Paradoksal kommunikasjon: 6 nøkler til å forstå det

Kommunikasjon er en kompleks og noen ganger uheldig prosess. Watzlawick gir oss noen nøkler til å forstå den.
Paradoksal kommunikasjon: 6 nøkler til å forstå det
Sara Clemente

Skrevet og verifisert av Psykologen og journalisten Sara Clemente.

Siste oppdatering: 13 mars, 2024

Hvorfor er det slik at vi noen ganger sier “ja” når det i hodet vårt er et helt klart “nei”? Hvorfor foretrekker vi å forbli stille og ikke si noe, selv om det vi ønsker er helt klart for oss? Hva kan være årsaken til dette? Svaret er paradoksal kommunikasjon.

Dag etter dag finner vi oss selv oppslukt av et stort antall relasjoner. Derfor er grunnlaget for og samtidig målet med menneskelig kommunikasjon å forstå hverandre. Er det så vanskelig?

Ja, men nei, og det helt motsatte

Forhold vi oppretter og holder ved like sammen med andre, bestemmes i stor grad av måten vi kommuniserer på. Så, det som ikke er sagt, antagelser, løgner eller tvetydigheter er ikke gode venner med kommunikativ klarhet.

Det som er spesielt med paradoksal kommunikasjon er at det er en motsetning som oppstår fra en korrekt konklusjon om konstante premisser. Selv om det kan virke som et puslespill, vil dette eksempelet på en samtale mellom mor og datter hjelpe deg med å forstå konseptet.

 • “Vennen, hjelp meg med å dekke på til middag”
 • “Mamma, jeg tenkte kanskje at jeg ikke blir til middag i dag. Jeg lurer på om jeg skal bli med en venn på kino, er det ok?”
 • “Vel, det er opp til deg…”
Mor og datter kommuniserer

Selv om moren tydelig ønsker at datteren blir til middag, gjør ordene hennes at det er datteren som må ta valget. Moren tenker en ting, og sier det motsatte og datteren må trekke konklusjonen om at moren ønsker at hun skal bli. Dette fører til en intern konflikt om å erkjenne morens skjulte hensikt versus å forholde seg til ordene som faktisk ble brukt. Uansett hva datteren gjør vil det påvirke moren, noe som igjen vil føre til endringer i forholdet mellom de to. Dette er et eksempel på paradoksal kommunikasjon.

Hvis moren hadde sagt hva hun egentlig ville, ville hun sagt noe som:

“Nei, det er bedre om du blir her og spiser med oss. Du kan gå på kino med vennen din en annen dag.”

Hver dag møter vi på situasjoner som dette, hvor vi så vidt er klare over dynamikken. Det er tydelig at innholdet i beskjeden ikke er det eneste som er viktig. Intensjonen bak den er like viktig.

Paradokset er preget av tvetydighet

“Fortell det til meg, så vil jeg roe meg ned”, kan egentlig bety “ingenting du kan si eller gjøre vil roe meg ned”. En ting, og dens motsatte betydning.

Paradoksal kommunikasjon er basert på alle de ulike måtene vi kan tolke den samme meldingen på. Vi tviler på andres hensikter og velger å tolke det de sier på en måte som passer oss, eller som hva vi tror de mener.

Poenget er at denne forklaringen vi konstruerer ikke trenger å passe eller i et hele tatt ligne, på det som den andre personen ønsket å dele med oss. Eller kanskje de gjør det. Det er her det oppstår usikkerhet, forvirring og misforståelse. 

Jo mer konkrete vi er med hva vi vil si, desto mindre rom er det for tvetydighet. Dette gir bedre kvalitet til vår kommunikasjon med andre.

Logikken bak Watzlawicks teori om misforståelse

Paul Watzlawick var en østerriksk teoretiker og psykolog som er en referanse innen psykoterapi. Hans forskning forsøkte å forklare hvorfor det noen ganger er så vanskelig å forstå metakommunikasjon og så lett å gjøre det motsatte: å unngå kommunikasjonen. For å forstå dette, kan det være lurt å bli kjent med hans 5 aksiomer om kommunikasjon:

 • “Det er ikke mulig å ikke kommunisere”. Kommunikasjon skjer hele tiden. Vi sender til og med ut meldingene vi ikke ønsker å dele. Stillhet er også kommunikasjon.
 • “Alle kommunikasjonsbudskap består av et innholdselement (hva du snakker om) og et relasjonselement (konteksten av kommunikasjonen).”
 • Kommunikasjonssekvenser organiseres gjennom punktuering. Naturen av et forhold er avhengig av måten hver person organiserer kommunikasjonen mellom dem på. Den kommunikative prosessen er avhengig av både sender og mottaker.
 • Det er to typer menneskelig kommunikasjon: digital og analog. Vi vil snake mer om begge nedenfor.
 • Kommunikasjonsutveksling kan være symmetrisk eller komplementær. Dette er avhengig av begge partene i forholdet.
To menn representerer paradoksal kommunikasjon

Det er to typer menneskelig kommunikasjon

Ifølge Watzlawick finnes det to ulike språk mennesker kan bruke for å uttrykke det samme innholdet. Disse to typene, som vi nevnte ovenfor, er analog og digital.

 • Digital: hva som blir sagt. Dette betyr ikke at de har å gjøre med datamaskiner. Det refererer til selve innholdet i beskjeden. Det som er forståelig, direkte og som ikke behøver å oversettes. Når noen sier “jeg trenger mer kjærlighet”, “jeg er veldig lykkelig”, “jeg vil at du skal verdsette meg”. Da behøver du ikke å tolke det. Meningen og ordene som brukes til å forme den, møtes i midten.
 • Analog: det de virkelig mener. Hva slags intensjoner eller bakgrunn ligger bak disse ordene? Denne typen kommunikasjon krever at vi legger til en mening basert på kontekst og ikke bare ordene som brukes.

I eksempelet vi brukte tidligere, sender moren ut begge disse typene kommunikasjon til datteren sin:

 • Digital: “Det er ditt valg om du blir til middag eller går på kino.”
 • Analog: “Bli her, fordi du vet at det er det jeg forventer.”

“Double bind”-hypotesen

På samme måte som at komminikasjonstypene vi snakket om ovenfor kan samsvare, kan de også motsette seg hverandre. Språk og ord har ikke en dobbel betydning i seg selv. Det er vi som lager den dobbelte meningen.

Forfattere som Bateson, Jackson, Haley og Weakland fordypet seg i dette fenomenet. De snakket om eksistensen av en “double bind”: paradokset skaper motsigelse. De studerte denne typen av paradoksal kommunikasjon hos pasienter diagnostisert med schizofreni.

Med resultatene de samlet gjennom forskningen sin, forsøkte de å forklare hvordan familiekontekst og kommunikasjon påvirker utseende og vedlikeholdet av denne sykdommen. De definerte “double bind” som et sykt forhold som har de følgende egenskaper og karakteristikker: 

 • Det oppstår når en svært intens eller emosjonelt ladet situasjon finner sted.
 • Det er paradoksal kommunikasjon: to motstridende meldinger utstedes samtidig. Mesteparten av tiden, er en muntlig og den andre ikke-verbal. De typene kommunikasjon vi diskuterte tidligere (digital og analog) stemmer ikke overens.
 • Det er ulik makt i forholdet mellom personen som utsteder meldingen og personen som mottar den. Personen som utsteder meldingen, forhindrer den andre i å dechiffrere og å snakke om motsetningen. På same måte gir de deg ikke rom til å handle. Uansett hva du gjør, sitter du fast mellom en stein og et hardt sted.

Hvordan ser “bouble bind”-hypotesen ut?

Bateson illustrerte “double bind”-hypotesen med et veldig avslørende eksempel. Han viste en familie der den eldre broren hele tiden plaget sin yngre bror. Hans yngre bror, på toppen av det hele, var et veldig sjenert barn.

Mobbingen når et visst punkt og den yngre broren skriker med frustrasjon og impotens når han føler seg mobbet. Konsekvensene er at den elde broren slutter å plage han, men foreldrene straffer den yngre broren for å skrike.

I denne situasjonen mottar barnet to helt motstridende meldinger. På den ene siden må han uttrykke sine følelser for å bli akseptert (å ikke bli mobbet). På den andre siden må han la være å uttrykke sine følelser for å bli akseptert på en annen måte (hvis du viser dem, er det konsekvenser). Hvilken melding bestemmer han seg for å følge?

Forfatterne konkluderte med at “double bind” er en dysfunksjonell og ubalansert kommunikasjonsform som desorienterer og forvirrer folk. Mottakeren vet ikke hva han kan forvente, og dette fører til en rekke mulige forstyrrelser og vanskeligheter i forholdet til andre og til seg selv.

Far og datter kommuniserer

Som vi kan se, er vi omgitt av paradoksal kommunikasjon og dobbeltobligasjoner. Eksempler på dette kan være når finner et skilt som sier “ikke les dette”, eller noen som råder deg “vær mer spontan” eller “ikke vær så føyelig”. Alle søker motstridende svar i forhold til hva de annonserer.

Vi anbefaler dette videoutdraget. Det gir eksempler på paradoksal kommunikasjon og “double bind” i en familiekontekst.

Slik kan paradoksal kommunikasjon skape konflikt i parforhold

Når det oppstår problemer i romantiske forhold, er ofte grunnen en mangel på gjensidig kommunikasjon. På same måte som med familien vår, formidler vi også motstridende meldinger om hva vi føler eller hva vi ønsker til vår partner.

 • Kone: “I dag hadde jeg en utmattende dag på jobben. Og på toppen av det har ungene rotet til stuen når de lekte der!”
 • Mann (tenker): “Hva vil hun? Jeg kom nettopp hjem og er sliten også. Du spør meg ikke om jeg kan rydde det opp, sant?”
 • Mann (sier): “Så, hvorfor rydder du det ikke opp?”

Måten mannen svarer sin kone på, er avslørende. Han antar ikke bare at hans kone indirekte ber han om å ta opprydningen; hans svar er også helt ute av kontekst og på grensen mot uhøflighet.

Det beste alternativet ville ha vært om han spurte henne: “Vil du at jeg skal hjelpe deg å rydde opp? Kan jeg hjelpe deg? Hva trenger du?”. Men, i stedet har han bestemt seg for, basert på sin tro og dypt-sittende antagelser, at hennes intensjon er å ikke rydde i det hele tatt.

kommunikasjon i parforhold

Hva betyr det for forholdet?

Dette gjenspeiler at begge ikke overfører sine intensjoner med nok klarhet. I tillegg er ikke paradoksal kommunikasjon bare en “engangshendelse”, men har en snøballeffekt. Vanligvis dras det fra samtale til samtale og kan bli kronisk i forholdet.

I parterapi kan terapeuten se hvordan et par rister med bevegelser og deler ut aggressiv kritikk, samtidig som de forkler deres fiendtlighet med et språk som virker kjærlig, eller vice versa.

Å identifisere paradokset hjelper noen ganger med å kunne lese den andre parten, å vite hva de tenker, selv om de forblir stille. Derimot kan det på andre tidspunkt skje at vi ikke er villige til å forstå, det kan generere veldig skadelige konsekvenser for forholdet og også store konflikter. Vi insisterer på at for å kunne kommunisere ordentlig, er det første vi må gjøre å forstå oss selv.

“Dine antagelser er dine vinduer til verden. Vask dem en gang i blant, ellers vil ikke lyset slippe inn.”

-Isaac Asimov-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.