Når jobben blir et mareritt

Jobben innebærer ofte ekstremt lange timer, vanskelige skift, og umuligheten av å forene arbeidsliv med sosialt eller familieliv. Den beste intervensjonen er å fjerne kilden til stress. Men hvis dette er umulig, hva kan du gjøre?
Når jobben blir et mareritt

Siste oppdatering: 30 desember, 2022

Vi er alle utsatt for ulike kilder til press i hverdagen. Som regel dedikerer vi åtte timer hver dag til arbeid, noe som gjør det til en av de viktigste kildene til stress. Når jobben blir et mareritt, kan du føle deg undervurdert, utbrent og hjelpeløs.

Heldigvis har du som menneske stor tilpasningsevne. Noen ganger kan imidlertid kravene til jobben din overanstrenge deg, noe som gir visse tilpasningsproblemer. Dette påvirker oss alle på forskjellige måter.

Stresset kvinne på jobb
Jobbstress kan ha alvorlige konsekvenser for arbeidstakernes fysiske og emosjonelle helse.

Arbeidsstresshåndtering

Den mest effektive strategien er å eliminere kilden til stress. Kanskje du kan endre noen av måtene arbeidet ditt er organisert på for å øke tilpasningsevnen din.

Du kan for eksempel endre timeplanen din og gå over til et fast skift. En av fordelene med dette (for eksempel å jobbe fra 7 til 15) er at det lar deg forene deg med ditt sosiale liv og familieliv. Du kan ikke gjøre dette hvis du jobber ulike skift.

Strategier for å gripe inn mot arbeidsstress

Noen ganger er det veldig vanskelig eller nesten umulig å eliminere kilden til stress. Hvis dette er tilfelle, trenger du visse strategier som lar deg møte situasjonene som gjør deg ukomfortabel.

Arbeidsrelaterte stressforebyggende programmer lærer deg personlige ferdigheter som hjelper når jobben blir et mareritt. De fokuserer på ulike mål. For eksempel måten du oppfatter arbeidsrelaterte situasjoner på, måten du håndterer dem på, eller de forskjellige emosjonelle reaksjonene du opplever.

1. Generelle teknikker

Målet med disse teknikkene er å øke eller styrke dine personlige ressurser slik at du kan håndtere stress. Noen generelle strategier er:

 • Utvikle god fysisk form gjennom regelmessig trening. Trening øker kroppens fysiske motstand mot effekten av stress. Det øker også din psykiske motstand. Det er fordi trening tvinger deg til å skifte fokus for oppmerksomheten din. Dette letter hvile og gjenoppretting av din mentale aktivitet.
 • Spise godt. Et godt kosthold vil gi deg energi til å svare på livets krav generelt, og arbeidet spesielt.
 • Sosial støtte. Sosiale relasjoner med referansegruppen din hjelper deg med å tilpasse og fremme integrering. Dine sosiale grupper kan være en reell kilde til psykisk hjelp for deg.

2. Kognitive teknikker

Formålet med kognitive teknikker er å fremme alternative måter å oppfatte, tolke og evaluere situasjoner på. Det finnes mange teknikker av denne typen. Her er det noe:

 • Kognitiv restrukturering. Den søker å gi måter og prosedyrer for å omorganisere måten du oppfatter og tolker en situasjon på. Målet er å fremme mer tilpasningsdyktige tanker og tolkninger av arbeidssituasjoner.
 • Systematisk desensibilisering. Denne teknikken tar sikte på å redusere angst- og fryktreaksjoner på situasjoner som er truende. Når du blir utsatt for din frykt, setter du i praksis responser som er uforenlige med angst.
 • Stressinokulering. Du lærer og utvikler mestringsferdigheter, som fungerer som ‘psykiske antistoffer’. Det er som å få en vaksine når kroppen din reagerer og kjemper mot inntrengeren. Når det gjelder stress, oppnås det via trening i pusteteknikker, avspenning eller problemløsning.

3. Fysiologiske teknikker

Disse teknikkene tar sikte på å redusere overflødig fysiologisk opphisselse mens det samtidig reduserer det medfølgende emosjonelle og fysiske ubehaget. I bunn og grunn søker de å lære deg å slappe av og puste. Her er to eksempler:

 • Pustekontrollteknikker. Det finnes flere eksempler på disse. Målet deres er å oppnå bedre oksygenering i kroppen, slik at du kan oppnå gunstige effekter umiddelbart.
 • Tankeavslappingsteknikker. Meditasjon er verdt å nevne her. Det hjelper deg å oppnå fysiologiske endringer. Det er fordi du fokuserer oppmerksomheten på andre aktiviteter og kobler fra kildene til stresset ditt.
Kvinne som mediterer på jobb
Å slappe av i musklene som har akkumulert emosjonell spenning hjelper tankene dine til å slappe av.

4. Atferdsteknikker

Disse teknikkene fremmer alternativ, mer adaptiv atferd. De inkluderer:

 • Selvhevdelsestrening. Denne kvaliteten øker selvfølelsen din og reduserer dermed effekten av stress. Det består i å utvikle kapasiteten som lar deg uttrykke dine følelser, ønsker og behov fritt, klart og utvetydig til de rundt deg.
 • Trening i sosiale ferdigheter. Den søker å etablere ferdigheter som gjør deg vellykket når det gjelder å oppnå personlige mål med andre mennesker. Samtidig forbedrer det din oppfatning av effektivitet og sikkerhet i forhold til kollegene dine.

Til slutt er det viktig at du har strategier på plass på arbeidsplassen for å organisere tiden din, spesielt når du er overarbeidet. For dette formål har vi gitt deg noen virkelig nyttige strategier ovenfor. Du kan også vurdere delegering eller fordeling av ansvar blant kollegene dine. I tillegg favoriserer forhandling fleksibilitet og forståelse for andres synspunkter.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Daza, F. M. (1992). NTP 349: Prevención del estrés: intervención sobre el individuo. Guías de buenas prácticas. Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
 • Olmedo, M. (2010). Estrés laboral. Atrapados por el estrés, 30-35.
 • Atalaya, M. (2001). El estrés laboral y su influencia en el trabajo. Industrial data, 4(2), 25-36.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.