Kunsten å se bortenfor det som er der

Å se bortenfor det som er der er en evne i kompleks tankegang som du kan utvikle ved å øve. La oss se på hovedkarakteristikkene ved det.
Kunsten å se bortenfor det som er der

Siste oppdatering: 08 april, 2020

Å se bortenfor det som er der, er å forstå at det finnes fenomener som eksisterer “under overflaten” til informasjonen som oppstår gjennom sansene. Dermed burde du ikke ta til takke med det som er umiddelbart i syne dersom du vil forstå bakgrunnen til situasjonen.

Noen mennesker har en god intuisjon og kan ofte se bortenfor det som er der, men ikke alle utvikler denne evnen. Noen yrker er til og med basert på denne typen tankeprosesser. Leger, psykologer, kriminologer og jusspesialister må for eksempel kunne se bortenfor overflaten for å kunne trekke en endelig konklusjon. Likevel, kan alle mennesker praktisere det. 

Å se bortenfor det som er der, er imidlertid ikke en evne som mennesker vanligvis bruker. Når man mottar informasjon om et problem, pleier man å forenkle det nesten automatisk. Og vi alle gjør dette enkelt, uheldigvis.

Å se etter mer komplekse alternativer skjer ikke ofte, og ville heller ikke vært effektiv bruk av våre kognitive ferdigheter. Det er naturlig for mennesker å forenkle problemer raskt for å bearbeide informasjonen de mottar på så kort tid som mulig.

Som om det ikke var nok, er det takket være teknologisk tilgjengelighet enkelt for problemer og deres løsninger å virke enklere enn de egentlig er. Og dette i tillegg til personers tendens til å allerede redusere dem. Du ser kanskje problemet. 

Dette kan stoppe deg fra å se bortenfor det som er der og komme deg nærmere sannheten. Av denne grunn er det nødvendig å utvikle og praktisere komplekse tanker. 

Å forenkle problemer gjør det vanskeligere å se bortenfor det som er der.

Utvikle din komplekse tankegang for å se bortenfor

Edgar Morin, en fransk sosiolog og filosof, studerte denne nødvendigheten for å se bortenfor det som er der for å få frem sannheten. Ifølge ham er det slik at jo mer kompleks en situasjon er, desto flere detaljer om samfunnet som den finner sted i burde du være oppmerksom på. Dersom du ikke gjør det, vil det være enkelt for deg å ignorere relevante detaljer og prioriteringer.

Avhengig av karakteristikkene ved det samtidige samfunnet, vil derfor en person måtte reflektere rundt informasjonen før de danner seg en gyldig mening. Kapasiteten for refleksjon er selve definisjonen på komplekse tanker. 

I stedet for å falle inn i forenklet tenkning for å komme frem til sannheten, prøv det motsatte: Øk mengden informasjon du har. Du burde ikke simpelthen redusere hva du går gjennom for simple fakta dersom du vil forstå hva som skjer. Du burde heller ikke velge en endelig posisjon basert på kun noen få bevis.

Med det sagt, er kompleks tankegang komplisert fordi det ikke er medfødt. Du må utdanne deg selv om det og virkelig dra nytte av det du lærer.

Matthew Lipman, en pedagogisk filosof, sa at det å innlemme denne typen tanker hos unge barn er ekstremt viktig. Kompleks tankegang er tilgjengelig for alle. Akkurat som enkel tankegang, kan vi alle praktisere det.

Det er en treningssak å se bortenfor det som er der.

Det du ikke kan se: Kvaliteten ved kompleks tenkning

Som Edgar Morin sier, forestill deg kompleks tenkning som en form for et stort nett. Dets tynne tråder fester seg til hverandre og lenker sammen de forskjellige komponentene. Disse trådene er hendelser, handlinger, tidligere handlinger, avgjørelser eller sjanser.

Selv om Edgar Morin var den offisielle grunnleggeren av denne typen tenkning, studerte og utviklet hans forgjenger, Leonardo da Vinci, også strategier. Hans teori om kompleksitet forklarer dette godt, og hans verker tydeliggjorde hans visjon. De utfordret tilskueren til å lete etter informasjon som ikke var innlysende.

Greske filosofer brukte noetikk, filosofien som studerer tanker: spesielt når de er objektive eller begripelige. Noen ganger ignorerer imidlertid mennesker informasjon. Andre ganger har de rett og slett ikke tilgang til den. 

Ordet “noetikk” kommer fra det greske ordet noew, som betyr “se kresent”. Fra dette kommer ordet “tenke”. Grekerne brukte dette verbet i betydning av noe som liknet “intuisjon”.

Å forstå at det finnes informasjon du ikke vet om er det første steget for å utvikle kompleks tenkning. Alle kan praktisere å se bortenfor det som er der. For å gjøre dette må du likevel lene deg mer på intensjon enn intuisjon. For å se hva som virkelig er der, må du først se hva som ikke er der.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.