Panpsykisme: En fantastisk teori om bevissthet

Panpsykisme er en disruptiv teori fremsatt av noen filosofer og nevrovitenskapspersoner. Den foreslår at menneskelig bevissthet bare er en av mange typer i det kjente universet.
Panpsykisme: En fantastisk teori om bevissthet
Sergio De Dios González

Vurdert og godkjent av psykologen Sergio De Dios González.

Skrevet av Edith Sánchez

Siste oppdatering: 26 desember, 2022

Panpsykisme er en teori som hevder at alt som eksisterer har en form for bevissthet. Dette inkluderer dyr og planter, men også livløse gjenstander. Vi snakker ikke om en merkelig avhandling som har kommet ut av ingensteds, men en tilnærming foreslått av noen store filosofer og nevrovitenskapspersoner.

I dag er den rådende ideen at bare en høyt utviklet hjerne, som et menneskes, kan gi opphav til fenomenet bevissthet. Panpsykisme deler imidlertid ikke denne ideen. I stedet foreslår den at alt som eksisterer har en viss grad av selvbevissthet, selv om det kanskje ikke er det samme som hos mennesker.

Denne saken er kontroversiell og debatten er langt fra over. Når det er sagt, har noen milepæler blitt passert som viser at panpsykisme er langt mer enn en forbigående teori. Et eksempel på dette er Cambridge-erklæringen, der bevissthet hos dyr eksplisitt ble diskutert.

“Alle dyr, fra mennesker og ned til meitemark er ved bevissthet.”

– Christof Koch, nevroforsker –

kvinne som tenker på å lære av erfaring
Teorien om panpsykisme forsvarer at alt har en samvittighet eller sjel.

Panpsykisme

Panpsykisme er en teori som sier at alt som utgjør universet har en slags indre opplevelse og derfor en form for bevissthet. Imidlertid er ikke alle panpsykister så radikale. Noen introduserer bare levende vesener, inkludert mikroorganismer, i sine kategorier. Andre tror at det til og med er en viss bevissthet i et sandkorn.

Dette er ikke en ny teori. Faktisk var Thales fra Milet overbevist om at alt som eksisterer hadde bevissthet. Fra denne ideen ble den berømte setningen født: “Alle ting er fulle av guder”. Platon tenkte i lignende baner, det samme gjorde Leibniz, Spinoza og Bertrand Russell.

I middelalderen hevdet Giordano Bruno at alt skal ha en sjel eller et livsviktig prinsipp. Men med positivismens fremmarsj gikk panpsykismen i bakgrunnen. Teorien ble faktisk først styrket igjen på 1970-tallet, med skikkelser som filosofene Thomas Nagel og fremfor alt David Chalmers.

Bevissthetens mysterium

David Chalmers er en av filosofene som har studert panpsykisme mest. Han antyder at bevissthet, til tross for fremskritt, fortsetter å være et mørkt emne som vi fortsatt har mye å lære om. Han hevder at man generelt sett kan snakke om et ‘lett’ problem og et ‘vanskelig’ angående det bevisste.

Det lette problemet med bevissthet forklarer bevisste fenomener vitenskapelig. For eksempel å identifisere øyeblikket og måten øyet fanger en bestemt farge på og observere delene av hjernen som aktiveres. Det vanskelige er at det ikke er mulig å vite hvordan hvert enkelt subjekt selv opplever denne situasjonen. Med andre ord: Hvordan ser du rødt? Er den røde du ser den samme røde som jeg ser?

Chalmers og teorien om panpsykisme hevder at hvert individ har indre opplevelser som ikke kan oppdages med vitenskapelige verktøy. Det ‘noe’ som slipper unna registrene ville være bevissthet, sett på som en individuell opplevelse. Den store amerikanske nevrovitenskapsmannen Christof Koch tror at alle levende ting vet at de er i live.

sinn med lys
Mange filosofer og vitenskapsmenn har holdt seg til panpsykisme gjennom historien.

Livløse gjenstander

Som vi nevnte tidligere, snakker den mest radikale panpsykismen om en slags bevissthet selv i livløse objekter. Ved første øyekast virker denne ideen absurd, så hva er den basert på? Keith Frankish skrev en artikkel i 2016 der han tar opp dette interessante emnet.

Frankish er professor i Brain and Mind-programmet ved universitetet på Kreta, Hellas. I artikkelen sin påpekte han at et elektron har masse og ladning (materie og energi). Masse uttrykkes som motstand mot akselerasjon og ladning som en respons på elektromagnetiske felt. Dette beskriver hva som skjer med et elektron, men forklarer ikke hva et elektron er. Med andre ord, det er ingen måte å vite hvordan du opplever deg selv.

Panpsykisme er en av de teoriene som vi kaller motbevisste. Sunn fornuft sier at det bare er liv hvis det er bevegelse og at det bare er bevissthet hvis det er tanke i de termene vi forstår det. Noen filosofer og nevrovitenskapspersoner tror imidlertid at dette ikke er tilfelle. Det er liten tvil om at vi kommer til å høre mye om dette emnet i årene som kommer.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Chalmers, D. J. (1997). The conscious mind: In search of a fundamental theory. Oxford Paperbacks.
  • Gault, R. Panpsychism and the Problem of Consciousness.
  • Jáuregui, C. (1994). Experiencia interna y subjetividad en la refutación kantiana del idealismo problemático. Revista de filosofía DIÁNOIA40(40), 177-187.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.