Samtalegrupper for menn og dets mange fordeler

Sårbarhet ble sett ned på når det gjaldt rigid og konvensjonell maskulinitet. Takket være samtalegrupper for menn tør mange for første gang å snakke om følelser, frykt og behov; Derfor er det store terapeutiske fordeler.
Samtalegrupper for menn og dets mange fordeler

Siste oppdatering: 25 juli, 2020

Samtalegrupper for menn er en praksis med store psykologiske fordeler.  Under antikken var det vanlig med samtalegrupper for menn og nå er det endelig noen som har hentet tilbake denne fine tradisjonen og tilpasset den vår samtid. For før var det vanlig å samles rundt leirbålet for å dele historier, løse problemer, få råd og gi utrykk for sine redsler. I dag er det mange menn som opplever dynamikken i disse sammenkomstene som et trygt sted hvor de kan lytte til andre og selv bli hørt for første gang.

Det er ikke uvanlig at enkelte opplever det som rart eller uvanlig at en gruppe fremmede mennesker møtes i et rom eller et sted i skogen for å få støtte og hjelp til å gi uttrykk for frustrasjoner og tvil. Dette er spesielt vanlig blant menn ettersom det fortsatt er sjelden man ser menn dele dype, emosjonelle aspekter ved sitt liv med andre mennesker. Og spesielt ikke mennesker de ikke kjenner.

Vi lever i samfunn der maskulinitet har oppfylt et svært rigid og hegemonisk modell i flere tiår. Konstruksjonen av den maskuline identiteten har vært som en form som alle måtte tilpasse seg og følge uten spørsmål. Ettersom dets karakter har vært så rigid så har det ikke vært plass for tvil, følelser eller sårbarhet.

Michael Kimmel er grunnleggeren bak, og direktør for, Center for the Study of Man and Masculinities ved Stony Brook Universitet i New York. Heldigvis er dette maskulinitetsidealet endelig i endring. I dag kan vi snakke om mer enn én type maskulinitet. Vi kan nå snakke om en rekke former for identiteter, uttrykk og behov.

Mann ser utover en sjø i solnedgang.

Samtalegrupper for menn. Hva er det og hva er de til for?

Hvert år kommer NIE (National Institute of Statistics) med nye data gjeldende selvmord. Informasjon som alltid får oss til å reflektere over dette triste temaet. Et av punktene som leder til ettertanke er dette: Andelen av menn som tar livet av seg er tre ganger høyere enn andelen kvinner. I Spania viste det seg at 75% av alle som tar selvmord er menn. Det samme har vist seg gjeldende for andre land. Når det kommer til kjønn, så er det menn som går for den mest dramatiske avslutningen av dem alle.

Verdens helseorganisasjon har kommet med en rapport som påpeker at de ikke kan finne noen god grunn til hvorfor det ser ut som det gjør. Vi vet ikke hva årsakene er. Det vi vet er at vi savner ressurser. Eksperter på feltet, som Dr. Brené Brown, professor ved universitetet i Houston, har påpekt at menn ofte føler et sterkt press ettersom det stilles store forventninger til dem.

Å være mann har alltid vært synonymt med å være sterk, dominerende, suksessfull samt å ha evnen til streng selvdisiplin. Men i en virkelighet preget av arbeidsløshet, manglende framtidsutsikter og identitetspolitikk fører den manglende evnen til å håndtere nederlag til en opplevelse av at verden er blitt uforståelig. I de aller fleste tilfeller eksponeres menn for kjønnsroller som etterlater dem isolerte. Som et resultat av dette utsettes de for en virkelighet der det ikke finnes noen emosjonell ærlighet og der sårbarhet transformeres til sinne. Dette fører ikke sjelden til mentale helse-problematikk.

Små stenstatuer av menn står i en ring med armene rundt hverandre

Samtalegrupper for menn: Et sted der man kan knytte kontakt

Samtalegrupper for menn fremstår i dag som den beste måten å transformere og nærmest hele konseptet av maskulinitet. Dette er et sted der menn i ulike aldre og sosial bakgrunn kan komme sammen. Noe som er verdt å kommentere er at ingen av dem har møtt hverandre tidligere. Noe mange av oss er godt kjent med, er det faktum at det å snakke med en fremmed kan gjøre det lettere å kommunisere og snakke om ting som vi ikke ville ha delt med verken familie eller venner. Det har kort sagt gitt dem et trygt sted der de kan komme til uttrykk.

Hos mennesker finnes ingen ren maskulinitet eller feminitet, verken på et psykologisk eller på et biologisk plan.”

– Sigmund Freud –

I dagens samfunn påpeker og forfølger vi visse former for uttrykk og oppførsel. Menn er ikke unntatt fra opplevelsen av å bli angrepet på denne måten. Men ettersom de, i de aller fleste tilfeller, oppdras til å være sterke og skjule sine følelser, så kan disse følelsene bli til en byrde. Derfor er disse samtalegruppene en trygg plass hvor de kan åpne opp, være ærlige og få erkjennelse og støtte fra andre menn.

Hva er meningen med disse møtene?

Formålet med disse samtalegruppene er både positivt og utfordrende. Målet er å støtte mennene og hjelpe dem med å føle seg sterke, modne og gi dem forståelse og hjelp til å både helbrede sine egne skader, men også til å hjelpe andre. Det er definitivt en viktig form for forpliktelse innen området for personlig utvikling.

Fordelene og dynamikken menn kan finne i disse samtalegruppene er de følgende:

 •  Å bli hørt av andre menn med respekt og empati, uten noen form for fordømmelse.
 • Lære seg å gi uttrykk for og kommunisere sin følelser, redsler og vanskelige opplevelser.
 • Å jobbe med sin egen identitet.
 • Lære seg å be om hjelp og råd
 • Å skape et støttende fellesskap
 • Lære å høre på andre med medfølelse og empati
 • Å våge vise seg sårbar
 • Utvikle bedre selvfølelse
 • Å gjøre viktige mål og drømmer tydelige for seg selv.
 • Utvikle en stabil forpliktelse overfor seg selv og andre. Å føle seg ansvarlig, respektfull og tilstrekkelig med egne følelser og behov.
 • Å oppdatere ulike aspekter relatert til maskulinitet
To menn strekker hendene mot hverandre i en korn åker

Hvor finner man disse samtalegruppene?

Disse samtalegruppene blir stadig mer populære etter som tiden går. Landene der disse gruppene er mest populære er Storbritannia, Australia, Spania og de nordiske landene. I USA har man en lang tradisjon relatert til denne formen for samtalegrupper. For eksempel har den frivillige organisasjonen ManKind Project  jobbet med støtte og personlig utvikling hos menn i over 30 år. Og de har etterfølgere over nesten hele verden.

Til sist vil vi bare si at enhver mann som ønsker å komme i kontakt med eller ta del i denne formen for samtalegrupper ikke burde gå og tvile. Vi anbefaler dem å ta kontakt med ethvert senter eller institusjon som er spesialisert på denne typen støttegrupper. Av og til kommer store forandringer som et resultat av å ta tatt en liten avgjørelse.

” Sårbarhet er fødestedet til innovasjon, kreativitet og forandring.”

Bréne Brown –


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.