Løgnerparadokset: en mangeårig gåte

Har du noen gang følt deg fortapt mellom sannhet og løgn? I så fall opplever du kanskje løgnerparadokset. Her kan du finne ut om denne motsetningen og hvordan du kan håndtere den.
Løgnerparadokset: en mangeårig gåte
Sergio De Dios González

Skrevet og verifisert av psykologen Sergio De Dios González.

Siste oppdatering: 01 mai, 2023

Løgnerparadokset har forvirret filosofer, logikere og matematikere gjennom historien. Selv om det dateres tilbake til antikkens Hellas, er det for tiden gjenstand for studier og debatt. Vi skal utforske dette paradokset som trosser logikk og fornuft i dybden. Vi vil oppdage betydningen og de ulike foreslåtte løsningene.

Fra en enkel setning har alle slags logiske og filosofiske teorier oppstått, noe som gjør dette paradokset enda mer gåtefullt. Hvordan er det mulig at sannhet og løgner kan flettes sammen på en så kompleks måte? Hvordan kan det påvirke ditt daglige liv og din måte å samhandle med andre på? Hvis du brenner for psykologi og ønsker å finne ut mer om dette spennende emnet, les videre.

Løgnerparadokset

Den eldste kjente versjonen av løgnerparadokset (også kjent som Epimenides-paradokset) ble formulert av Epimenides fra Kreta. Han var en gresk poet og profet fra 600-tallet f.Kr.

Løgnerparadokset er som følger. Epimenides hevdet en gang at alle kretere var løgnere. Det paradoksale er at Epimenides selv var en kretisk. Derfor, hvis alle kretere var løgnere, så var Epimenides også en løgner. Men hvis Epiminedes var en løgner, så må hans uttalelse om at alle kretere var løgnere være en løgn. Dette ville bety at alle kretere fortalte sannheten, noe som betyr at Epimenides også fortalte sannheten. Dette betyr at utsagnet om at alle kretere var løgnere er både sant og usant. Som du kan se, er det en enigma som det ikke ser ut til å være noen løsning på.

«Den eldste selvmotsigelsen av den typen det er snakk om, er den til Epimenides Kreteren, som sa at alle kretere var løgnere og at alle andre uttalelser fra kretere var løgner. Var dette en løgn?»

– Bertrand Russell –

Over tid har dette paradokset blitt formulert på ulike måter. De mest populære hevder at «Denne setningen er usann». Motsetningen er den samme som Epimenides sin setning: Hvis den er sann, blir den usann fordi innholdet er usant. Men hvis den er usann, blir den sann fordi det den sier er sant.

Løgnerparadokset fletter sannhet og løgner sammen
Epimenides-paradokset gjør det vanskelig å gi setninger verdien av sannhet.

Problemet med løgnerparadokset

Logikken har funnet tre problemer med dette paradokset. Den første tyr til loven om den ekskluderte midten. Denne regelen fastholder at i en proposisjon eller setning er det bare mulig med to alternativer. Derfor er det bare to sannhetsverdier: sant og usant.

Når det gjelder Epimenides-paradokset, ville det ikke være noen mulighet for et tredje alternativ etter dette prinsippet. Så, er det sant eller er det usant? Og hva om det er begge deler samtidig? I så fall oppstår det en logisk motsigelse, siden en sannhetsverdi ikke kan tildeles uten å komme frem til en selvmotsigelse.

Det andre problemet er selvreferanser. Med andre ord en setning som snakker om seg selv. I det aktuelle paradokset sier Epimenides selv at det er usant. Men det underliggende problemet, ifølge ulike tolkninger, er at en setning ikke kan si noe om seg selv. I dette scenariet er det faktisk mennesket som sier noe, ikke uttalelsen. Den som gir mening til setningen eller til det som er sagt er subjektet, ikke setningen.

Det tredje problemet oppstår når vi ønsker å gi sannhet til setningen. Slik sett blir logikk kritisert som en disiplin. Det er fordi vi i hverdagen ikke analyserer alt vi sier. Vi sier heller hva vi ønsker og prøver å gi det sin egen mening.

Eksempler på løgnerparadokset

Epimenides’ motstridende uttalelse dannet grunnlaget for mange andre formuleringer som omhandler det samme problemet. Her er noen få:

  • Jeg er en løgner.
  • Jeg forteller aldri sannheten.
  • Denne uttalelsen er usann.
  • Følgende setning er usann. Setningen ovenfor er sann

Forvirringen forårsaket av denne typen motsetninger gjør at andre lignende eksemplarer blir søkt for å se om en løsning kan nås.

Løgnerparadokset setter et logisk spill i gang
Dette paradokset vedvarer som en uløst gåte som oppmuntrer til logisk og filosofisk analyse.

Finnes det en løsning?

Til tross for flere forsøk fra filosofer på å finne en løsning, har de ikke lyktes med å finne en. Imidlertid har de kommet til visse konklusjoner som oppmuntrer til videre tenkning om dette og andre spørsmål.

Noen filosofer, som Alfred Tarski, foreslo en mulig avtale om å definere begrepet sannhet og usannhet. Ifølge ham begynner problemet når det ikke finnes noen detaljert beskrivelse av disse verdiene.

Andre, som Paul Grice, en britisk filosof fra 1900-tallet, hevder at man må forstå konteksten språket brukes i. For ham oppstår paradokset når det brukes på en dekontekstualisert måte.

I mellomtiden foreslo den store filosofen Bertrand Russell noen løsninger på paradokset. Han antydet at det var på grunn av feil i logikken. Derfor foreslo han å introdusere ord eller proposisjoner slik at problemet med selvreferanse ikke oppstår.

Kort sagt, flere løsninger på paradokset har blitt forsøkt, men ingen har vært tilfredsstillende. Til tross for dette fungerte de filosofiske bidragene til denne motsetningen som en måte å løfte og problematisere nye problemstillinger.

Et uløst, men fascinerende problem

Løgnerparadokset er et av de mest utfordrende og fascinerende gåtene i logikkens verden. Så mye at gjennom århundrene har mange filosofer, matematikere og logikere diskutert emnet. Selv om de ikke kom frem til noen løsning, har studiet av paradokset tillatt evolusjon innenfor feltene logikk og filosofi.

Dessuten forplikter dens irresolusjon oss til å fortsette å undersøke begreper som sannhet og usannhet. Vi må vurdere betydningen vi gir til det som er blitt sagt og bruke logiske begreper i hverdagen. Tross alt er ord og tale en del av hverdagen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.