når vi jobber i en gruppe – hele er mindre enn summen av delene. Hva hver person bidrar med, er mindre når de er i en gruppe. Dette er kjent som sosial latskap.

Sosial latskap er når vi gir mindre innsats i en gruppeoppgave når det sannsynligvis ikke blir lagt merke til, enn når den samme oppgaven utføres alene. Erfaringen med å jobbe i en gruppe kan føre til at folk gir mindre innsats med lavere ytelse. Noen av årsakene til dette er mangel på motivasjon og problemer med organisering og koordinering. La oss undersøke dette litt mer detaljert.

Begynnelsen av latskap

I 1880 var landbruksingeniør Max Ringelmann den første som studerte sosial latskap. Ringelmann valgte 14 personer til å trekke en last og han registrerte styrken som hver av dem utøvde. Han fikk også de samme personene til å trekke lasten individuelt. Resultatene viste at når folk trakk lasten alene, var de sterkere enn når de var sammen.

Selv om Ringelmann tilskrev dette tapet av innsats til dårlig samordning, oppdaget senere studier andre årsaker. I en studie hvor deltakerne måtte applaudere og rope så høyt som mulig, ble det funnet at lydnivået til hver person, ble redusert jo større gruppen de var i var. Med dette  konkluderte de at mange mennesker foretrekker å gjemme seg i folkemengden.

Puslespill

Å være så lat som andre

Folk bekymrer seg ikke for at de har en lavere ytelse i en gruppe når deres individuelle bidrag ikke er identifiserbart. Når folk ikke kan klandres for å ikke prøve så hardt som mulig, har de en tendens til å gi mindre innsats enn de egentlig kan. Men sosial latskap er ikke bare avhengig av om vi kan identifisere bidrag fra hver enkelt person.

Egenkapital og sosial sammenligning er faktorer som også griper inn. Det faktum at en person i gruppen gjør mindre, vil føre til at andre mennesker ender opp med å gjøre det samme. På den annen side skaper det å sammenligne hver persons ytelse med den av andre en følelse av press for å gjøre mer enn du faktisk kan gjøre, fysisk sett.

Psykisk latskap

Sosial latskap oppstår ikke bare når du utfører oppgaver som krever fysisk innsats. Det skjer også i kognitive oppgaver, spesielt når vi må tenke. For eksempel, i en idémyldring. Jo større gruppen er, jo flere antall ideer hver person bidrar til, vil bli redusert. Det samme som med de fysiske oppgavene. Å gjøre mentale oppgaver, kan også føre til latskap når man jobber på områder der egenkapital og sosial sammenligning florerer.

Et område hvor sosial latskap skjer veldig ofte, er i team på jobben. Når vi må jobbe som en gruppe, gjør vi ofte ikke så mye innsats, og det samme gjelder alle medlemmene. Men hvis det er gode koordinatorer som kan tilordne oppgaver godt, er det ofte tilfelle at arbeideren gir alt de har. Når en eller flere mennesker gir alt, vil andre ofte følge deres eksempel. Det er andre hvis reaksjon på dette er å gjøre minst mulig.

Sosial gruppe

Betydningen av å bekjempe latskap

En stor innflytelse i alt dette er den typen oppgave som arbeideren utfører. Sosial latskap skjer sjeldnere når oppgavene er interessante. I tillegg, når nivået av avhengighet er høyt, blir latskap redusert. Hvis hver enkelt oppgave er nødvendig for et vellykket resultat, vil det være mindre latskap på grunn av det sosiale presset for å oppnå suksess.

Derfor forekommer ikke sosial latskap alltid når du arbeider i en gruppe. Noen måter å unngå det på, eller i det minste redusere det, er følgende:

  • Gjør innsatsen til hver person identifiserbar.
  • Øk engasjementet mot vellykket gjennomføring av oppgaven.
  • Gi muligheten til å vurdere individuelle bidrag og gruppen som helhet.

Hvis vi må utføre en gruppeoppgave, er det viktig at alle gruppemedlemmer har høy motivasjon. Hvis ikke, kan vi i det minste forsøke å vurdere prestasjonen til hver person og kommunisere betydningen av det endelige målet. God ledelse av arbeid i grupper vil sikre at hvert medlem vil verdsette sitt arbeid og sine kollegaer.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.