Psykiske lidelser som går i familier: arv eller oppdragelse

Hvis flere i en familie har en psykisk lidelse, kan dette skyldes genetikk, men også miljømessige og pedagogiske faktorer. Vi forteller deg mer nedenfor.
Psykiske lidelser som går i familier: arv eller oppdragelse
Elena Sanz

Skrevet og verifisert av psykologen Elena Sanz.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

I slektstreet til mange familier er det tilbakevendende psykiske lidelser. I noen tilfeller er de de samme lidelsene, og i andre er de forskjellige. Dette stiller spørsmålet om disse hendelsene er tilfeldige. Deler pasienter spesifikk genetikk? Eller er det familiemiljøet og oppdragelsesmønstrene som ligger bak de psykiske lidelsene som går i familier?

Dette er et spørsmål som har interessert forskere i flere tiår og som det har blitt utført betydelig forskning på. Foreløpig peker funnene i samme retning: Det er en kombinasjon av arv og oppdragelse som gir opphav til psykiske lidelser.

Er psykiske lidelser arvelige?

Genetiske faktorer spiller en viktig rolle i utvikling av psykiske lidelser. Faktisk ser visse kliniske tilstander ut til å ha en betydelig genetisk belastning. Dette betyr at de ofte manifesterer seg hos flere medlemmer av samme familie.

Ifølge noen studier har disse menneskene arvet en genomisk arkitektur som disponerer dem for å lide av psykiske lidelser. Derfor er det mulig å identifisere noen mutasjoner eller genetiske endringer som er ansvarlige for disse delte psykiske lidelsene.

Det er imidlertid viktig å fremheve flere aspekter:

  • Genetisk arv er ikke avgjørende. For eksempel tyder forskning på at risikoen for å lide av schizofreni i den generelle befolkningen er én prosent. Dette øker til seks-ti prosent hvis en av foreldrene lider av lidelsen, og 50 prosent hvis begge gjør det. Derfor, til tross for de økte sjansene, er det også mulig at individet aldri vil utvikle sykdommen.
  • Sykdommer er ikke arvelige, men disposisjoner er. Dette betyr ikke bare at genetikk ikke er avgjørende, men også at et individ ikke trenger å utvikle samme lidelse som sine slektninger. De kan utvikle en mye mildere variant eller til og med en annen lidelse. For eksempel, i en familie med disposisjon for angst, kan ett medlem lide av generalisert angstlidelse mens et annet har sosial fobi.
kvinne i frykt
På et generelt nivå er en disposisjon for visse tilstander og psykiske lidelser arvelig.

Påvirkning av miljø og oppdragelse

Tatt i betraktning at genetisk arv ikke er en definitiv betingelse for å utvikle en psykisk lidelse, må vi fokusere på miljø og oppdragelse.

Faktisk spiller miljøet og omstendighetene vi vokser opp i en avgjørende rolle. I denne forbindelse påvirkes psykiske lidelser som forekommer i familier av følgende prosesser:

Epigenetikk

Gener og miljøer samhandler på en tettere og mer relevant måte enn vi kanskje tror, og de gjør det hovedsakelig gjennom epigenetikk. Denne mekanismen regulerer uttrykket av gener. Det betyr at informasjonen i et individs DNA blir oversatt basert på deres erfaringer med miljøet.

Epigenetikk påvirker hvordan et individ reagerer på miljøfaktorer. Derfor påvirker det sannsynligheten for at de utvikler en psykisk lidelse som et resultat.

De mest overraskende funnene i denne forbindelse kommer fra studier utført med tvillingpar. I denne forskningen hadde bare en tvilling av hvert par en psykisk lidelse, og utelukket dermed enhver genetisk årsak. Forskningen konkluderte med at epigenetikk er ansvarlig for tilstedeværelse eller fravær av sykdommen.

Tilknytningsbånd

Båndene som knyttes til hovedomsorgspersonene i barndommen kan fungere som en risiko eller beskyttende faktor mot utvikling av psykiske lidelser. Dermed er risikoen lavere hos et spedbarn som etablerer en sikker tilknytning og nyter å få dekket sine grunnleggende behov på alle nivåer.

Tvert imot er de barna som er ofre for omsorgssvikt, overgrep eller likegyldige eller ambivalente omsorgspersoner mer sårbare for mulige utløsere av en psykisk lidelse. Faktisk kan disse tidlige tilknytningsopplevelsene til en viss grad motvirke den genetiske disposisjonen for en lidelse. Alternativt kan de forverre den.

Modellering

Vi må huske at foreldre er de første referansene for et barn. Det er takket være foreldrene at barn lærer hvordan de skal tenke, føle, oppføre seg og tolke verden. Følgelig, hvis en av foreldrene (eller begge) har en psykisk lidelse, er det sannsynlig at de tilbyr en utilstrekkelig modell. Denne tas av barnet.

Kanskje lærer de å oppfatte eller delta med mer fokus på de negative sidene ved virkeligheten. Dette er en risikofaktor for depresjon. Alternativt kan de lære å være altfor årvåkne, forsiktige og redde. Disse faktorene er assosiert med angstlidelser.

Å se hvordan de som er nærmest reagerer, håndterer følelsene sine og fungerer i verden, betyr at barnet antar disse mønstrene som sine egne. Hvis de ikke er de mest passende, kan de skade deres mentale velvære både på kort og lang sikt.

En forelder med dårlige sosiale ferdigheter eller dårlige mestringsstrategier er bare i stand til å vise avkommet det samme. Dermed vil vanskelighetene som de selv opplever trolig gjenta seg hos barna sine.

Livserfaringer

Til slutt, selv med den beste oppdragelsen og omsorgen, er det visse livshendelser som kan utløse utbruddet av en psykisk lidelse.

For eksempel er tap av et nært familiemedlem, bli misbrukt eller mobbet, oppleve sosioøkonomiske vansker eller mestring av stort stress i barndommen alle risikofaktorer.

Trist gutt, som skildrer psykiske lidelser som går i familier.
Stressende livshendelser kan bidra til utviklingen av en psykisk lidelse.

Psykiske lidelser som går i familier: handling og forebygging

Når det er psykiske lidelser i familier, vil det sannsynligvis skape bekymring hos familiemedlemmer når de vurderer å få barn selv. Det er uunngåelig at de lurer på om noen lidelser vil overføres til deres egne barn. Men i virkeligheten kan vi ikke kontrollere genetisk arv, selv om det heldigvis aldri er avgjørende. Når det er sagt, kan vi kontrollere uttrykket og måten miljøet bidrar på.

Derfor er det viktig å prøve å eliminere risikofaktorer og forbedre de beskyttende. For eksempel å tilby trygge bånd, og kjærlige og respektfulle oppdragelsesmiljøer. Videre å utdanne i intelligens og emosjonell mestring. Siden det er samspillet mellom arv og miljø som bestemmer mental helse, la oss prøve å bidra positivt så mye som mulig.

Det kan interessere deg ...
Genetikk – Kan du arve depresjon?
Utforsk Sinnet
Les det hos Utforsk Sinnet
Genetikk – Kan du arve depresjon?

Forskere har brukt mye tid og resurser på å studere årsakene til depresjon, og de er spesielt interessert i å se på om du kan arve depresjon eller ...


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Dempster, E. et al. ‘Disease-associated epigenetic changes in monozygotic twins discordant for schizophrenia and bipolar disorder’, Human Molecular Genetics doi: 10.1093/hmg/ddr416
  • Mardomingo, M. J. (2015). Epigenética y trastornos psiquiátricos. PediatríaIntegral, 524.
  • Salamanca-Gómez, F. (2008). Genómica y esquizofrenia. Gaceta Médica de México144(6), 547-548.

Innholdet på Utforsk Sinnet er utelukkende til for informasjons- og læringsformål. Det erstatter ikke diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.