Slutt å forestille deg og begynn å oppleve virkeligheten: Gestaltterapi

Slutt å forestille deg og begynn å oppleve virkeligheten: Gestaltterapi

Siste oppdatering: 28 januar, 2018

Forestilling åpner døren til fantasi, men den distanserer oss også fra virkeligheten og tar oss ut av nåtiden. Skaperen av gestaltterapi, Fritz Perls, snakker om hvordan denne terapien inviterer oss til å leve i nåtiden. Vi kan gjøre dette ved å kvitte oss med våre antakelser om fremtiden.

Bare med føttene på marken vil vi kunne koble til nåtiden. Andre ting, uansett hva deres konsekvenser kan være, skjer ikke akkurat nå.

Gestaltterapi faller innenfor humanistisk psykologi, som ser mennesket som et globalt vesen. Et som har sinn, følelser og kropp som sammen danner en helhet. Denne typen terapi hjelper folk å ta ansvar for hva som skjer med dem og oppmuntrer deres personlige vekst. Det er psykoterapi som går utover klinikken og inn i virkeligheten.

“Gestaltterapi skiller seg mer ut for hva den unngår å gjøre enn ved hva den gjør. Den hevder at det er nok å være bevisst; at for at en forandring skal skje, er det ikke nødvendig med noe annet enn nærvær, å være bevisst og ansvarlig.”

-Claudio Naranjo-

Påvirkninger av gestaltterapi

Denne stilen av psykoterapi ble skapt på 50-tallet av Fritz Perls, psykiater og lege. Han kombinerte sin tilnærming med de av sin kone, psykolog Laura Perls. Den inkluderte prinsippene fra gestaltpsykologi, med begreper som figur og bakgrunn, for å skape en spesifikk terapi.

Gestaltterapi legger stor vekt på oppfattelsen av individet som helhet. Ifølge Perls har mennesket en tendens til å fullføre sin eksistens, selv om gestaltet (på tysk, form eller figur) kan forbli ufullstendig og gjenta tidligere problemer uten å la nye komme til overflaten.

en kvinnes silhuett

Noen av påvirkningene som ble inkludert i Gestalt-terapi var: psykoanalyse, med studiet av forsvarsmekanismer; østlige religioner som buddhisme; eksistensiell filosofi; fenomenologi; teater; og psykodrama, blant mange andre. Forfattere som Paul Goodman og Isadore From bidro også. De har fokusert på å gå utover terapien og utvide det til forskjellige sosiale og personlige sfærer.

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en tilnærming som fokuserer på potensialet til hver person. Den ser individet med egne ressurser og evne til selvregulering. Det er en terapeutisk tilnærming som fokuserer mer på fremgang enn på innhold. Terapeuten vil vanligvis ikke spørre “hvorfor?” Og i stedet vil spørre “hvordan?” Tanken er å forstå prosessen og ikke nødvendigvis årsakene til atferden.

Gestaltteori legger stor vekt på subjektive fysiske følelser og emosjoner, og prøver å bidra til å låse opp problemene klienten jobber seg gjennom. Denne tilnærmingen deler mye med mindfulness-praksis, siden den ber folk om å akseptere hva som skjer i stedet for å prøve å kjempe imot det.

I tillegg er et av de grunnleggende konseptene realisering eller “bevissthet”. Det vil si bevisstheten i dagens øyeblikk. Det setter spontanitet foran kontroll. Å leve hva man går gjennom i stedet for å unngåelse og motstand. For eksempel, hvis du føler en følelse, kan gestaltterapi oppfordre deg til å uttrykke den fremfor å holde den inne.

De grunnleggende konseptene for gestaltterapi

Hovedformålet med gestaltterapi er å hjelpe folk til å støtte seg selv bedre og være mer oppmerksomme på det ansvaret de har for sitt eget psykiske velvære. Visse viktige konsepter brukes til dette. De er:

Erkjennelse

Bevissthet er et grunnleggende skritt. Individet trenger å se hvordan de tenker, føler og handler under spesielle forhold. Når disse tre aksene ikke er justert, er det betydelig ubehag. Omstendigheter kan bare endres i nåtiden hvis det er bevissthet.

“Her og nå”

I gestaltterapi er nåtiden forstått som det eneste mulige scenariet, siden det leves som en “helhet.” Derfor, hvis en terapeut og klient jobber med noe i fortiden, tilnærmer de seg det som om det skjedde i nåtiden.

For eksempel, hvis en person ble mobbet i fortiden, vil terapeuten be dem om å forklare opplevelsen som om det skjedde akkurat nå. Ved å gjøre dette gir terapeuten dem muligheten til å huske tidligere følelser og jobbe med dem her og nå.

Ansvar

Terapeuten inviterer klienten til å ta ansvar for deres oppførsel, deres tanker og deres følelser, selv om de er negative. Å ta ansvar gir mer frihet og autonomi. På denne måten er de bedre i stand til å akseptere sine feil og lære av dem. Et eksempel som brukes mye er å få personen til å snakke i førsteperson og eie sine ord.

Hva er rollen til en gestaltterapeut?

En gestaltpsykoterapeut går veien sammen med personen eller klienten (de bruker vanligvis ikke pasienten fordi de ser personen som en aktiv deltaker). De letter vekstprosessen. I denne tilnærmingen er det terapeutiske forholdet horisontalt, noe som betyr at terapeuten ikke vet mer enn klienten.

en terapeut som gir støtte i gestaltterapi

Psykoterapeuten legger bare til rette. Hun gir ikke råd, men hjelper personen med å finne de ferdighetene han trenger for å håndtere seg selv og bli sterkere. Dermed er personen “ekspert” på sitt eget liv, og det er ingen andre som kan fortelle ham hva han skal gjøre. Så ansvar er gitt tilbake til klienten og personlig autonomi respekteres.

Kort sagt, målet med gestaltterapi er å legge til rette for en prosess der klienten kan ta ansvar for sine følelser og godta kostnadene med å leve i kongruens med dem. Ærlighet, åpenhet og nåtid er grunnleggende verdier i gestaltterapi.

Litteraturliste:

Peñarrubia, F. (1998). Terapia Gestalt: La vía del vacío fértil. Alianza Editorial.

Martorell, JL. (2008). Psicoterapias. Ediciones Pirámide.

Latner, Joel (1994). Fundamentos de la Gestalt. Cuatro Vientos.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.