Bryt ned en fordom hver eneste dag

Bryt ned en fordom hver eneste dag

Siste oppdatering: 25 november, 2017

I løpet av hver eneste dag, uten å være klar over det, sier vi ting som tydeliggjør våre fordommer mot andre mennesker, grupper av mennesker eller situasjoner. Derfor skjønner du kanskje hvorfor det er på tide å begynne å bryte ned en fordom hver eneste dag.

Ordet “fordommer” har sitt opphav i det latinske ordet “praeiudicium”, som kan oversettes til “tidligere dom”. Derfor er fordommer handlingen der du dømmer ting eller mennesker uten å egentlig kjenne dem.

“Fordommer er barn av uvitenheten.”

-William Hazlitt-

Fordommer er en vane der du har negative holdninger mot noen eller noe som har en tendens til å være generalisert. Det er to konsekvenser som følge av fordommer:

  • Vi utvikler et mentalt skjema som hjelper oss med å organisere informasjon på en ukorrekt måte.
  • Det genererer ikke bare negative evalueringer, men også negative følelser.
Bryt ned en fordom hver eneste dag - sjakkbrikker

Ulike typer av fordommer

Det er mange ulike typer fordommer: religiøse, politiske, mot rase, kjønn osv., men vi kan fremheve to store grupper:

Sosiale fordommer

Disse fordommene har sin opprinnelse i ulikheter i sosiale posisjoner og ønsket om å rettferdiggjøre og opprettholde disse forskjellene.

Sosiale fordommer får en til å tro at en mann i dress og slips er mer pålitelig enn en mann som ser fattig ut. Denne informasjoner blir værende i bevisstheten vår, uavhengig av om den er sann eller ikke.

Fordommer mot raser

Disse fordommene springer ut fra fargen på andre menneskers hud.

En gruppe med psykologer fra New York University, ledet av Elisabeth Phelps, utførte en studie som fant ut at mange mennesker tar avgjørelser basert på ubevisste fordommer mot andre raser. 

Studien spurte 50 mennesker av ulikt etnisk opphav om å vurdere påliteligheten til individer fra ulike raser, representert på over 300 fotografier, på en skala fra 1 til 9.

De fant ut at den oppfattede påliteligheten til hver person var nært linket opp mot rase. Disse ubevisste fordommene, mente Phelps, spiller en rolle når vi er i en situasjon der vi raskt må evaluere en fremmed som vi ikke har så mye informasjon om.

Karakteristikken av fordommer:

Alle fordommer deler følgende karakteristikker:

De har en ødeleggende effekt

De er verdivurderinger som handler om grupper av mennesker basert på utilstrekkelig og uferdig informasjon. Noen ganger blir fordommene værende, selv om vi har all den informasjonen vi egentlig trenger.

De impliserer en motstand mot endring

Fordommer er veldig vanskelige å eliminere fordi mennesker har en tro på deres fortreffelighet. Denne følelsen av overbevisning, gjør ingenting annet enn å hindre endringer.

Bryt ned en fordom hver eneste dag!

En god oppskrift for å overleve og for lykke, er å bryte ned en fordom hver eneste dag.

Bryt ned en fordom hver eneste dag, åpen sinnet ditt

Hvordan kan du gjøre det? Her kommer noen råd:

Ta deg tid til å bli kjent med mennesker

Før du sier eller tenker noe om noen, ta deg tid til å bli godt kjent med dem. Finn ut hvem de er. Det kan hende at det blir en meget gledelig overraskelse for deg hvis du gir dem en sjanse. Du lærer ofte mer fra ulikheter enn det du gjør fra likheter.

Ikke gjør mot andre mennesker det du ikke vil at de skal gjøre mot deg

Hvis du ikke liker at folk kritiserer deg uten en åpenbar grunn, uten å kjenne dem; ikke gjør det mot dem heller. Respekter andre på den samme måten som det du ønsker å bli respektert.

Lær deg å utvikle empati

Tenk på hvordan den andre personen føler seg, og plasser deg selv i deres sted. Vi vet ikke hvordan livet har behandlet andre mennesker, og vi kommer ofte til konklusjoner uten at vi har tilstrekkelig med informasjon. Lytt oppmerksomt og sett pris på muligheten til å forstå og til å bli bedre kjent med andre mennesker.

Oppdag dine egne fordommer, og lov deg selv å endre dem

Reflekter over hva du egentlig tenker om mennesker som tilhører en viss gruppe mennesker eller rase, og lov deg selv at du vil forandre deg

Sett pris på ulikheter og lær fra forskjellene

Ulikheter er berikende. Dess mer ulike mennesker du kjenner, dess flere refleksjoner og synspunkter kommer du til å få, og dess flere ideer kommer de til å bidra med om temaer som du kanskje ikke ville visst om, eller visst så mye om.

Aksepter forskjeller 

Det er umulig å forstå og dele alt, fordi hver gruppe har deres egne skikker, men kanskje noen andre fra en annen gruppe ikke forstår dine skikker. Du trenger ikke alltid å forstå forskjellene, du trenger bare å akseptere dem.

“For en trist tid vi lever i! Det er enklere å desintegrere et atom enn en fordom.”

-Albert Einstein-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.