Omsorgssvikt og emosjonell forsømmelse av barn

Omsorgssvikt og emosjonell forsømmelse av barn
Judith Francisco

Skrevet og verifisert av psykologen Judith Francisco.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

WHO definerer barnemishandling eller dårlig behandling som et bredt spekter som påvirker mennesker under 18 år. De sier at det inkluderer “alle former for fysisk og/eller emosjonelt dårlig behandling, seksuell mishandling, omsorgssvikt eller uaktsom behandling, eller kommersiell eller annen utnyttelse, noe som resulterer i faktisk eller potensiell skade på barnets helse, overlevelse, utvikling eller verdighet i sammenheng med ansvarsforhold, tillit eller makt” (WHO, 2003).

I denne artikkelen skal vi fokusere på forsømmelse, eller omsorgssvikt. Dessverre er det ofte at vi slår på nyhetene og hører om barn som er låst inne hjemme, helt forsømte på alle måter, skitne og underernærte. Dette er akkurat det vi snakker om når vi snakker om omsorgssvikt.

Men hva er omsorgssvikt? Er det mer enn en slags forsømmelse? Hva gjør denne typen mishandling med et barn? Vi skal se litt nærmere på disse spørsmålene nå.

En definisjon av omsorgssvikt, og forskjellige typer

Omsorgssvikt er definert som en slags mishandling som medfører konstant svikt av barnets foreldre eller foresatte. De oppfyller ikke minimumsstandardene for ernæring, renslighet, klær, legehjelp, utdanning, sikkerhet og/eller hengivenhet. Med andre ord oppfyller de ikke barnets fysiske og emosjonelle behov.

Trist barn på huske

Det er to svært forskjellige typer forsømmelse:

 • Fysisk/kognitiv omsorgssvikt: Dette har å gjøre med barnets fysiske behov. Dette er ting som ernæring, klær, hygiene og medisinsk behandling. Denne typen forsømmelse betyr at de voksne som har ansvaret for barnet, enten aldri eller sjelden tar vare på barnets behov.
 • Emosjonell omsorgssvikt: Dette har å gjøre med en konsistent mangel på respons til signaler (gråt, smil), emosjonelle uttrykk og atferd som søker intimitet og samhandling. Det innebærer også mangelen på en stabil voksenfigur som forsøker å samhandle med barnet.

Videre har vi valgt å fokusere på emosjonell omsorgssvikt, for å belyse de mange konsekvensene av denne typen forsømmelse.

Tegn på emosjonell omsorgssvikt

Det er tre store tegn på emosjonell omsorgssvikt, og de involverer disse atferdene:

 • Ignorering: Dette skjer når foreldrene ignorerer barnets ønske og behov for samhandling. De viser ingen emosjoner når de bruker tid sammen med barnet sitt. For eksempel er det foreldre som bare samhandler med barnet sitt når de absolutt må. De viser absolutt ingen hengivenhet, omsorg eller kjærlighet.
 • Å nekte psykologisk oppmerksomhet: foreldrene nekter å starte behandling hvis barnet har et alvorlig emosjonelt- eller atferdsproblem. I dette tilfellet har spesialister fortalt foreldrene at barnet deres trenger å få en form for behandling for deres problem. Men foreldrene nekter å la barnet få behandlingen.
 • Forsinket psykologisk oppmerksomhet: I dette tilfellet nekter de ikke nøyaktig for profesjonell behandling, men de utsetter den så lenge de kan. Dette kommer inn i spill når barnet har et ekstremt, åpenbart emosjonelt eller atferdsproblem (for eksempel forsøk på selvmord).
Redd jente med kosebamsen sin

Forskjellige variabler i omsorgssvikt av barn

Disse atferdene er svært vanskelig for oss å forestille oss i forholdet mellom foreldre og barn. Det er vanlig å lure på hva slags familier som mest sannsynlig vil kunne anklages for omsorgssvikt på denne måten. Vel, mange studier er enige om enkelte variabler som spiller en rolle i omsorgssvikt:

 • Romantiske forhold med oppturer og nedturer. Dette betyr at de har problemer med å kommunisere, og det er ikke en god maktbalanse.
 • Konfliktfylte relasjoner til den utvidede familien. For eksempel spør de ikke besteforeldrene om hjelp når de trenger noen til å ta vare på barna.
 • Foresatte med lite eller ingen sosiale relasjoner. De har ingen kontakt med sine naboer og/eller venner. De ber heller ikke om hjelp når de behøver det.
 • Ingen voksen tar ansvar for husarbeidet, så en av barna må gjøre det.
 • Å bo i små rom hvor hygiene og sikkerhet er svært lave. For eksempel har de ikke viktige ting som varmt vann i huset sitt.
 • Dårlige foreldrevaner som involverer oppmerksomhet og omsorg. Foreldrene forstår ikke deres barns behov. De har et negativt syn på barna sine, kommuniserer nesten aldri med dem, og bruker aldri tid med dem.
 • Foreldre eller foresatte med svært lavt utdannelsesnivå. Foreldrene har så vidt gått på noen skole, og bryr seg ikke om deres barns suksess der heller.
 • Foreldrene/foresatte har et ustabilt arbeidsliv. Selv når de jobber, er jobbene vanligvis midlertidige og gir dem ingen tilfredshet.
 • En historie av omsorgssvikt. Minst en av foreldrene/foresatte var et offer for omsorgssvikt som barn. Det er veldig vanlig at de ikke ønsker å snakke om den tiden av livet deres.

Et komplisert problem

For å konkludere, er emosjonell omsorgssvikt et svært komplisert problem med mange faktorer. Men bare fordi det er komplisert betyr det ikke at det ikke trenger umiddelbar oppmerksomhet. Faktisk har studier vist at på langt sikt kan konsekvensene bli enda mer alvorlige enn ved fysisk overgrep.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.