Si meg hva du antar, så skal jeg si deg hvor du tar feil

Si meg hva du antar, så skal jeg si deg hvor du tar feil

Siste oppdatering: 19 september, 2017

Vi har alle hørt det populære uttrykket: “Si meg hva du antar, så skal jeg si deg hvor du tar feil”. Det refererer til når noen tillegger en viss dyd til seg selv. Men, før det har godt lang tid, begynner de å vise tegn på at det motsier alt det de predikerer. I dette tilfellet er det de “averterer” et trekk eller en utmerkende egenskap som en person tillegger seg selv. 

Denne samme logikken gjelder ikke hver gang noen snakker stolt om hva de er eller om noe de har gjort. Det er bare det at det er noe som avslører dem. Det er det faktum at det er “et pluss” i holdningen deres. De legger mye vekt på dette trekket, og gjerne gjør de det også alt for ofte. De veiver på det som et flagg, og deres overdrivelse av det er veldig, veldig tydelig. 

Faktisk er det slik at noen som er sunket ned i denne mekanismen, er selv sjelden klar over det. Det er heller motsatt. Det individet kan faktisk tenke som så at de framhever visse ideer eller verdier, og at de bruker dem selv som en modell, som i et ekte korstog. Innerst inne er intensjonene deres ikke å overbevise andre, men heller å overbevise seg selv om at det de framstiller er sant. Det hele skjer mens de prøver å bevise at de predikerer med konkrete handlinger og konkrete argumenter.

Du har en overdreven antagelse om det du ønsker å være, men ikke om det du faktisk er

De som virker som en stor prater, uten å faktisk å gjennomføre det han prater om, er egentlig en person som er fanget i en forsvarsmekanisme. Og med mekanisme, menes en “reaktiv formasjon”. Det er å praktisere en adferd med det mål for øye å unngå et undertrykt ønske. Med andre ord, denne personen ønsker noe som du i utgangspunktet tror er klanderverdig. Og fordi de ønsker å beskytte seg selv mot denne ubevisste impulsen, begynner de å tvinge seg selv til å gjøre det diametralt motsatte.

jente med skyer knyttet til seg

Eksemplene på dette er mange og gode. De som ønsker å spise til de sprekker, men tror at dette ønsket er klanderverdig fordi det kommer til å føre til at de blir feite og avviste av samfunnet. Og derfor dedikerer de seg selv til å på en fanatisk måte promotere dietter og det å mene at søppelmat er helt forkastelig. Eller i det tilfellet der mennesker har veldig intense seksuelle ønsker, men anser dem for å være syndige. Derfor begynner de sitt eget korstog i navnet til avholdenhet og dydighet.

Det er mye vanligere å treffe på mennesker som er ivrige etter den oppmerksomheten til visse mennesker som alltid hater eller avskyr. Denne personen lyver ikke, eller later ikke som noe på et bevisst nivå. De er ganske enkelt ikke kapable når det kommer til å gjenkjenne sine egne følelser, på grunn av et selvpålagt moralsk sensurvelde.

Gjenaktive formasjoner kan rettes mot et spesifikt aspekt, som for eksempel orden eller hygiene. Men det kan også bli et adferdsmessig mønster som til slutt blir en del av deres personstruktur og den de er. I dette tilfellet, blir det dannet en form for “falsk personlighet”, der praktisk talt alle handlingene individet foretar seg er orientert opp mot det å beholde masken deres. Disse menneskene er en type mennesker som “later som om de er noen som de ikke er.”

Du antar fordi du har et ønske om å beskytte deg selv

Det som hindrer uttrykket for et ønske, er en ekstremt rigid moralsk bevissthet eller et eksternt mandat som du er redd for å bryte. Det er årsaken til at du forsøker å være noe som du ikke er, uten at du egentlig har noen intensjon om å gjøre det. Det som lar deg identifisere deg som en reaksjonær formasjonsmekanisme har blitt plassert av hvor empatisk eller hvor overdrevne dine ord eller handlinger har utviklet seg til å bli. Ditt “nei” er for sløvt. Ditt “ja” er særlig overdrevet. Dette er signal på at det finnes et gjemt ønske som alltid guider deg mot det motsatte.

mann med blomster som dekker ansiktet

I dag er sosiale nettverk en autentisk katalog over disse mekanismene. Noen ganger virker det som om de er designet bare slik at hvert individ skal ha muligheten til å bevise at de er “noe” som de sannsynligvis ikke er. De poster smilende bilder, selv om de er langt fra så lykkelige som det de ser ut for å være på bildene. Mennesker får vite om reisene deres, om deres nye jobber, om deres nye erobringer. Men det må være noe uvisst for deg om dem hvis du virkelig har behov for at alle andre skal se dem. 

Reaktive formasjoner kan bane vei for en tvangsmessig personlighet. Du antar at du er noe som du ikke er, og for å kunne opprettholde dette selvbedraget, må du være på tå hev hele tiden. Du må konstant holde et øye på deg selv og bevise at du er verdt å ikke bli mistenkeliggjort. Situasjonen blir etter hvert helt utmattende, fordi det undertrykkede ønsket kommer til å komme tilbake igjen og igjen, helt til du føler at du er overvunnet av det.

I denne besettelsen av å holde dine ubevisste ønsker under kontroll, vil du sannsynligvis kunne oppleve en stor stressrelatert byrde. En stor indre spenning kan bli generert, mellom det som krever å bli uttrykt og den enorme anstrengelsen du må gjøre for å holde det under kontroll.

Under disse forholdene, kan styrken din bli mindre, og det er mulig at du kan utvikle tvangsmessig adferd av noe slag. Så, du bør ikke glemme at ønsker og behov, uavhengig av hva de er, er fredelige bare når du vedkjenner deg dem. Bare da kan du avgjøre, på en bevisst måte, hvorvidt du skal bære dem med deg eller ikke.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.