Å snakke med fremmede gjør oss ofte mindre inhiberte

Å snakke med fremmede har overraskende mange psykologiske fordeler og kan få deg til å føle deg mindre inhibert enn når du snakker med gamle venner.
Å snakke med fremmede gjør oss ofte mindre inhiberte
Fátima Servián Franco

Skrevet og verifisert av psykologen Fátima Servián Franco.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Å snakke med fremmede kan få deg til å føle deg mindre inhibert enn når du snakker med gamle venner eller familiemedlemmer. Årsaken kan være at fremmede har lettere for å se deg som den du er. De verken idealiserer eller har spesielle oppfatninger om deg, noe som kan oppleves som svært frigjørende når du forsøker å uttrykke deg selv.

Den kanadiske forskeren John Helliwell bekrefter at det å snakke med fremmede er svært tilfredsstillende. Det ser til og med ut til å øke våre nivåer av lykke. Det  gjør at vi føler oss bedre og det oppleves ofte som en ydmyk akt av vennlighet.

Å snakke med fremmede gjør oss lykkeligere

Vi har nok alle fått høre at vi “ikke skal snakke med fremmede”. Og det har en mening helt til vi når en viss alder. Voksne som fortalte deg dette da du var barn gjorde det for å beskytte deg mot potensielle farer. Men en studie publisert i Journal of Mental Environment viser at å snakke med fremmede gjør at vi produserer en følelse som minner om velvære.

To unge kvinner sitter på en benk og drikker kaffe og snakker med hverandre

I tillegg konstaterer en studie publisert i Psychological Science at barn fra en alder av tre år i stor grad kan avgjøre hvorvidt personer som nærmer seg dem er til å stole på eller om det er best å holde seg unna. Ved syv års alder kan barn gjøre dette med samme presisjon som voksne. Som vi kan se, har interaksjon med fremmede fordelaktige psykologiske effekter. Disse skiller seg fra de vi får fra å snakke med personer fra våre sosiale nettverk. La oss se nærmere på dette.

“Rettferdighet er upartisk. Bare fremmede er upartiske.”

– George Bernhard Shaw –

Å snakke med fremmede gjør oss mer produktive

Sheen S. Levin, professor ved Singapore Management University, hevder at det ikke bare er akkumuleringen av kunnskap som gir foretak en konkurransemessig fordel. Bruken av åpne kontakt-forbindelser er også viktig. Det vil si; den spontane kontakten mellom kollegaer gjør at viktig kunnskap videreføres uten at noen forventer å få noe tilbake.

Elizabeth Dunn, psykolog ved University of British Colombia, mener at samtaler med fremmede bidrar til vårt subjektive velvære, noe som igjen har en direkte påvirkning på vår produktivitet. Når vi snakker med fremmede og opplever at de lytter til oss, så styrker det vår identitet. Det får oss til å føle at vi kan bidra med noe, at noen ser og setter pris på oss.

“Alle ting vil produseres i høyere kvantitet og kvalitet og med større letthet når hver mann jobber med en oppgave, i overensstemmelse med sine naturlige evner og på det rette tidspunkt, uten at noe eller noen kommer i hans vei.”

-Platon-

Vi foretrekker å snakke med fremmede fordi de ikke forventer noe av oss

Vi foretrekker sannsynligvis å ha en samtale med fremmede fordi de ser oss som den vi er, og ikke slik de skulle ønske at vi var. Samtaler med personer vi allerede har et nært forhold til, har en positiv påvirkning i den grad vår relasjon er sunn.

De fleste av oss reagerer på to ulike måter når vi er i dårlig humør. Vi tillater oss å surmule og angripe personer vi føler oss i nærheten av, fordi vi vet vi kan og vi vet også hvor grensene går. Vi har derimot en tendens til å oppføre oss høfligere og vennligere når vi møter fremmede.

Å snakke med fremmede har mange fordeler

En nyhetsartikkel fra CBS News kalt Å snakke med fremmede øker våre nivåer av lykke inspirerte Elizabeth Dunn, psykologiprofessor ved University of British Colombia, til å utføre et eksperiment for å teste påstanden. Hun oppdaget at vi stort sett oppfører oss bedre når vi interagerer med fremmede enn med personer vi føler oss komfortable med. Dette bidrar igjen til å forbedre og vitalisere vår emosjonelle tilstand. Det gjør også at vi i større grad føler oss som en del av et fellesskap.

Å snakke med fremmede forbedrer vår emosjonelle helse

Å snakke med fremmede kan altså fungere som en emosjonell bryter. Det hjelper oss å holde den emosjonelle distansen vi trenger for å kunne regulere våre følelser og se situasjonen fra et annet perspektiv.

Som vi kan se, har det å snakke med fremmede flere psykologiske fordeler. Det gir oss følelsen av å være sosialt forankret, men også bedre og mere verdsatt. Det gir oss også muligheten til å forbedre våre sosiale evner. Vi kommer også i kontakt med andre mennesker og føler at vi er en del av et fellesskap.

“Venner er disse merkelige vesenene som spør oss hvordan vi har det og så venter de på å få høre svaret”.

– Ed Cunnigham –


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.