Ondsinnet narsissisme, ifølge Erich Fromm

For Erich Fromm var ondsinnet narsissisme en del av den femte essensen ved menneskelig ondskap. Dette er mennesker som føler seg bedre enn andre, som mangler empati og som er besatte av å ha den udelte oppmerksomheten til alle som omgir han eller henne.
Ondsinnet narsissisme, ifølge Erich Fromm
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 18 november, 2022

Erich Fromm definerte ondsinnet narsissisme i 1964. Han beskrev det som en tilstand der individet kjennetegnes av grandios, antisosial og fiendtlig oppførsel. Personer med denne diagnosen avhumaniserer enhver situasjon de befinner seg i. Deres mangel på empati og machiavelliske stil kan være til skade for andre mennesker.

I dag får vi som regel de samme assosiasjonene når vi hører andre snakke om en narsissistisk personlighet. Våre tanker går kanskje til den overfladiske personen som ikke gjør annet enn å ta bilder av seg selv og legge dem ut på sosial medier. Et annet eksempel kan være den personen som alltid setter seg selv først og ignorerer verden rundt seg. Ondsinnet narsissisme går derimot mye lengre.

En form for ondskap

Erich Fromm snakket om det han anså for å være den femte essensen av menneskelig ondskap. Etter å ha bevitnet hendelsene under andre verdenskrig så ville denne psykoanalytikeren, sosial-psykologen og humanistiske filosofen med tysk-jødisk opprinnelse legge grunnen for hva han, etter egen overbevisning, anså for å være den mest alvorlige patologien av dem alle. Den der individ er kapable til å utføre voldshandlinger.

Vi må anmerke at man innen nevrovitenskapen og psykologien i dag bruker ulike definisjoner for å forstå og forklare ondskap. Men Fromm var en foregangsperson i sine forsøk på å vise hvordan narsissisme er roten til mye farlig, menneskelig adferd. Denne teorien er også svært interessant fra et klinisk perspektiv.

En ung, svartkledd kvinne bak et knust vindusglass

Kjennetegn ved ondsinnet narsissisme

Det er spesielt ett viktig aspekt vi bør tenke på. Forsker Dr. Goldner-Vukov utførte en studie ved University of Michigan der han konkluderte at ondsinnet narsissisme er en alvorlig tilstand. Allikevel hadde man innen psykiatrisk forskning og litteratur glemt denne problematikken i flere tiår etter at Erich Fromm først definerte den.

I følge Goldner-Vukovs arbeid handler det om en personlighetsforstyrrelse som har forferdelige konsekvenser. I løpet av de seneste årene har vi hørt stadig flere snakke om denne tilstanden. Blant annet har vi kunnet observere flere politiske scenarier preget av en oppførsel som, i følge eksperter, kan tilskrives ondsinnet narsissisme.

Vi skal nå gi dere et godt eksempel på dette. John Gartner, som er psykoterapeut ved John Hopkins Hospital i Baltimore og kjent for sine biografier om politiske personligheter, la merke til noe iøynefallende. Ifølge ham er Donald Trump et tydelig eksempel på denne personlighetsforstyrrelsen. Samtidig påpekte han at det ikke finnes noen former for behandling for denne lidelsen. Den er irreversibel.

La oss se nærmere på noen av de viktigste trekkene ved denne tilstanden.

Ekstrem narsissisme og antisosial oppførsel

Den narsissistiske personlighetsforstyrrelsen hører hjemme blant gruppen av B-personlighetsforstyrrelser i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Noe vi er godt kjent med innen feltet for psykologi og psykiatri er at ingen personlighet eller lidelser noensinne kommer til å passe perfekt inn i en bestemt kategori.

Når det er sagt så er ofte trekk fra andre tilstander en del av det store bildet. Ondsinnet narsissisme er en kombinasjon mellom de mest uttalte formene for narsissisme og den antisosiale atferden som er så vanlig innen psykopatiske lidelser.

  • En stor følelse av pompøsitet
  • Manglende empati
  • Manglende anger
  • Impulsivitet
  • Forakt for andre menneskers rettigheter
  • En tendens til bedrag og destruktiv adferd

Ondsinnet narsissisme er ikke avhengig av bekreftelse eller oppmerksomhet utenfra

Et vanlig trekk ved narsissisme er et tilbakevendende behovet av å alltid være i oppmerksomhetens sentrum. Deres lave selvfølelse krever bekreftelse, godkjennelse og beundring til alle tider. Men det er ikke tilfellet med ondsinnet narsissisme. De som lider av denne personlighetsforstyrrelsen har fullt og helt antatt sin rolle som overlegen og magnifikk. De tviler ikke et sekund på sin egen status eller fortreffelighet. Det eneste de er ute etter er å posisjonere seg så bra som mulig på det sosiale og profesjonelle nivå, uavhengig av situasjon eller kontekst.

Erich Fromm beskriver dem på følgende måte: “De føler seg mektige på grunn av kvaliteter de mener tilkom dem ved fødselen. Jeg er bedre enn deg og altså behøver jeg ikke bevise noen ting. Jeg behøver ikke å interagere eller gjøre en innsats heller. Jeg beveger meg lengre og lengre vekk fra virkeligheten jo lengre jeg holder på dette bildet av egen storhet.”

Paranoide tanker og sadisme

Den amerikanske psykoanalytikeren med østerriksk opprinnelse, Otto Kernberg, studerte også ondsinnet narsissisme. I følge ham defineres denne profilen av følgende kjennetegn:

  • Paranoide tanker. De har en tendens til å tro at alle rundt dem konspirerer mot dem. Deres polariserende måte å tenke gjør at de deler verden inn i de som er med dem og de som er mot dem. Derfor mistror de også mennesker som er annerledes, som er uenige eller som rett og slett ikke passer inn i deres rigide versjon av virkeligheten.
  • Sadisme. Disse personene nøler ikke med å ta i bruk manipulasjon, tøff kritikk, forakt, ydmykelser eller brutale midler for å oppnå det de vil. Det mest forbløffende aspektet ved dem er at de ofte ser ut til å nyte av å oppføre seg på denne måten mot andre.

Ondsinnede narsissister trenger bare de rette omstendighetene for å bli tyranner

Nå som vi vet alt dette blir det store spørsmålet: er ondsinnede narsissister rett ut farlige? Svaret er tydelig og bekreftende. Å ha en forelder, partner, sjef, kollega eller en annen viktig person i ditt liv, med denne profilen kan være svært skadelig.

For kort tid siden stilte en gruppe amerikanske psykologer og psykiatriker spørsmål ved den mentale stabiliteten til den sittende presidenten. Definisjonen ondsinnet narsissisme ble igjen lagt på bordet. Noe som fikk samtlige til å reflektere over hvilke farene dette kan innebære. Men for mange er ikke Trump annet enn det mest produktive nettrollet historien har sett så langt.

Allikevel påpeker eksperter at for ondsinnede narsissister kreves det bare de rette omstendighetene for at deres indre tyrann skal dukke opp. Derfor er det viktig at vi holder betydningen av denne psykologiske lidelsen i bakhodet og begynner å fokusere på viktigheten Erich Fromm gav den i sin tid.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.