Sorg og psykose: Hvordan henger de sammen?

Et tap kan generere psykotiske symptomer og en psykose utløser ofte en sorgprosess. Finn ut hvordan disse to tilstandene henger sammen.
Sorg og psykose: Hvordan henger de sammen?
Elena Sanz

Skrevet og verifisert av psykologen Elena Sanz.

Siste oppdatering: 02 august, 2022

Sorg er et fenomen vi alle må møte på et tidspunkt i livet. Derfor vet du sikkert mer eller mindre hva det handler om, og hvordan du kan gjenkjenne det. På den annen side er psykose mer enn sannsynlig noe du ser på som ganske fjernt. Det er utvilsomt ikke en sykdom du forventer noen gang å oppleve. Likevel henger i virkeligheten sorg og psykose sammen på flere nivåer.

Vi har generelt en tendens til å gruppere og differensiere psykiske lidelser i kategorier. Dette både for å forbedre forståelsen og for å gjøre intervensjoner mer spesifikke. Vi bør imidlertid ikke glemme at mental helse er helhetlig og at det ofte er komorbiditet.

Derfor kan noen lidelser føre til andre. Det er viktig å gjenkjenne hver av dem, slik at den lidende kan få tilbake livskvaliteten. Dette er nødvendig når sorg og psykose vises sammen.

Sorg og psykose

Før vi tar for oss måtene sorg og psykose henger sammen på, vil vi kort beskrive hver av disse lidelsene. For noen ganger har ideene vi har om dem en tendens til å være basert på myter og feil tro.

Vi kan definere sorg som den emosjonelle reaksjonen som følger etter et tap som oppfattes som betydelig. Derfor er det en psykisk prosess for utvikling av visse følelser for å la personen tilpasse seg sin nye situasjon. Sorg er vanligvis forbundet med for eksempel død av en kjær eller et samlivsbrudd. Men i virkeligheten kan det dukke opp etter alle typer tap. Det kan for eksempel være overgangen fra et viktig stadium til et annet, en jobbmulighet du går glipp av, eller til og med tapet av et av dine egne evner.

Kvinne som gråter av sorg

På den annen side omfatter psykose en rekke psykiske lidelser som er preget av tap av kontakt med virkeligheten. Det påvirker tanker, følelser og atferd. Videre inkluderer det symptomer som hallusinasjoner, vrangforestillinger, forvirret tenkning og uorganisert oppførsel.

Det skal bemerkes at psykose ikke er en sykdom i seg selv, men at dette settet med symptomer kan oppstå under forskjellige tilstander. For eksempel forekommer det ved schizofreni, ved psykotisk depresjon, eller til og med ved isolerte psykotiske utbrudd forårsaket av rusbruk eller en kraftig kilde til stress.

Hvordan henger sorg og psykose sammen?

Ved første øyekast kan sorg og psykose fremstå som helt forskjellige og separate lidelser. De er imidlertid ikke like, men de kan være nært beslektet på forskjellige måter.

Psykose i rammen av en sorgprosess

Dette er en av de vanligste opplevelsene og en som mange av menneskene som har opplevd sorg kan ha lidd. I prosessen med å utdype tapet, kan psykotiske symptomer noen ganger vises på en isolert og midlertidig måte.

For eksempel kan den lidende se, høre eller føle nærværet til den avdøde. Dette skjer veldig ofte. Faktisk skjer det så ofte at det anslås at mellom 30 prosent og 60 prosent av enker har opplevd denne typen hallusinasjoner etter en ektefelles død.

På den annen side kan sorg være en trigger for en første psykotisk episode. I dette tilfellet er det ikke midlertidig, men har en tendens til å være starten på en sykdom som har ligget i dvale og har oppstått på grunn av situasjonen.

Sorg i barndommen og risiko for psykose i voksen alder

British Medical Journal publiserte en artikkel om forholdet mellom disse to lidelsene. Denne forskningen fant at det å oppleve et familiemedlems død i barndommen øker risikoen for å lide av en eller annen form for psykose i voksen alder markant.

Sannsynlighetene var større dersom den avdøde var en del av kjernefamilien. I tillegg, jo yngre barnet var på tapstidspunktet, desto større var sjansen for å få senere psykose.

Trist jente som klemmer et kosedyr

Tap grunnet sykdom

Psykose kan i seg selv være en viktig årsak til tap, både for den som lider av det og for de som står dem nær. Etter utbruddet av sykdommen er individets evner og kapasiteter begrenset. Dessuten er livskvaliteten deres i mange tilfeller kompromittert, så vel som måtene de forholder seg til verden på. Disse tapene kan være ekstremt betydelige, og deres emosjonelle påvirkning er tilsvarende intens.

I mange tilfeller settes det i gang det vi kaller delvise sorgprosesser. I disse tilfellene er personen fortsatt fysisk til stede, selv om den på et psykisk nivå er fraværende eller annerledes. Tapet er imidlertid ikke totalt eller irreversibelt. Det er sjansen for bedring som kan gjøre det vanskelig for sorgen å bli sosialt validert og akseptert av de involverte.

I tillegg, gitt utviklingen av lidelsen etter episoder, er sorgen tilbakevendende og tar aldri slutt. Av denne grunn er det viktig at pasienten og de rundt dem får oppmerksomhet. Pasienten trenger hjelp til å bearbeide og håndtere følelsene sine, fra diagnoseøyeblikket og utover. Ellers vil dårlig håndtert sorg forverre situasjonen.

En felles forståelse

Kort fortalt er det ulike scenarier der sorg og psykose kan dukke opp sammen. I alle er det viktig å gjenkjenne tilstedeværelsen av begge lidelsene når du planlegger intervensjon. Som vi nevnte tidligere, er mental helse helhetlig. Av denne grunn vil alle justeringer og fremskritt som gjøres på én måte ha en samlet positiv effekt.

Tvert imot, å ignorere en av faktorene for kun å fokusere på de mest fremtredende vil bare hindre og forlenge pasientens restitusjonsprosess. Det må huskes at hver persons situasjon er både unik og kompleks. Det er faktisk viktig at dette faktum tas i betraktning når du planlegger ethvert inngrep.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Castelnovo, A., Cavallotti, S., Gambini, O., & D’Agostino, A. (2015). Post-bereavement hallucinatory experiences: A critical overview of population and clinical studies. Journal of affective disorders186, 266-274.
  • Abel, K. M., Heuvelman, H. P., Jörgensen, L., Magnusson, C., Wicks, S., Susser, E., … & Dalman, C. (2014). Severe bereavement stress during the prenatal and childhood periods and risk of psychosis in later life: population based cohort study. Bmj348.
  • Valencia Agudo, F. (2014). Duelo y recuperación tras el inicio de la psicosis. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría34(121), 9-20.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.