Lederskap som sosial identitet

Lederskap som sosial identitet
Alejandro Sanfeliciano

Skrevet og verifisert av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Hva betyr det å være en leder? Et av spørsmålene som sosialpsykologi ønsker et svar på, er hvorfor folk følger dem. I klassiske studier av lederskap ser folk etter egenskaper som ledere har til felles.

Men det er for mange variasjoner blant ledere for at denne tilnærmingen skal kunne gi oss bare én definisjon. Et perspektiv mindre fokusert på enkeltpersoner og mer fokusert på gruppeprosesser kan være nøkkelen til å forstå lederskap bedre.

John Adair sa en gang at det viktigste ordet til en leder er “vi”, og at det minst viktige er “jeg”. Denne observasjonen snakker om lederskap ut fra et perspektiv som omhandler sosial identitet. En person tar lederskap over et “vi”, hvor alle har samme mål. Det er derfor lederens tilhengere glemmer sine egne interesser og gjør ting for gruppens skyld.

Før vi går inn på hvordan ledere blir skapt gjennom gruppeprosesser og sosial identitet, skal vi gjøre en rask gjennomgang av de klassiske teoriene i studier omkring lederskap. På den måten får du en bredere forståelse angående alt som er en del av ledelsesprosessen.

Papirbåter

Klassiske perspektiver på lederskap

Klassiske perspektiver fokuserer på ideen om “Den store mannen” og hans personlighet. Denne ideen går tilbake minst til Platon, og målet er å regne ut essensen av det som gjør en til en leder. Debatt om lederens personlighet og egenskaper har pågått i omkring 2500 år.

Generelt står det at en leder er en som har en klar evne til å lede, administrere og motivere andre mennesker. Det er vanligvis også en spesifikk, grunnleggende egenskap knyttet til dem. Det karakteristiske er “karisma”.

Men hva er karisma? Det har hatt mange og helt forskjellige definisjoner gjennom årene, og selv noen sirkulære, som hvordan karisma skaper en leder og å være en leder betyr å være karismatisk.

Det store problemet med disse teoriene er hvor forskjellige alle våre eksempler på ledere er. Folk har gjort mange studier som analyserer likheter mellom ledere. De ser etter egenskapene som vil gjøre noen til en leder eller ikke. Men deres resultater gir aldri klare svar.

Den beste faktoren for å kunne forutsi en leder i henhold til dette er intelligens, som representerer 5% av variablene. Det betyr at det vil være 95% prosent variasjon forårsaket av faktorer vi fortsatt ikke er sikre på. Derfor er personlig identitet ikke et veldig godt verktøy for å forutsi lederskap. Men vi kan se akkurat hva som skjer dersom vi ser på en leders gruppe eller sosiale identitet.

Ledelse og sosial identitet

Før vi starter, hvis du ikke allerede er kjent med begrepene selvkategorisering og sosial identitet, kan du følge denne linken. Å forstå disse begrepene vil hjelpe deg med å få en dypere forståelse av hva vi skal forklare nå.

Et grunnleggende aspekt som gjør noen til en leder er at deres etterfølgere ser dem alle som en. Det spiller ingen rolle om det er implisitt eller eksplisitt. Med andre ord, bak hver leder finnes det alltid en gruppe som har deres egen identitet. Den identiteten vil bli reflektert gjennom egenskaper og mål som definerer den. Individer i den vil også identifisere seg med de fleste av disse egenskapene og målene.

Mange røde fyrstikker og en grønn

Hva gjør en leder i henhold til sosial identitet?

Så hvis det er etterfølgerne som velger lederen, hva skal de se etter? Det er lett å forestille seg at hvis etterfølgerne er klar over sin sosiale identitet, vil de se etter noen som representerer gruppens egenskaper og mål.

Mens de leter, sammenligner de lederkandidatene med gruppens identitet. Det er da noen vil skille seg ut som den perfekte prototypen for gruppen, og så vil mengden av tilhengere se dem som deres overhode.

En leder er en som ikke har noen personlig identitet ifølge sine tilhengeres synspunkt. Hele deres eksistens representerer gruppen, og det gjør dem til den ideelle personen til å spille denne rollen. Det er fornuftig, fordi hvis de er lik gruppen, kan de ikke gå imot deres interesser. I tillegg, siden alle medlemmene deler en gruppeidentitet, vil de sterkt identifisere og føle empati med lederen.

Dette nye perspektivet overvinner definitivt feilene i de klassiske ledermodellene. Å forklare ledere gjennom identiteten til hver enkelt gruppe kan hjelpe oss å forstå de store forskjellene mellom dem. Men det er fortsatt mye igjen å undersøke, og mange prosesser igjen for å forstå når det gjelder hvordan lederskap fungerer.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.