Med tiden faller alle ting på plass

Med tiden faller alle ting på plass

Siste oppdatering: 22 september, 2017

Vi er alle frie fra våre handlinger når vi har tatt dem, men vi er ikke frie fra konsekvensene som følger. De gestene, ordene og handlingene vi foretar har alltid en innvirkning på noe, og selv om vi kanskje ikke tror det, er tiden en veldig vis dommer. Selv om den ikke gir en umiddelbar dom, virker det som om den alltid gir folk det de fortjener når den rette tiden er inne.

Den berømte og populære psykologen og forskeren Howard Gardner, overrasket for eksempel verden ved å si at en dårlig person aldri kan bli fantastisk som profesjonell. Han står fast ved at den personen som er styrt av sine egne interesser, aldri kommer til å oppnå fortreffelighet. Denne virkeligheten har en tendens til å bli reflektert i speilet av tid.

Det er viktig å huske på at selv de små tingene som en nedsettende tone eller en overdreven bruk av spøker og sarkasme kan få alvorlige konsekvenser i den emosjonelle og personlige verden til de som mottar dette. Å ikke være skikket til å ta ansvar for disse handlingene viser en mangel på modenhet, som før eller senere kommer til å få sine konsekvenser.

kvinne rir på fugl

Tiden er en vis dommer

Her er et eksempel: forestill deg en forelder som oppdrar sine barn med strenghet og manglende affeksjon. Vi vet at denne måten å være forelder på kommer til å få sine konsekvenser, men den verste delen er at den forelderen håper at disse handlingene vil føre til at de oppdrar sterke mennesker som kommer til å agere på visse måter. Slik blir det imidlertid ofte ikke. Deres barn kommer sannsynligvis til å vokse opp med noe helt annet enn det som var intensjonen: mye ulykke, frykt og en lav tillit til seg selv.

Etter hvert som tiden går, blir disse barna voksne, og gir de sine foreldre den dommen de fortjener: De vil enten unngå eller distansere seg fra forelderen, og hvorfor de gjør det, kan det hende at forelderen aldri kommer til å forstå. Dette skjer fordi mennesker som forårsaker andres smerte ofte ikke føler seg ansvarlige for sine handlinger. De mangler en emosjonell nærhet, og de liker å plassere skyld på andre enn seg selv (mine barn er utakknemlige, eller: mine barn elsker meg ikke).

Det er viktig å huske på at enhver handling, uansett om den er liten eller stor, har konsekvenser, og du er nødt til å ta fullt ansvar for dem. Å være ansvarlig er ikke det samme som å ta på deg skyld for dine handlinger: det involverer også å forstå at du har en forpliktelse til å respondere på andres handlinger. Den menneskelige modningen begynner når du tar ansvar for hvert eneste ord du sier, og hver eneste handling du utfører, og for hver eneste tanke du har, slik at du kan gjøre verden til en bedre plass både for deg selv og for alle rundt deg.

kvinne og mann flyter i luften

Å ta ansvar krever mot

Ensomhet er bare en av konsekvensene som kan bli resultatet av tidligere dårlige avgjørelser. Dette er en fin måte å oppdage det at vi alle er forbundet gjennom en veldig fin tråd, der et avbrudd kan gjøre slik at en knute begynner å ta form, og at alle de båndene i tråden blir ødelagte.

Husk at vi har alle våre egne erfaringer her i livet, og at en måte å gjøre både ditt og andre menneskers liv bedre, er gjennom å ta personlig ansvar. Vi inviterer deg til å sette denne heroiske handlingen om til praksis gjennom å følge disse veldig enkle prinsippene:

kvinne og hest i bat

Slik kan du ta ansvaret

Det første steget mot å ta helt og holdent ansvar er å slutte med å lure deg selv og skylde det meste som skjer på den ytre verden basert på dine egne behov. Og for å gjøre det, kan du se nærmere på disse følgende punktene som fungerer både for barn og for voksne. Gjennom disse punktene kan du lære dine barn at deres handlinger har konsekvenser. 

  • Vær oppmerksom på hva du tenker, hva du sier og hva du ikke sier. Vær oppmerksom på hva du gjør. Du lager ditt eget språk som har innflytelse på andre ved at det påvirker følelsene deres. Du må ha evnen til å oppfatte hva den andre personen føler, og du må ha empati for dem. 
  • Forutse konsekvensene av dine egne handlinger, og vær din egen dommer. Det betyr ikke at du bør henfalle til en form for “selvkontroll” der du blir din egen bøddel før du en gang rekker å si eller gjøre noe som helst. Forsøk bare å forutse innvirkningen den spesielle handlingen kan ha på andre mennesker og deg selv som en konsekvens.
  • Å være ansvarlig innebærer å forstå at du ikke er “immun” mot noe som helst. Mennesker som ikke setter grenser for sine handlinger, sine ønsker eller behov, vil før eller senere oppdage at alt har konsekvenser. Ordtaket “min frihet slutter når din begynner” får mening fra denne ideen. Du bør imidlertid også fremme friheten og veksten av andre mennesker, slik at du kan fore sirkelen av gjensidige fordeler

Det er definitivt verdt å forsøke.

kvinne og hav


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.