Psykisk misbruk: de usynlige slagene gjør vondest

Psykisk misbruk: de usynlige slagene gjør vondest

Siste oppdatering: 28 desember, 2017

Det er enkelt å identifisere fysisk misbruk. Men, hva med psykisk misbruk, de usynlige slagene? Dette er ikke noe man kan se, men er et «usynlig» misbruk hvor alt sitter igjen i personen mens resten av verden ikke får kjennskap til det. Fysisk misbruk kan kobles til psykisk misbruk. Det er faktisk grunnlag for å påstå at psykisk misbruk kan finne sted uten fysisk misbruk, men at man ikke kan snakke om fysisk misbruk uten at det er ledsaget av psykisk misbruk.

“Psykisk misbruk ødelegger en person helt. Trakassering, en følelse av at man blir overvåket, at man ikke føler seg elsket. Det er også smertefullt med stillhet, et kaldt eller foraktelig blikk.”

-María José Rodríques de Armenta-

Misbrukeren vet at ordene deres har makt. Det er derfor han eller hun bruker dem. Psykisk misbruk er faktisk mer effektivt enn fysisk misbruk. Disse etterlater arr som gir problemer som varer i lang tid.

Mange personer bekrefter at disse usynlige slagene sårer mer enn hvilket som helst fysisk misbruk. Mange foretrekker heller et fysisk slag enn å bruke flere år på å komme seg over problemer forårsaket av psykisk misbruk.

Jeg blir såret av ordene dine

Kvinne og fugl med nøkkel

Med psykisk misbruk følger ord som sårer, ord som får deg til å føle deg liten og ord som viser forakt … I begynnelsen gjøres dette veldig subtilt. Den misbrukte personen merker ikke selv hva som foregår, og glir sakte men sikkert inn i misbrukerens spill.

Med psykisk misbruk søker man etter å undertrykke den andre personen uten at han eller hun er bevisst ved dette. Ønsker du å vite hvordan du oppdager en psykisk misbruker? Her er noen karaktertrekk som du kan være oppmerksom på ved en psykisk misbruker:

  • Personen fornærmer deg, roper til deg, latterliggjør deg, nedvurderer deg og får deg til å føle at du og livet ditt ikke er verdt noe. Dette blir gjort på en slik måte at du føler deg takknemlig for at du til tross for alt dette er i et forhold.
  • Personen er ekstremt sjalu og kontrollerer deg hele tiden. Du er hans mest dyrbare besittelse men også hans mest foraktede. Dette henger ikke sammen og forvirrer deg, men du underkaster deg det likevel.
  • Personen holder deg borte fra venner og familie og kontrollerer hvem du er sammen med og når andre får lov til å ha tid sammen med deg eller ikke. Avgjørelser blir tatt for deg, og du er han eller hennes marionett. Du er ikke lenger fri men en person som er underlagt ønskene og nykkene til den andre.
  • De kontinuerlige truslene får deg til å føle en konstant frykt. Personen kan true med å forlate deg eller med andre ting som er svakheten din.
  • Det emosjonelle og seksuelle presset som blir utøvd ovenfor deg gjør at du utvikler skyldfølelser. Dette får deg faktisk til å føle deg skyldig i noe som du ikke er skyldig i. Med andre ord vet personen hvordan han eller hun skal snu situasjonen til sin fordel når det kommer til absolutt alt.

Dersom du har møtt en person med noen av disse karakteristikkene tidligere har du mest sannsynligvis vært i kontakt med en person som utøver psykisk misbruk. Det er derimot mulig at denne personen noen ganger også utøver fysisk vold dersom det psykiske misbruket ikke har den ønskede effekten. Dette er derimot ikke noen som synes å skje «ofte».

Jeg ønsker å frigjøre meg fra de usynlige slagene dine

Kvinner holder tråder

Sannheten er at det er vanskelig å hjelpe en person som opplever psykisk misbruk da personen også kan ha vanskeligheter med å la seg hjelpe. For det første vet ikke personene om dette er riktig å gjøre eller om hun eller han fortjener å stå imot. Misbruket gjør at man tenker at man fortjener denne situasjonen, at man ikke er en bra person og at man fortjener den dårlige behandlingen.

Det er nå snakk om et ødelagt selvbilde. Et knust selvbilde, et liv uten mening, omringet av smerte, frykt og en trang til å tilfredsstille en som kontinuerlig skader deg. Selv når man er bevisst på det psykiske misbruket og øyeblikket har kommet for å lete etter hjelp, står man ovenfor en forferdelse: Hvor får du tak i den?

Det er en grunn til at psykisk misbruk skjer i det skjulte. Hvordan beviser du at du har blitt utsatt for et misbruk? Det er dine ord mot overgriperen sine og det er fortsatt mange skeptiske mennesker som tror at dette er oppdiktet eller at du er i ferd med å bli gal.

Det kan også være at du, selv om du er bevisst på at denne personen påfører deg smerte, ønsker å fortsette og beskytte personen. Det er mange ofre som forsvarer sine overgripere. Dette er hva som har fått navnet «Stockholmsyndromet».

“Men for meg er det det andre misbruket som er viktig. Det som ikke etterlater seg merker på huden.”

-Walter Riso-

Det er nødvendig å poengtere at selv om det er en større andel kvinner enn menn, opplever også menn psykisk misbruk.

Videre er det viktig å vite hvordan man oppdager psykisk misbruk, og hvordan man kan hjelpe den misbrukte personen dersom hun eller han er mottakelig for hjelp. Det hender derimot noen ganger at vi ikke kan gjøre noe til tross for iherdige forsøk. Mental slitasje foregår slik at overgriperen til slutt oppnår sitt sanne mål. Dette foregår med andre ord helt i det skjulte …

Kvinne går på line i luften

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.