Måten du beskriver andre på, sier mye om deg

Et våkent, interessert og ydmykt perspektiv vil alltid fange opp mange flere ting enn øyne som er vant til å leve i sitt eget mørke.
Måten du beskriver andre på, sier mye om deg
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Måten du beskriver andre på, definerer deg. Måten du setter merkelapper på, dømmer og verdsetter menneskene rundt deg lar deg få et glimt av personligheten din. De subtile, men alltid tilstedeværende penselstrøkene av identiteten din, og også selvfølelsen din. Dette er noe vi uten tvil kan se hver dag. Vi lider også når folk tilskriver oss falske egenskaper eller verdier.

La oss innrømme det med en gang: vi mennesker, dømmer alle andre vi møter på vår vei hver dag. Å gjøre dette er nødvendig for å forsøke å styre miljøet vårt, og på en eller annen måte vite hva vi kan forvente. Derfor er dette en helt normal og for noen en åpenbar psykologisk prosess. Ikke mer enn en mekanisme som styrer amygdalaen i dens vanlige formål med å garantere vår overlevelse.

“Det er omstendighetene som former våre handlinger, så vel for meg som for deg. Det skal vi alltid ta i betraktning ved bedømmelse av våre medmenneskers gjøren og laten.”

-Thor Heyerdahl-

Hjernen og måten du beskriver andre på

I en interessant psykologisk studie utført ved Universitetet i New York, som ble publisert i Journal of Neuroscience, ble det vist at denne lille hjernestrukturen avgjør om en person er interessant for oss eller bør unngås i løpet av millisekunder. Vi kan dermed si at hjernen vår legger stor vekt på førsteinntrykk og sterkt påvirker måten du beskriver andre på, selv om det selvsagt også finnes små og interessante nyanser.

Og så, når hjernen utfører denne svært raske vurderingen av om vi kan stole på noen eller ikke, kommer personligheten vår på banen. Vår personlighet er den som velger å nærme seg eller unngå personen for å se om vår første vurdering var korrekt. Personligheten vår vil også tilskrive negative eller positive egenskaper til de som inspirerer enten mistillit eller tillit. I hovedsak artikulerer, formidler og bestemmer din personlighet hvordan du behandler andre mennesker.

Måten du beskriver andre på er avhengig av hvordan vi ser dem, og hvordan vi ser verden.

Måten du beskriver andre på viser ditt sanne selv

Et kinesisk ordtak sier at noen ganger kan du knuse en person bare med vekten av tungen din. Dette er en fascinerende sannhet. Ingen kan stille spørsmål ved at mange av tingene vi sier kan gjøre stor skade og forårsake mye ødeleggelse. De fleste av oss vil se dette hver dag i mange ulike sammenhenger: på jobben, hjemme og blant venner.

Vi kommuniserer med andre som en del av våre sosialiseringsprosesser. Under dette samspillet bør vi være vennlige og korrekte. Imidlertid er vi også infisert med en vane for å kritisere, sette merkelapper på og føle forakt. Mange mennesker tilskriver negative egenskaper til andre. Det er nesten som en form for trening som folk øver på hver eneste dag.

“Du er hva du sier.” Dette er en innsiktsfull uttalelse fra Dr. Skowronski fra Wake Forrest University i North Carolina. Han undersøkte ulike typer av personlighet og de attribusjonene vi lager. Resultatene var klare: måten du beskriver andre på, definerer deg. Vi er det vi sier. Vi er alt vi insinuerer om og prosjekterer på de rundt oss.

Vi dømmer alle menneskene vi møter på en daglig basis.

Den mørke linsen av nedsettende merkelapper

Noen mennesker vil ikke se. De som alltid går med mørke briller for sine kortsiktige øyne beveger seg gjennom en sløret verden der det er best å ikke stole på andre. Disse menneskene blir revet med av stereotyper. De rakker ned på, håner og kritiserer de som ikke tenker, føler eller ser ut som dem.

Hvis den måten du beskriver andre på viser din personlighet, viser de som alltid bruker negative og kritiske merkelapper sin egen tomhet og mangel på selvtillit. De er et eksempel på hvordan diskvalifikasjon legger igjen frustrasjon og ulykkelighet i kjølvannet sitt.

De rose-fargede brillene til positivitet

Forskerne som utførte Wake Forrest University-studien oppdaget noe meget slående. Folk som var mindre dømmende hadde også bedre tilknytnings-ferdigheter. Dermed er de som karakteriseres av å være mer positive, optimistiske og med en god selvfølelse, ikke like raske til å la seg rive med av tidligere vurderinger og foretrekker å etablere nære relasjoner.

Først når vi tillater oss selv å legge til side merkelapper og slutninger som har liten eller ingen vekt, vil vi kunne øke sjansene for å skape sunne relasjoner og forhold til menneskene rundt oss. Vi kan nyte mer solide vennskap og mer respektfulle omgivelser med langt færre fordommer.

Når vi beskriver andre uten vekten av mistillit og fordommer, tillater vi oss selv, nesten uvitende, å generere større synergi med menneskene rundt oss, fri for stereotyper og kategorisering.

Hvordan du ser verden påvirker måten du beskriver og dømmer andre på.

For å konkludere, unngå overdreven bruk av de mørke brillene. Vi bruker dem ofte for å beskytte oss selv, men det er alltid bedre å fjerne filtrene og utvide både syn og sinn så mye som mulig. Et våkent, interessert og ydmykt perspektiv vil alltid fange opp mange flere ting enn øyne som er vant til å leve i sitt eget mørke.

“Folk kan aldri vite nok om andre til å dømme rettferdig.”

-Sigrid Undset-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.