Malaxofobi - Symptomer, årsaker og behandlinger

Malaxofobi - Symptomer, årsaker og behandlinger
Gema Sánchez Cuevas

Vurdert og godkjent av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Selv ikke området seksualitet går fritt for fobier. Handlinger som å kysse, kjærtegne eller intimt berøre en partner kan føre til følelser av uro og ubehag hos en person som lider av malaxofobi.

Malaxofobi, også kjent som sarmassofobi, kan bli et betydelig hinder for å styrke intimiteten i et forhold. I tillegg gjør det det ofte vanskelig å etablere kjærlighetsrelasjoner. La oss se nærmere på hva denne uvanlige fobien egentlig handler om. Vi skal også se på hva slags former for behandling som eksisterer og som kan fjerne, eller i alle fall minske, problemene som denne fobien fører med seg.

“Kjærligheten har en sterk bror – hatet. Prøv å ikke fornærme den første, for den andre kan drepe deg.”

– F. Heumer –

Hva er malaxofobi?

Malaxofobi kjennetegnes av en irrasjonell og vedvarende frykt for kjærlighet og forførelse. Personer som lider av malaxofobi opplever ofte forhøyede nivåer av angst i situasjoner som normalt ikke burde framkalle slike reaksjoner. Disse personene opplever ofte mye frustrasjon på grunn av ambivalensen i selve situasjonen. De føler ofte behovet og ønsket for å være sammen med noen. Samtidig frykter de alt som ligger implisitt i det å forføre eller bli forført.

Malaxofobi er foreløpig betraktet som en uvanlig fobi. Helsepersonell har likevel begynt å studere lidelsen i detalj og dens eksistens er veldokumentert. Derfor kan man også bli fullt restituert om man får korrekt behandling. Det er uansett en lidelse som det er interessant å se nærmere på. Det kan også være greit å kjenne til de vanligste symptomene samt hvilke former for behandling som finnes tilgjengelig.

Er bildet på mannen og kvinnen som sitter med ryggen mot hverandre på en seng et bilde på malaxofobi

 

Symptomer

Personer som lider av malaxofobi viser ingen tegn på sin fobi i sine vanlige omgivelser. Det er når de befinner seg i situasjoner relatert til forførelse (som å bli bedre kjent med noen de finner attraktive) at de kan oppleve angst og ubehag. Det er kun i denne typen kontekster at de kan komme til å vise følgende symptomer:

Fysiske symptomer

De første symptomene manifesterer seg som regel på et fysisk plan. Den irrasjonelle frykten for kjærlighet og forførelse følger ikke det vanlige mønsteret, men man kan allikevel merke en økning av aktiviteten i nervesystemet til berørte personer.

Vi kan registrere økning i puls og pustefrekvens, hyperventilering og følelsen av å ikke få puste. Hjertebank, ulike former for verk, utvidede pupiller, overdreven svetting, svimmelhet og til og med oppkast tilhører de vanligste symptomene.

Psykiske symptomer

Når det kommer til de psykologiske symptomene så ser vi tegn på kraftfulle, irrasjonelle oppfatninger. Disse oppfatningene karakteriseres av en nærmest delirisk frykt for flørting. Det er en manglende evne til å håndtere situasjoner og kontekster der flørting eller forførelse kan oppstå eller der de ligger implisitt. Frykten for å bli oppfattet som latterlig er også latent, og får som regel følge av en svak eller manglende selvfølelse.

Disse negative tankemønstrene skaper en aversjon mot alle aktiviteter og handlinger som er relatert til flørting og forførelse. Sammen med de fysiske symptomene øker det også den irrasjonelle frykten og den manglende selvtilliten.

Atferdssymptomer

Ettersom personer som lever med malaxofobi opplever forhøyde nivåer av angst hver gang de befinner seg i en situasjon der flørting eller forføring kan oppstå, har de en tendens til å unngå slike situasjoner. De forsøker også å unnvike alle situasjoner som kan innebære kontakt med en person de er seksuelt tiltrukket av.

Det fremste atferdssymptomet på denne fobien er altså unngåelse . Vedkommende vil gjøre alt han eller hun kan for å unngå å bli involvert i situasjoner som kan føre til flørting eller forføring. Om de, av ulike årsaker, er nødt til å delta i slike situasjoner, så forsøker vedkommende å komme seg ut av den så fort som mulig.

Profilen til en ung trist mann som ser vekk

Årsaker til malaxofobi

Når det gjelder de bakenforliggende årsakene så er det, som med de fleste fobier, vanskelig å fastslå en enkelt årsak. Studier har vist at utviklingen av denne lidelsen ofte er en kombinasjon av flere, ulike faktorer.

  • Direkte påvirkning. Dårlige erfaringer relatert til attraksjon og flørting er en av de viktigste årsakene. På denne måten blir individet ubevisst påvirket av sine følelser og styrt til å unngå liknende situasjoner.
  • Indirekte påvirkning. I dette kommer informasjon og erfaring omkring disse situasjonene indirekte fra å bevitne traumatiske og negative erfaringer hos nære venner og familie i relasjon til kjærlighetsrelasjoner og forføring.
  • Verbal påvirkning. Muntlig informasjon kan være en annen årsak til malaxofobi. Et barns oppdragelse kan her spille en viktig rolle. Om foreldre, eller andre i barnets nærmeste krets, har hatt et overdrevent fokus på de negative konsekvensene av flørting og fysisk intimitet, kan dette bli resultatet.
  • Diverse faktorer. Når det gjelder genetikk, så kan en historie av malaxofobi i familien være en risikofaktor. Det finnes allikevel ingen tydelige bevis på at dette er tilfellet. Ser man på de kognitive aspektene, så har det vært en interesse for å se på hvordan urealistiske oppfatninger og bias mot trusselen som disse aktivitetene skal medføre (flørting, forføring) kan være en årsak til fremveksten av denne irrasjonelle frykten.

Behandlinger

Som vi tidligere har nevnt så finnes det tilgjengelige behandlinger som kan hjelpe berørte personer å bli kvitt, eller i alle fall minske, intensiteten av uro og ubehag for de som lider av malaxofobi. For  å gjøre dette bør du søke hjelp hos en psykoterapeut som er spesialisert innen kognitiv atferdsterapi. De vanligste formene for terapi er:

  • Systematisk desensibilisering eller eksponering. Dette skal alltid gjøres i en kontrollert maner for å eliminere angsten personen opplever i visse situasjoner og kontekster. Pasienten bør også få tips og instruksjoner om ulike avslapningsteknikker de kan benytte seg av.
  • Kognitiv restrukturering for å behandle dysfunksjonelle tanker og tankemønstre.

    “At kjærlighet er alt som finnes, er alt vi vet om kjærlighet.”

    – Emily Dickinson-

Som vi har sett, er malaxofobi en uvanlig fobi som kan føre til seriøse helseproblemer. Det er allikevel oppmuntrende å vite at hjelp og behandling finnes. De som frykter flørting og fysisk intimitet kan få hjelp til å komme over sine problemer.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.