Seks ulike typer bevissthet

Et av menneskets største mysterier er bevissthet, selv om det er en av de mest kjente og daglige opplevelsene du kan ha. I denne artikkelen skal vi gjennomgå seks forskjellige typer.
Seks ulike typer bevissthet

Siste oppdatering: 14 april, 2022

Bevissthet er en mental prosess der du er i stand til å oppfatte din individualitet med dine tanker, følelser, minner, sansinger og miljøer. Det er takket være denne evnen at du er i stand til å gjenkjenne, forstå og bedømme din egen og andres eksistens. I hovedsak er bevissthet opplevelsen av deg selv og verden rundt deg.

Etter hvert som du utvikler deg i ulike sammenhenger, endres dine erfaringer og din forståelse av andre og deg selv. Disse endringene fører til tilsynekomsten av forskjellige former for bevissthet som hjelper deg å koble deg til det som skjer i virkeligheten, både innvending og utvendig. Videre skal vi undersøke seks ulike typer bevissthet.

Seks ulike typer bevissthet

Blant ulike typer bevissthet som finnes i mennesket finner vi følgende:

1. Individuell bevissthet

Dette er den typen bevissthet du har om deg selv i en bestemt kontekst. Gjennom den kan du finne ut hva som er bra og dårlig for deg, slik at du kan lage livsplaner. Individuell bevissthet fremmer anerkjennelsen av selvet, av å være en spesiell person og forskjellig fra andre.

Imidlertid kan individualiteten som denne bevisstheten fordyper deg i, ende opp med å fremmedgjøre deg fra verden og fra andre mennesker. Selv om denne formen for bevissthet lar deg kjenne deg selv, kan den også forårsake eller forverre følelsen av ensomhet.

En illustrasjon av global bevissthet.

2. Sosial bevissthet

Sosial bevissthet lar deg kjenne andre og samfunnet. Gjennom den er du i stand til å resonnere om hva som er best eller verst for samfunnet og å forstå deg selv som et sosialt vesen knyttet til et fellesskap som går langt utover deg.

Takket være denne bevisstheten er du i stand til å gjenkjenne problemene og behovene som folk har i en gruppe eller et fellesskap. Det er viktig i kampen for sosial transformasjon, frigjøring, rettferdighet og sosial velferd. Av og til blir denne typen bevissthet overskygget av dagens modeller for individuell kompetanse, hvor forbindelsen mellom deg, som sosialt vesen og bevisstheten om din egen eksistens, utvannes (Tum, 2012). 

3. Emosjonell bevissthet

Denne typen bevissthet refererer til evnen du har til å bli klar over dine egne og andres emosjoner. Den er sammensatt av tre elementer (Bisquerra og Pérez, 2007):

  • Å bli bevisst dine egne emosjoner. Evnen til å oppfatte dine egne følelser og emosjoner nøyaktig og identifisere og merke dem.
  • Å navngi emosjoner. Effektiviteten i din bruk av et passende emosjonelt vokabular og uttrykk tilgjengelig i din kulturelle kontekst.
  • Forstå emosjoner følelser. Evnen til nøyaktig å oppfatte andres emosjoner og perspektiver og empatisk engasjere seg i deres emosjonelle opplevelser.

4. Tidsbevissthet

Dette angår din bevissthet om tidens gang. Denne typen bevissthet er også en bevissthet om deg selv. Faktisk er tid noe du er, den utgjør deg. Derfor er tidsbevissthet en bevissthet om deg selv.

Forståelsen av at tiden flyter fra nåtiden til fremtiden skyldes i stor grad din bevissthet om tid. Å oppfatte deg selv i den tidslinjen er en grunnleggende egenskap ved bevisstheten som konfigurerer deg. På denne måten ender vi alle opp med å være en fortid som har sluttet å eksistere og en fremtid som ennå ikke eksisterer ( Cox, 2020).

5. Psykisk bevissthet

Denne typen bevissthet refererer til evnen til å undersøke deg selv og til å undersøke og analysere din situasjon i verden. Psykisk bevissthet er også preget av å la deg gjenkjenne betydningen av dine og andres handlinger. Det hjelper deg å forstå motivene og intensjonene som ligger til grunn for all oppførsel.

Psykisk bevissthet er knyttet til evnen til å se sammenhenger mellom tanker, følelser og handlinger for å lære betydningen og årsakene til opplevelser og atferd (Appelbaum, 1973). Det innebærer en prosess med refleksjon over de psykiske prosessene, relasjonene og betydningene gjennom de affektive og intellektuelle dimensjonene (Hall, 1992).

6. Moralsk bevissthet

Dette er bevisstheten du har om regler og moralske standarder. Den utfordrer deg om hva du bør gjøre, om hva som er rett og galt, om godt og ondt. Gjennom moralsk bevissthet kan du skille mellom hva som anses som godt, akseptabelt og passende, og hva som anses å være dårlig, upassende eller malplassert.

Moralsk samvittighet er basert på fornuft og eksistensen av ytre elementer som gjør at dens riktighet kan vurderes (Valderrama og López, 2011). Dommene du avgir fra den er til stede i hver handling du utfører. Muligheten for å handle i samsvar med den tilsvarer et ønske om å være i samsvar med din tro og verdier.

Disse typer bevissthet lar oss bekrefte at all bevissthet kommer fra en relasjonsprosess, fra interaksjon mellom et subjekt og et objekt. Det er en intensjonell prosess som alltid involverer noe annet. Faktisk er bevissthet alltid bevissthet om noe. Det kan være individet, samfunnet, tiden, følelser, sinnet eller moralen. Det finnes ingen bevissthet isolert fra verden, den er alltid relatert til den.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Appelbaum, S. A. (1973). Psychological-mindedness: Word, concept and essence. International Journal of Psycho-Analysis54, 35-46.
  • Bisquerra, R. y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. UNED Educación XX1, 10, 61-82.
  • Cox, G. (2020). Guía existencialista para la muerte, el universo y la nada. Alianza Editorial.
  • Hall, J. A. (1992). Psychological-mindedness: A conceptual model. American Journal of psychotherapy46(1), 131-140.
  • Tum, R. M. (2012). Humanismo y conciencia social: herramientas para transformar el mundo. Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional, (2), 13-27.
  • Valderrama, A. y López, R. (2011). Conciencia moral: ampliando su aplicación en salud. Aspectos teóricos y prácticos de los juicios de conciencia en Chile. Acta bioethica, 17(2), 179-188.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.