Slik kan du forbedre dine mellommenneskelige relasjoner

Mellommenneskelige forhold kan alltid forbedres. Tanken er at koblingene og interaksjonene kommer alle parter til gode. Hvordan oppnå det? Legg merke til anbefalingene i denne artikkelen.
Slik kan du forbedre dine mellommenneskelige relasjoner
Sofía Gimbert

Skrevet og verifisert av psykologen Sofía Gimbert.

Siste oppdatering: 18 mars, 2024

Det finnes visse nøkler til å forbedre mellommenneskelige relasjoner, som du kan ta i bruk for å etablere sunnere bånd. Faktisk hevder en guide utgitt av National University of Costa Rica at gode relasjoner bidrar til å gjenkjenne og bygge identitet.

Som mennesker, på grunn av vår sosiale natur, må vi forholde oss til andre. Disse koblingene må utvikles innenfor sunne rammer. Basert på dette faktum, skal vi dele noen praktiske anbefalinger for å fremme måten du får kontakt med andre på.

Nøkler for å forbedre dine mellommenneskelige relasjoner

Å bygge sunne og meningsfulle relasjoner krever visse ferdigheter. Derfor er det ikke alltid lett å gjøre. For å forbedre kvaliteten på dine mellommenneskelige forbindelser, skal vi foreslå noen teknikker for å gripe inn i skapelsen av mer meningsfulle og varige forbindelser.

1. Bruk empati

Empati er evnen til å sette deg selv i en annen persons sted og forstå hvordan de har det. Det er en viktig ingrediens for å bygge eller forbedre varige mellommenneskelige relasjoner. Denne kapasiteten bidrar til emosjonell tilnærming til andre og til å forstå deres behov og bekymringer.

For å praktisere empati er aktiv lytting og oppmerksomhet på ansiktsuttrykk, kroppsspråk og tonefall viktig. Du må prøve å forstå hva den andre personen føler, ikke bare hva de sier. Still åpne spørsmål for å få mer informasjon og vise interesse for det de forteller deg.

Et kapittel i boken, Nonviolent Communication: A Language of Life (2015) sier at når noen lytter til oss uten å dømme eller prøve å forme oss, føles det bra. Det er dette empati handler om.2. Kommuniser effektivt

Effektiv kommunikasjon er evnen til å formidle dine tanker og følelser klart og direkte, samt forstå andres. Det hjelper deg å forhindre misforståelser og problemer i relasjonene dine.

Å kommunisere effektivt betyr å snakke i en rolig tone og ikke bruke passiv-aggressiv kommunikasjon. Det er viktig å lytte aktivt, stille spørsmål for å rydde opp i forvirring og være oppmerksom på din ikke-verbale kommunikasjon.

3. Vær selvhevdende

Selvhevdelse består i å uttrykke dine behov og meninger klart og direkte, uten å krenke andres rettigheter. Det er en ideell kvalitet for å etablere sunne grenser i relasjonene dine og unngå unødvendige konflikter.

For å være selvhevdende er det viktig å snakke i førsteperson, fokusere på dine egne følelser og behov, i stedet for å klandre eller kritisere. På samme måte hjelper det å øve på effektive kommunikasjonsteknikker. For eksempel å bruke «jeg» i stedet for «deg», praktisere ikke-voldelig kommunikasjon og demonstrere selvsikkert kroppsspråk.

4. Lær å tilgi

Tilgivelse er en viktig del av et sunt forhold. Dessuten, å lære å tilgi, frigjør deg fra sinne og harme og hjelper deg å bygge sterkere og mer representative bånd.

For å lære å tilgi, er det viktig å akseptere dine egne følelser og erkjenne smerten den andre personen forårsaket deg. Prøv å se ting fra deres perspektiv og forsøk å forstå hvorfor de handlet som de gjorde. Deretter kan du tilgi dem og gi slipp på smerten og sinnet.

5. Bruk konfliktløsning i samarbeid

Konflikter er en naturlig del av ethvert forhold. Nøkkelen til å håndtere dem ligger i å finne løsninger som møter behovene til begge parter og som er gjensidig akseptable. Dette faktum bekreftes i boken, The Seven Principles For Making Marriage Work (1999).

Forfatteren, John Gottman, understreker viktigheten av å være fleksibel og villig til å gå på akkord for å finne en løsning som fungerer for alle.

Samarbeidsløsning innebærer å jobbe sammen og finne et resultat som er akseptabelt for begge parter.

6. Godta og feire forskjeller

Vi er alle forskjellige. Faktisk er det disse forskjellene som gjør hver og en av oss unike og spesielle. Derfor er det gunstig å akseptere og feire det som skiller deg fra andre for å forbedre dine mellommenneskelige forhold.

Du må ha et åpent sinn og være villig til å lære. Prøv å forstå og respektere andres perspektiver og erfaringer, selv om du ikke deler dem. Gjenkjenn og verdsett andres unike styrker og finn måter å samarbeide på for å oppnå felles mål.

Å forbedre dine mellommenneskelige relasjoner tar tid, men det er verdt det

Sunne, meningsfulle relasjoner er avgjørende for ditt emosjonelle og mentale velvære. Men det er ikke lett å bygge disse koblingene. Det er viktig å vite hvordan du kommuniserer for å uttrykke dine meninger og følelser mens du lytter til og forstår andres perspektiver.

Empati, selvhevdelse, tilgivelse og å vite hvordan du løser problemer, samt å akseptere at andre tenker annerledes er avgjørende hvis du ønsker å ha sterke og varige mellommenneskelige forbindelser.

Disse relasjonene vil være til nytte for deg og bidra positivt til livskvaliteten til de rundt deg. Det er faktisk ingen tvil om at å bygge og forbedre dine mellommenneskelige relasjoner krever tid, innsats og dedikasjon. Resultatene vil imidlertid være uvurderlige.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.