PERMA-modellen, en vitenskapelig teori om lykke

Tror du det er mulig å øke trivsel og lykke ved å vurdere fem ting? Dette er hva PERMA-modellen handler om. Dagens artikkel vil diskutere det slik at du kan praktisere det.
PERMA-modellen, en vitenskapelig teori om lykke

Siste oppdatering: 18 mars, 2021

Å eie følelsene dine er viktig uansett om de er positive eller negative, så lenge lykke er sluttresultatet. Det er imidlertid også viktig å være klar over at det finnes måter å øke tilfredshetsnivået ditt på. For eksempel PERMA-modellen av Martin Seligman.

Videre kan trivselsnivået endres drastisk ved å øke kvaliteten og kvantiteten til fem spesifikke faktorer. Det virker utrolig, men Seligman utviklet denne modellen for dette spesifikke formålet. Fortsett å lese for å finne ut hva det er og hvordan du kan praktisere det for å bli lykkeligere.

“Autentisk lykke kommer fra å heve standarden for deg selv, ikke ved å rangere deg selv mot andre.”

– Martin E.P. Seligman –

Fornøyd kvinne.

Oppdag PERMA-modellen

Martin Seligman, ansett som den positive psykologiens far av noen, utviklet denne modellen, også referert til som teorien om lykke. Det er en beskrivelse av hva folk velger for å være lykkeligere.

Det ser ut til at denne modellen er en utvidelse av en treveis livsmodell for lykke. I følge den vurderte Seligman tre ruter for å starte på veien til lykke. De ligner faktisk på faktorene i PERMA-modellen.

  • For det første tar det hyggelige livet sikte på å øke de positive følelsene i nåtid, fortid og fremtid.
  • Det gode livet handler om å sette potensialet ditt i sving for å oppnå at opplevelsene flyter.
  • Et meningsfylt liv handler om utvikling av mål som går utover det personlige.

PERMA er forkortelsen for de fem faktorene som ligger til grunn for denne teorien. Du er i ferd med å lese om dem nærmere. Vær oppmerksom på at å jobbe med og utvikle hver av dem vil bidra til å øke nivåene av optimisme, motivasjon og tilfredshet. Disse faktorene må imidlertid oppfylle følgende betingelser:

  • De må bidra til trivsel.
  • De skal fremme en persons trivsel og er ikke en metode for å oppnå noen av de andre variablene.
  • Til slutt må de måles og defineres uavhengig av resten av variablene i denne modellen.

Som Seligman sier bør de ikke alle jobbes med på samme nivå. Å utvikle dem skal aldri føles som en plikt. Du må være grundigere med de du identifiserer deg mest med. Han forklarer at denne modellen bare er en beskrivelse av hva lykkelige mennesker gjør, det er ikke resept.

P – Positive følelser

Denne delen består av å øke positive følelser, ikke å kamuflerer negative. Dette er bare verktøy for å overvinne dem.

Positive følelser lar deg oppleve tilfredshet med livet og dermed være i stand til å forbli positiv til tross for ugunstige omstendigheter. Noen eksempler kan være kjærlighet, ro og glede.

E – Engasjement (forpliktelse)

Dette er en pakt du må inngå med deg selv, med all din makt og styrke, for å oppnå harmoni og komme inn i en tilstand av flyt eller optimal aktiveringstilstand.

Denne tilstanden av flyt eller følelsen av en strøm er det du vanligvis føler når du blir involvert i aktiviteter. Med andre ord, du fokuserer virkelig på dem og opplever en følelse av å bli stoppet i tide. Som du kan se handler det om å forplikte deg til å søke etter aktiviteter som fører deg til en flyttilstand.

R- Relasjoner (forhold)

Som sosiale vesener er relasjoner de viktigste og uerstattelige kildene til velvære og tilfredshet. Dette er fordi det utgjør en kilde til støtte og beskyttelse.

Tilfredsstillende forhold er et must for riktig utvikling, så du må ta vare på forholdet til familie, venner og kolleger. Denne faktoren innebærer forbedring av sosiale forhold, så du må også inkludere forbedring av dine sosiale ferdigheter og verktøy.

M- Mening og formål

Dette poenget handler om å finne den slags livsbetydning som går utover dine egne individuelle mål. Du må strekke deg utenfor deg selv. Det handler om hva du kan gjøre for verden.

Dermed vil alle dine mål og prestasjoner ha en mye mer transcendental bakgrunn, og det vil gi dem større sosial verdi og moral.

A- Oppnåelse (Accomplishment)

Denne handler om å sette mål som øker følelsen av kompetanse og autonomi når du oppnår dem.

PERMA-modellen i praksis.

Å sette PERMA-modellen ut i praksis

For å jobbe med modulen positive følelser, gjør en øvelse med å forestille deg enhver situasjon.

Når det gjelder forpliktelse bør du lage en liste over aktivitetene som vanligvis gir deg flyt. Deretter forplikter du deg til å gjøre det ukentlig, månedlig eller årlig (avhengig av mulighetene dine).

Det første du må gjøre for å forbedre sosiale forhold er å evaluere dem. Dette er fordi å utforske kvantitet og kvalitet bør gi deg ledetråder om hvilke av dem som krever mer oppmerksomhet og arbeid.

En god måte å finne mening i livet ditt er å stille deg enkle spørsmål hver dag, for eksempel: Hva er mitt formål? Hvorfor er jeg her? Hvordan kan jeg forbedre min måte å være på i verden? Da vil svaret mest sannsynlig vekke ønsket om å bli involvert i meningsfulle aktiviteter

Avsluttende notater om PERMA-modellen

Å være klar over prestasjonene dine, uansett hvor små, er en fin måte å bli oppfylt og motivert på. Faktisk oppfordrer det deg til å fortsette å sette mål og streve for å nå dem.

Som du kan se er det en enkel modell å følge, og den har mange fordeler. Nå er det opp til deg å sette alt ut i livet og dra nytte av den selv. Husk å jobbe med deg selv. Du vil sette pris på det!


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.