Religion er en gåte vårt sinn kan forklare

Vi lever i en verden som er full av religion og spiritualitet, men dette går utover bare å be. La oss se hva dens implikasjoner er i samfunnet.
Religion er en gåte vårt sinn kan forklare
Roberto Muelas Lobato

Skrevet og verifisert av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Siste oppdatering: 13 desember, 2023

Religion kom som en eldgammel nødvendighet, det er i det minste hva vi tror, og den har fulgt oss til i dag uten noen tegn til at den kommer til å forsvinne. Hvis du tar en titt på historien ser du at religion, hvis vi kan snakke om det på generelt grunnlag, har hatt mange variasjoner. For eksempel har vi de monoteistiske religioners fødsel, de som ber til en enkelt Gud.

Gudene har også forandret seg mye gjennom århundrene og har tatt mange forskjellige navn og former. Det er guder du ikke har lov til å skape noen representasjoner av og andre som har fantastiske former. Disse formene er noen ganger også relatert til dyr.

“Stol på Gud med hele ditt hjerte; Han viser ofte sin barmhjertighet når håpet er på sitt tørreste.”

-Miguel del Cervantes-

Religion har også klart å bli institusjonalisert. Folk har skapt sosiale institusjoner i religions navn som er ment å gi eller forbedre tjenester som utdanning og helse. Den negative siden av dette er at det også har vært store kriger i religionens navn. Folk har også begått mange forbrytelser og urettferdigheter basert på hellige tekster som de ofte feiltolker.

Forklaringer

Det finnes mange forklaringer som folk har lagt fram for å prøve å forklare religionens fødsel og liv gjennom århundrene. En av de beste forklaringene er at den tjener formålet med å gi svar på spørsmål vi aldri har kunnet svare på. Men det er ikke den eneste forklaringen folk har gitt.

Hender holder solen

Nedenfor forklarer vi deg noen av disse forsøkene på å forklare religionens fødsel og liv:

  • Religion kom som et resultat av at man tok medisiner. Folk som tok hallusinogene stoffer hadde uvanlige visjoner og de endte med å tolke det som meldinger “utenfra”. Noen shamaner og heksedoktorer tok medikamenter for å komme nærmere gudene eller kommunisere med dem for å ta avgjørelser. Kanskje tok de ikke alltid disse stoffene med vilje. Så det er fornuftig at deres tolkninger forbindes med guddommelige vesener.
  • En annen forklaring sier at religion startet som en måte å forklare de naturlige fenomenene på, som ikke hadde noen logiske tolkninger. Det var noen fenomener som var vanskeligere for oss å forklare overbevisende, som f.eks. regn og torden. Folk kunne ikke finne en logisk måte å tolke disse på, og det førte til at de skapte guder. Så da var disse gudene de som forårsaket fenomenene som folk rasjonelt ikke kunne forklare.
  • Oppveksten til religion virker også som en slags idol-tilbedelse. Folk begynte selv å tilbe og idolisere bestemte personer for sine ord og handlinger. Denne tilbedelsen førte til at folk skapte religioner basert på disse personene.
  • Den siste forklaringen sier at religion etablerte seg som en kognitiv tilpasning. Dette er mentale funksjoner, prosesser og tilstander. De har et spesielt fokus på prosesser som forståelse, konkludering, beslutningstaking, planlegging og læring. Dette er et av de mest aksepterte synspunktene innen biologi og psykologi.

Vi stoler på Guder

Ifølge en bok av Scott Atran, In Gods We Trust, forsøker religion å overføre gener med en predisposisjon mot en viss atferd, gruppevalg og miming eller imitasjon. Religion er ikke en lære eller en institusjon, det er ikke engang en tro. Ifølge Atran eksisterer religion på grunn av det menneskelige sinns nysgjerrighet om livet, som fødsel, alderdom, død, det uventede og kjærlighet.

For å forstå dette perspektivet må du innse at religion er vanskelig å forstå, og ofte går dets doktriner mot intuisjon. For eksempel er det meningen som noen religioner gir til ofre. Å følge en religion eller en annen kan være ekstremt kostbart og i enkelte tilfeller tar det til og med liv. Hvis vi veier religionens positive og negative egenskaper, kan de til og med komme ut likeverdige. Dette betyr at folk sannsynligvis ikke velger religioner bare basert på deres fordeler.

“Mannen finner Gud bak hver dør vitenskapen er i stand til å åpne.”

-Albert Einstein-

Par ute i solnedgang

I stedet kan vi se religion som en ikke-adaptiv konsekvens til de adaptive egenskapene hos menneskelig forståelse. Det vil si at religion er en tilpasning på det kognitive nivået. Men det er ikke adaptivt i seg selv hvis vi ser på alle ulemper og fordeler. Religion, akkurat som andre kulturelle fenomener, er resultatet av et møte mellom kognitive, atferdsmessige og fysiske medier. Det kommer også fra de økologiske begrensningene i våre sinn.

Psykologiske fakulteter som skaper religion

Religion kommer fra visse psykologiske fakulteter som tilpasser oss til livsbetingelsene. Her er noen av disse fakultetene:

  • Primære og sekundære affektive programmer: Følelsene vi føler og hvordan vi tolker dem har en direkte innvirkning på våre samspill med andre mennesker. Å tro på en religion gjør det slik at vi har forskjellige affektive svar hos vår gruppe enn vi gjør med andre grupper. Selvfølgelig vil våre svar være mer affektive med medlemmer av vår egen gruppe. Denne måten å uttrykke følelser på var bra for vår evolusjon fordi det gav de gruppene vi tilhørte fordel.
  • Sosial intelligens: Sosiale gruppeliv banet vei for ulike tolkninger som fungerte for å beskytte gruppen. Å velge en gud eller en annen kommer fra å tilhøre en bestemt gruppe. Og dette valget ender opp med å skape forskjellene mellom grupper. Forskjellen mellom deres valg virker for å regulere og legitimere forholdene som grupper med forskjellige guder etablerer. Og dette gir fordeler til vår egen gruppe.
  • Kognitive moduler: Dette er de mentale rammene som regulerer vår tolkning av handlinger og ritualer. Folk forstår og rettferdiggjør disse modulene gjennom religion. Vi forstår og godtar alle ritualene fra vår religion. I mellomtiden virker noen ritualer fra andre religioner merkelige og umulige å forstå. Ritualene og handlingene til en bestemt gruppe vil fortsette gjennom disse rammene.

Som mennesker har vi en tendens til å oppdage effekten av eller årsaken til en handling, selv om det ikke finnes en. For eksempel stammer vår tro på det overnaturlige fra samme kognitive tilpasning som våre forfedre hadde. De tolket lyden av en bris som rystet en busk som tilstedeværelsen av en sabeltanntiger.

Denne tolkningen var nyttig fordi den hjalp folk til å overleve. I denne forstand var overnaturlige handlinger bare et biprodukt av evolusjonen som kom fra våre rovdyrsdetekteringssystemer.

Fra dette synspunktet er religion det redskapet som våre sinn bruker til å gi troverdige tolkninger til hendelser som vi ikke er sikre på. Vårt sinn reproduserte disse mekanismene og rammene gjennom evolusjon for å sikre at vi skulle tilhøre en gruppe og overleve.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.