Nancy Andreasen: biografi og schizofreniforskning

Schizofreni er en kompleks sykdom som er vanligere enn du kanskje tror. Dr. Nancy Andreasen har dedikert livet sitt til schizofreniforskning og har gitt mange viktige bidrag til emnet. Fortsett å les for å lære mer om denne viktige moderne forskeren.
Nancy Andreasen: biografi og schizofreniforskning
Paula Villasante

Skrevet og verifisert av psykologen Paula Villasante.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Dr. Nancy Andreasen er en psykolog fra USA. Hun har Andrew H. Woods Chair of Psychiatry, og er direktøren av Neuroimaging Research Center og Mental Health Clinical Center ved The University of Iowa Carver College of Medicine.

Selv om du kanskje ikke har hørt om henne, er Dr. Nancy Andreasen en kjent forsker som har gitt viktige bidrag til schizofreniforskning. Hun har imidlertid ikke alltid vært involvert i medisin. Dr. Andreasen har faktisk en doktorgrad i engelsk litteratur, med en spesialitet innen litteratur fra renessansen.

Hun jobbet som en professor innen dette emnet helt til livet hennes tok en uventet vending. Etter fødselen av hennes første datter, hadde Andreasen noen alvorlige helseproblemer som inspirerte henne til å studere medisin.

Forskningen hennes er imidlertid ikke begrenset til psykiatri. Andreasen studerer kreativitet, spiritualitet, bildediagnostikk, genomikk, naturhistorie og de nevrale mekanismene innen schizofreni. Fortsett å lese for å oppdage hennes bidrag til vitenskapen.

hodeform med tannhjul

Nancy Andreasen sine “firsts”

Dr. Nanct Andreasen er en pioner på mange måter. Karrieren hennes er markert av mange viktige “firsts”:

  • Hun gjennomførte den første kvantitative MR-studien av schizofreni.
  • Hun utviklet de første skalaene for måling av positive og negative symptomer på schizofreni.
  • Dr. Nancy Andreasen gjennomførte den første moderne empiriske studien av kreativitet som undersøkte faktorer som familie, miljøpåvirkning, og forholdet med mental sykdom.
  • Hun gjennomførte den første studien som kombinerte genomikk og bildediagnostikk.

Dr. Andreasen bidro også til psykiatrisk diagnose i gruppene DSM-III og DSM-IV. Hun var faktisk ansvarlig for å bygge grunnlaget for forskning av stresslidelser med sin definisjon av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for DSM-III.

Andreasen var også presidenten for American Psychopathological Association og Psychiatric Research Society. Hun er for tiden et medlem av Institute of Medicine of the National Academy of Sciences og American Academy of Arts and Sciences.

Schizofreniforskning

Dr. Andreasen er en ledende ekspert innen schizofreni. Hun har gjennomført flere studier og har bidratt til forståelsen av mekanismen og behandlingen av denne sykdommen.

Schizofreni er en av de ledende folkehelseproblemene vi står ovenfor i dag. Det påvirker 1 % av befolkningen. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), er det på niendeplass i kategorien av medisinske lidelser når det kommer til den globale byrden av sykdommen. Den ligger over kreft, AIDS, hjertesykdommer, diabetes og andre alvorlige sykdommer.

Tegnene og symptomene på schizofreni er varierende. De inkluderer persepsjonsforstyrrelser (dvs. hallusinasjoner), vrangforestillinger, uorganisert tenkning, og ekstremt uorganisert eller unormal motorisk atferd, samt mange flere. Ingen av tegnene og symptomene er imidlertid patognomoniske (spesifikt for denne sykdommen).

Det er dermed ingen pasienter som lider av alle symptomene. Som en konsekvens skiller schizofreni seg fra andre psykiske sykdommer som vanligvis bare påvirker en del av hjernen. Noen eksempler er Alzheimers sykdom, som påvirker hukommelsen, og bipolar lidelse, som påvirker humøret.

Rekonseptualiseringen av schizofreni

Dr. Nancy Andreasens moderne rekonseptualisering av schizofreni deler symptomene inn i to kategorier: positiv og negativ. Hun definerer positive symptomer som en overdrivelse av normale funksjoner (tilstedeværelsen av noe som bør være fraværende) og negative symptomer som tap av normale funksjoner (fraværet av noe som bør være til stede).

  • Positive symptomer inkluderer vrangforestillinger, hallusinasjoner og uorganisert tale og oppførsel.
  • Negative symptomer inkluderer dårlig tale og tenkning, mangel på motivasjon, anhedoni, apati og emosjonell nummenhet.

På språket til nevrovitenskapen, er schizofreni en sykdom som påvirker flere nevrale kretsløp i stedet for individuelle celler eller individuelle områder. De fleste med schizofreni har en subjektiv følelse av at deres evne til å tenke og føle er uorganisert eller frakoblet på et vis.

Bildediagnostikk har latt forskere studere hvordan hjernen til pasienter med schizofreni fungerer. Disse studiene har vist at den subjektive “frakoblingen” eller “uordenen” de føler gjenspeiler et problem med evnen de forskjellige områdene i hjernen har til å sende beskjeder frem og tilbake på en effektiv og presis måte.

Etymologien til ordet schizofreni er en perfekt beskrivelse av lidelsen. Det betyr bokstavelig talt “fragmentert eller frakoblet sinn”. Det er akkurat hva forskerne har sett gjennom bildediagnostikk.

Nancy Andreasen

Nancy Andreasen: Et liv dedikert til forskning

I disse dager fortsetter Dr. Nancy Andreasen forskningen sin for å utvide kunnskapen vi har om schizofreni så vi kan forbedre behandlingen av denne sykdommen.

Hun jobber med strukturelle og funksjonelle bildediagnostikk-studier, longitudinelle studier og resultatstudier. I tillegg jobber hun med studier som undersøker genetisk og genomiske faktorer og integrerer dem med bildediagnostikk-studier.

Dr. Nancy Andreasen er uten tvil en viktig figur innen psykiatri og schizofreni.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Andreasen, N. C., Berrios, G. E., Bogerts, B., Brenner, H. D., Carpenter, W. T., Crow, T. J., … & Lewine, R. R. J. (2012). Negative versus positive schizophrenia. Springer Science & Business Media.
  • Arndt, S., Alliger, R. J., & Andreasen, N. C. (1991). “The distinction of positive and negative symptoms: The failure of a two-dimensional model”. The British Journal of Psychiatry, 158(3), 317-322.
  • Meet Dr. Nancy Andreasen. Retrieved from http://www.nancyandreasen.com/

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.