Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering på arbeidsplassen kan generere følelser av angst, tap av selvsikkerhet og frykt. I de fleste tilfeller vil det å bare være stille og la tiden gå gjøre situasjoner med trakassering mer alvorlige og hyppige. Derfor er en umiddelbar tilnærming alltid best.
Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Siste oppdatering: 29 september, 2021

Begrepet “seksuell trakassering” ble skapt på 1970-tallet, innenfor rammen av den feministiske bevegelsen. I begynnelsen ble det brukt for å referere til maskulin atferd på arbeidsplassen. Selv om det så ut til å være seksuelt, utførte de en maktutøvelse.

Temaet ble populært i media gjennom 1980-tallet, da en serie med skandaler som omhandlet seksuell trakassering dukket opp i det amerikanske samfunnet. Herfra gikk det veien mot loven: Seksuell trakassering gikk fra å bli betraktet som forseelse til overgrep. Til slutt ble det ansett som en forbrytelse.

Til tross for dette er seksuell trakassering fortsatt vanlig over hele verden. Ofre for seksuell trakassering er i en posisjon med stor sårbarhet, og føler ofte at de har mye å tape hvis de skulle si fra. Men det å bare stigmatisere menns atferd uten å gå dypere inn i saken hjelper imidlertid ikke. Mens menn også kan være ofre for seksuelle overgrep, for det meste fra andre menn, er det også sant at det kan være mulig for kvinner å dra nytte av en gitt situasjon ved å fremsette falske påstander om seksuell trakassering.

“Vi må ta side. Nøytralitet hjelper undertrykkeren, aldri offeret. Stillhet oppmuntrer den som plager, aldri den som blir plaget.”

– Ellie Wiesel-

Seksuell trakassering.

Identifisere seksuell trakassering på arbeidsplassen

Det er ikke alltid så lett å identifisere seksuell trakassering på arbeidsplassen, spesielt når det er et nært forhold mellom kolleger. Noen ganger er det veldig vanskelig å skille kameratskap, vitser eller litt uskyldig flørting fra seksuell trakassering. Generelt kan vi snakke om seksuell trakassering under disse tre premissene:

  • Det er ingen gjensidighet. En person kan manifestere seksuell interesse for en annen, men følelsene blir ikke gjengjeldt, og vedkommende vil ikke være gjenstand for slike manifestasjoner.
  • Det er en følelse av overtredelse, enten direkte eller symbolsk. Dette skjer når en person blir brukt som seksuelt objekt av en annen uten samtykke gjennom kommentarer, handlinger, vitser, osv.
  • Offerets respons bestemmer retningen. Overgriperen tar avgjørelser basert på om offeret tillater voldelig oppførsel eller ikke. Å bli sparket er et åpenbart eksempel på dette, men det er mer subtile måter å utøve makt på. For eksempel fryse ut, avvisning, true stabiliteten eller tilbaketrekning av privilegier.
  • Skremsel. Dette er ikke nødvendigvis trusler, men demonstrasjon av makt, enten fysisk eller hierarkisk. Offeret føler seg truet i en eller annen variant.

Typer av seksuell trakassering på arbeidsplassen

Det er to typer seksuell trakassering: fiendtlig miljø og seksuell utpressing. Begge er former for upassende press overfor en annen person. Målet er å få offeret til å utføre uønsket seksuell oppførsel. La oss se på hver enkelt type:

  • Fiendtlig miljø og seksuell trakassering. Fiendtlig, ydmykende eller truende atferd. Misbruket kan være verbalt, fysisk eller symbolsk, ubetydelig eller alvorlig, men det skjer regelmessig.
  • Seksuell utpressing. Offeret blir åpent presset til å engasjere seg i seksuell oppførsel i bytte mot noe – å beholde jobben sin, en forfremmelse, forbedrede arbeidsforhold osv.

En studie fra 2006 utført av ledelseskonsulentfirmaet Inmark S.A. påpekte at minst 60 prosent av tilfeller av seksuell trakassering på arbeidsplassen foregår fra kollega til kollega. I 14,3 prosent av tilfellene er overgriperen imidlertid en klient, i 2 prosent av tilfellene er overgriperen administrerende direktør, og i 1,3 prosent av tilfellene en underordnet. I 50 prosent av tilfellene som er ansett som alvorlige, er overgriperne hierarkiske overordnede.

En ansatt som er redd.

Hvordan kan du stoppe en overgriper?

Ofre for seksuell trakassering prøver ofte å minimere alvoret i det som skjer med dem, ofte som et middel for å rettferdiggjøre sin stillhet. Hvis det ikke skjer noe alvorlig med dem, hvorfor lage et oppstyr?

I de fleste tilfeller opphører ikke seksuell trakassering av seg selv. Tvert imot, denne typen situasjoner har en tendens til å bli kronisk. Det beste du kan gjøre er å konfrontere overgriperen på en rolig, selvhevdende måte og sette ord på det som skjer. Å identifisere hva som skjer og peke på mulige konsekvenser kan være tilstrekkelig for å stoppe en overgriper.

Når trakassering blir fysisk overgrep er rapportering den eneste veien videre. Hvis selskapet har en spesifikk protokoll for slike situasjoner, desto bedre. Ellers er det beste å kommunisere direkte til den overordnede og involvere dem i det som skjer. Det er best å gjøre det i skriftlig form og beskrive situasjonen i detalj.

Å ha så mye bevis og så mange vitner som mulig vil hjelpe saken din. Hvis selskapet ignorerer påstandene dine er det neste skrittet å søke hjelp fra myndighetene. De fleste vestlige land har for tiden lover som beskytter ofre for seksuelle overgrep. Stillhet er ikke et alternativ.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Acevedo, D., Biaggii, Y., & Borges, G. (2009). Violencia de género en el trabajo: acoso sexual y hostigamiento laboral. Revista venezolana de estudios de la mujer, 14(32), 163-182.
  • da Silva Fonseca, Thaisa, Viana Martins Portela, Ariane, de Assis Freire, Sandra Elisa, & Negreiros, Fauston. (2018). Assédio Sexual no Trabalho:: Uma Revisão Sistemática de Literatura. Ciencias Psicológicas12(1), 25-34. https://dx.doi.org/10.22235/cp.v12i1.1592

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.