Forebyggelsesmetoder og risikofaktorer for selvmord

Selvmordsraten har betydelige konsekvenser for befolkningen som en helhet. De psykiske og sosiale konsekvensene av selvmord påvirker direkte de som er nærmest offeret.
Forebyggelsesmetoder og risikofaktorer for selvmord

Siste oppdatering: 05 mars, 2019

Hvorfor har risikofaktorer for selvmord blitt et tema som vi ikke snakker om? Hvorfor er dette tabu? For å løse et problem, er det første trinnet å bli informert om problemet. Hvis du ikke forstår problemet fullt ut, er det umulig å komme opp med en effektiv løsning.

Følgelig er det viktig å snakke om selvmord. En del av diskusjonen bør omfatte risikofaktorene forbundet med selvmordsatferd, både individuelt og miljømessig. Det er like viktig å identifisere metoder som kan bidra til å forhindre selvmord. Gjennom åpen diskusjon er det lettere å forstå problemet og vite hva vi kan gjøre med det.

Selvmord: En av de mest alvorlige sosiale problemene

Ifølge Verdens helseorganisasjon er selvmord blant de 15 største dødsårsakene over hele verden og er hovedårsaken til voldelig død. Spania, for eksempel, selv om det ikke er blant landene med høyest selvmordsrate, har en økende trend.

Det anslås at ni personer begår selvmord hver dag i Spania. Dette har blitt et alvorlig folkehelseproblem. I Norge blir det registrert 500 – 600 selvmord hvert år. Over en million mennesker begår selvmord per år over hele verden. Disse tallene har økt de siste årene. Videre er det anslått at tallene vil fortsette å stige.

Risikofaktorer for selvmord

Selvmordsraten har betydelige konsekvenser for befolkningen som en helhet. De psykiske og sosiale konsekvensene av selvmord påvirker direkte de som er nærmest offeret. En elskedes død kan påvirke venner og familie følelsesmessig, sosialt og økonomisk.

Derfor blir det stadig viktigere å studere og identifisere risikofaktorer for selvmord. Når faktorene er identifisert og forstått, kan forebyggings- og intervensjonsprogrammer implementeres. Behovet for forebygging er spesielt viktig når du tar i betraktning at selvmord er en av de tre hovedårsakene til død hos ungdom mellom 15 og 24 år.

Hvordan kan vi forhindre selvmord?

For å kunne finne forebyggende tiltak må vi først identifisere risikofaktorer for selvmord. Dette kan hjelpe oss med å forstå hvordan og når vi bør gripe inn. Likevel kan ikke alt være basert på disse faktorene. Det er mange andre viktige ting å ta hensyn til, som for eksempel hvilken type person det potensielle offeret er, hvilken livsstil de har og eventuelle stressende livshendelser som pågår som kan utløse selvmordsatferd.

Psykiske lidelser er en av de viktigste og mest utbredte når det gjelder risikofaktorer for selvmord. På grunn av dette har spesiell oppmerksomhet blitt viet til å studere denne faktoren i selvmordsoppførsel. Disse studiene er mange og har blitt utført over tid. Noen lidelser som har blitt studert i forbindelse med selvmord er bipolar lidelsedepresjon og psykotiske lidelser (for eksempel schizofreni). Følgende er andre mulige risikofaktorer:

  • Tidligere selvmordsforsøk.
  • En familiehistorie med selvmordsatferd.
  • En stressende livshendelse, for eksempel en skilsmisse eller økonomiske vanskeligheter.
  • Utilstrekkelig eller ikke-eksisterende sosial og familiestøtte.

Til tross for det vi nevnte ovenfor, er det også beskyttelsesfaktorer. Disse er definert som faktorer som reduserer sannsynligheten for selvmord selv når flere risikofaktorer er til stede. Innenfor disse beskyttelsesfaktorene er:

  • Evne til å ha sosiale forhold.
  • Selvtillit.
  • Å ha barn.
  • Sosial eller familiestøtte av god kvalitet.
Risikofaktorer for selvmord

Gode muligheter for å forebygge selvmord

Basert på denne informasjonen kan vi konkludere med at selvmord er mer enn et sett med individuelle faktorer. Følgelig forårsaker ikke en psykisk lidelse i seg selv selvmord. Miljøet spiller også en stor rolle.

På samme måte er det beskyttelsesfaktorer både på person- og miljønivå. Dette er gunstig. Jo mer beskyttelse en person har mot å begå selvmord, jo mindre sannsynlig er det at de vil gå gjennom med selvmordsatferd. Det er også lettere å forhindre selvmord hos noen som har flere beskyttelsesfaktorer.

Alt ovenfor kan bidra til å reversere de voksende selvmordsratene. Derfor vil et godt alternativ være å designe forebyggingsprogrammer rettet mot personer som, på grunn av deres situasjon, passer profilen til noen som er i fare. Dette programmet kan også forbedre eventuelle beskyttelsesfaktorer som eksisterer eller utvikle nye.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.